KÖ, Sydkuståar Ystad

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Syftet med undersökningen är att framförallt dokumentera jordbrukets miljöpåverkan på vattendragen. Stationerna i Kabusaån och Tygeån ingår numera i SRK Nybroån, Kabusaån och Tygeån.
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Ystad kommun
KÖ, kommunal övervakning
1990
-
Pågående
Skåne
2011-03-09 18:27
2019-08-30 14:52
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Charlottenlundsbäcken SE614583-136659 Charlottenlundsbäcken C1 Kustområde
2 Kabusaån SE614199-139291 Kabusaån K10 Tuvebäcken Kustområde
3 Kabusaån SE614612-139246 Kabusaån K8 Tuvebäcken Kustområde
4 Kabusaån SE614931-138540 Kabusaån K6 Kabusaån: Tuvebäcken-källa Kustområde
5 Kabusaån SE615086-139378 Kabusaån K16 KABUSAÅN: Havet-Tuvebäcken Kustområde
6 Svarteån SE614616-136809 Svarteån S1 Svarteån Kustområde
7 Svarteån SE615105-136505 Svarteån S7 Kustområde
8 Svarteån SE615231-137041 Svarteån S6 Svarteån Kustområde
9 Tyge å SE614023-139446 Tyge å T1 Kustområde
10 Tyge å SE614200-139660 Tykeån T3 Kustområde

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Kabusaån SE614553-138335 Kabusaån K1 KABUSAÅN: Havet-Tuvebäcken Kustområde