RK, Hissjö avloppsreningsverk

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (2022-2027) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Godkänd
2011-02-22 13:55
Sötvatten
Löpande program
Umeå vatten och avfall AB (UMEVA)
RK, Recipientkontroll
1983
-
Pågående
Västerbotten
2011-02-02 07:58
2011-02-22 13:55
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Biflöde från Hissjö Uppströms Hissjö AVR SE709973-171399 Biflöde från Hissjö Uppströms Hissjö AVR TT4 Tavelån Tavleån
2 Tavelån Uppströms Hissjö AVR SE710003-171402 Tavelån Uppströms Hissjö AVR TT3 Tavelån Tavleån
3 Tavelån, nedströms Hissjö ARV SE709971-171430 Tavelån, nedströms Hissjö ARV TT5 Tavelån Tavleån