SRK, Enköpingsån

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Samordnad recipientkontroll i Enköpingsån
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Enköpings kommun
SRK, Samordnad recipientkontroll
1983
-
Pågående
Uppsala
2011-03-09 09:25
2011-03-14 08:32
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Enköpingsån, Enköping S SE661219-157158 Enköpingsån, Enköping S 080-EN1 Enköpingsån Norrström
2 Enköpingsån, väg E 18, bro SE661371-157047 Enköpingsån, väg E 18, bro 085-EN2 Enköpingsån Norrström