RMÖ Södermanlands län, delprogram vegetationsklädda bottnar -ytterskärgård

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förvaltningscykel 4 (2022-2027)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Syftet är att ge underlag för regional statusbedömning enligt bedömningsgrunder för makroalger och gömfröiga växter i kustvatten. Programmet syftar också till att övervaka artsammansättning och att upptäcka eventuell förekomst av främmande arter i makroalgsamhället. Resultatet ger underlag för utvärdering av miljömålen "Ingen övergödning", "hav i balans samt levande kust och skärgård".Länsstyrelsen i Östergötland /Södra Östersjöns vattendisktrikt är ansvarig för delprogrammets utförande. Finansiär är Länsstyrelsen i Södermanlands län, Naturvårdsenheten.
Läs mer
Ej granskad
Kust och hav
Löpande program
Länsstyrelsen i Östergötlands län
RMÖ, Regional miljöövervakning
2007
-
Pågående
Södermanland
2011-04-26 10:16
2011-04-26 11:30
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Bråvikens kustvatten - östra delen 3 SE649025-157985 Bråvikens kustvatten Havet

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Bråvikens kustvatten - östra delen 1 SE649506-158291 Bråvikens kustvatten Havet
2 Bråvikens kustvatten - östra delen 2 SE648961-157952 Bråvikens kustvatten Havet