Regionala referenssjöar vattenkemi, Södermanlands län

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (2022-2027) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Syftet är att fastställa ekologisk status och kvalitetskrav enligt Förordning (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön i sjöar (vattenförvaltningsförordningen). Undersökningen är en del av uppföljning av miljömål och generell regional miljöövervakning som syftar till att belysa de allmänna miljöförhållandena i länet. Programmet är gemensamt med mälarlänen.
Förväntade resultat
Årliga vattenkemidata från 18 sjöar. Datat ska användas vid statusklassning och i gemensam utvärdering i det gemensamma programmet.
Läs mer
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Länsstyrelsen i Södermanlands län
RMÖ, Regional miljöövervakning
1998
-
Pågående
2011-05-17 15:20
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.