RMÖ, Samordnad regional kustfiskövervakning

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Detta är egentligen inte ett strikt enhetligt program utan ett nätverk av så kallade regionala referensområden (provfiskeplatser) som provfiskas med definierad metodik (två undersökningstyper) och datalagras hos samma datavärd. Finansiärer är olika Länsstyrelser, Havs- och vattenmyndigheten eller annan, enskilt eller i samarbete.
Ej granskad
Kust och hav
Löpande program
Länsstyrelsen i Västerbottens län
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Länsstyrelsen i Gävleborgs län
Länsstyrelsen i Södermanlands län
Länsstyrelsen i Norrbottens Län
Länsstyrelsen i Stockholms län
Länsstyrelsen i Kalmar län
Länsstyrelsen i Skåne län
Länsstyrelsen i Västernorrlands län
RMÖ, Regional miljöövervakning
1994
-
Pågående
Södermanland
Skåne
Västernorrland
Västerbotten
Stockholm
Gävleborg
Norrbotten
Kalmar
Västra Götaland
2011-04-11 09:04
2013-04-26 13:38
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Asköfjärden SE652563-160556 Asköfjärden Havet
2 Barsebäck SE618518-131776 Lundåkrabukten Havet
3 Gaviksfjärden SE697493-162576 Gaviksfjärden Havet
4 Kinnbäcksfjärden SE722807-176877 Kinnbäcksfjärden Havet
5 Kullen, Skälderviken SE624090-130509 Skälderviken Havet
6 Lagnö SE660896-167150 Svartlögafjärden Havet
7 Långvindsfjärden SE681645-157255 Långvindsfjärden Havet
8 Norrbyn, Örefjärden SE705354-170033 Örefjärden Havet
9 Råneå SE731951-180215 Rånefjärden Havet
10 Vinö SE637531-155364 Ärnöområdet sek namn Havet
11 Älgöfjorden, Stenungsund SE642809-125610 Älgöfjorden Havet