SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (2022-2027) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Huvudmålet med recipientkontrollen är att bevaka vattenkvaliteten inom Norra Vätterns tillrinningsområde. Kontrollen ska visa hur olika verksamheter påverkar vattenmiljön samt belysa den allmänna miljösituatioen i området. Recipientkontrollen ska ses som en resurs och därmed vara ett underlag för att åstadkomma förbättringar i vattenmiljön.

Programmet har pågått sedan 1975 och har uppdaterats bl.a. 1994, 2000, 2010 och 2016. Programmet omfattar följande moment; fysikalisk-kemiska parametrar i vatten, metaller i vatten, vattenmossa, sediment och fisk, bottenfauna och elfiske i vattendrag, klorofyll, plankton, profudal- sublitoral och litoralfauna.
Läs mer
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Norra Vätterns recipientkontroll
SRK, Samordnad recipientkontroll
1975
-
Pågående
Örebro
Västra Götaland
2011-01-04 10:31
2018-01-05 13:52
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Alsen SE652650-144945 Alsen 1340 Vättern - Alsen Motala ström
2 Alsen Edö SE652590-145005 Alsen Edö 1349 Vättern - Alsen Motala ström
3 Alsen, sublitoral SE652720-144900 Alsen, sublitoral 1340sub Vättern - Alsen Motala ström
4 Alsundet SE652892-144779 Alsundet 1320 Bronaån Motala ström
5 Aspaån 79 SE651800-144121 Aspaån 79 Aspaån Aspaån Motala ström
6 Bottensjön SE649287-142183 Bottensjön 1590 Bottensjön Motala ström
7 Bronaån 237 SE653271-144519 Bronaån 237 Bronaån Bronaån Motala ström
8 Byabäcken SE653559-144644 Byabäcken Byabäcken Byabäcken Motala ström
9 Dalbysjön SE652200-145800 Dalbysjön 1235 Dalbysjön Motala ström
10 Dalbysjön, profundal SE652203-145803 Dalbysjön, profundal Dalbysjön Motala ström
11 Dalbysjön, sublitoral SE652212-145787 Dalbysjön, sublitoral Dalbysjön Motala ström
12 Dalbyån SE652230-145772 Dalbyån 1230 WA40752299 Motala ström
13 Dalbyån, Dalby SE652247-145770 Dalbyån, Dalby 1230Bf WA40752299 Motala ström
14 Dohnaforsån SE652815-144760 Dohnaforsån 1330 Dohnaforsån Motala ström
15 Dohnaforsån 234 SE652670-144536 Dohnaforsån 234 Dohnaforsån 234 Dohnaforsån Motala ström
16 Ekershyttebäcken SE651935-145850 Ekershyttebäcken 1210 Motala ström
17 Ekershyttebäcken, Dalby SE652257-145725 Ekershyttebäcken, Dalby 1255 WA93641053 Motala ström
18 Kärrafjärden SE652560-145255 Kärrafjärden 1270 Vättern - Kärrafjärden Motala ström
19 Kärrafjärden utflöde SE652470-145170 Kärrafjärden utfl 1271 Vättern - Duvfjärden Motala ström
20 Kärrafjärden, Golfbanan SE652535-145315 Kärrafjärden, Golfbanan Vättern - Kärrafjärden Motala ström
21 Kärrafjärden, profundal SE652556-145264 Kärrafjärden, profundal Vättern - Kärrafjärden Motala ström
22 Kärrafjärden, Salaåns utflöde SE652285-145405 Kärrafjärden, Salaåns utflöde Vättern - Kärrafjärden Motala ström
23 Kärrafjärden, sublitoral SE652575-145240 Kärrafjärden, sublitoral Vättern - Kärrafjärden Motala ström
24 Kärrafjärden, utloppet SE652460-145180 Kärrafjärden, utloppet Vättern - Duvfjärden Motala ström
25 Orkaren SE652556-145975 Orkaren 1145 Venaån mellan Orkaren och Åmmelången Motala ström
26 Salaån SE652233-145431 Salaån 1220 WA11606257 Motala ström
27 Salaån, Hagalund SE652175-145565 Salaån, Hagalund 1220Bf WA52586515 Motala ström
28 Skyllbergsån SE653533-145329 Skyllbergsån 1130 Skyllbergsån mellan Rönnesån och Åmmelången Motala ström
29 Skyllbergsån, Falla SE653479-145358 Skyllbergsån, Falla 1130Bf Skyllbergsån mellan Rönnesån och Åmmelången Motala ström
30 Unden SE651500-142300 Unden 1560 Unden Motala ström
31 Venaån SE652878-145450 Venaån 1149 Venaån mellan Orkaren och Åmmelången Motala ström
32 Viken SE650342-141139 Viken 1570 Viken Motala ström
33 Viksjöbäcken, Viksjöns utlopp SE652115-145895 Viksjöbäcken, Viksjöns utlopp 1251Bf WA88710859 Motala ström
34 Viksjön SE652090-145810 Viksjön Viksjön Viksjön Motala ström
35 Viksjön, profundal SE652047-145900 Viksjön, profundal Viksjön Motala ström
36 Viksjön, sublitoral SE652036-145901 Viksjön, sublitoral Viksjön Motala ström
37 Åmmelången SE652895-145450 Åmmelången 1150 Åmmelången Motala ström
38 Åmmelången avfl SE652735-145355 Åmmelången avfl 1170 Vattendrag mellan Åmmelången och Kärrafjärden Motala ström
39 Åmmelången, profundal SE652920-145450 Åmmelången, profundal Åmmelången Motala ström
40 Åmmelången, sublitoral SE652920-145420 Åmmelången, sublitoral Åmmelången Motala ström
41 Örlen SE648547-140900 Örlen 1580 Örlen Motala ström
42 Östersjön1110 väst SE653700-144955 Östersjön 1110 Östersjön-norr om Askersund Motala ström

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Fågelsjön SE653780-145216 Fågelsjön Fågelsjön Skyllbergsån mellan Östersjön och Rönnesån Motala ström
2 Stora Trehörningen SE651200-142800 St Trehörningen mitt 1520 Stora Trehörningen Motala ström
3 Trysjön SE652159-145878 Trysjön Trysjön WA88710859 Motala ström
4 Unden 1569 utlopp SE651140-141615 Unden 1569 utlopp 1569 Edsån Motala ström
5 Viken 3 SE649957-140931 Viken 3 Viken 3 Viken Motala ström
6 Viken 4 SE649893-140695 Viken 4 Viken 4 Viken Motala ström
7 Viken 5 SE649676-140956 Viken 5 Viken 5 Viken Motala ström
8 Viksjön utlopp SE652115-145890 Viksjön utlopp Viksjön utlopp Viksjön Motala ström