RK, Åre Kommun

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (2022-2027) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Åre Kommun
RK, Recipientkontroll
1977
-
Pågående
Jämtland
2011-06-17 13:30
2011-06-17 13:31
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Bergtjärnen SE702755-131580 Bergtjärnen Mellan Nea och Vefsna
2 Brattåsen SE702425-132832 Brattåsen Indalsälven
3 Brännvallen SE702050-137650 Brännvallen Gulån Indalsälven
4 Brännvallen SE702250-137720 Brännvallen Gulån Indalsälven
5 Edsåsdalen SE702510-136390 Edsåsdalen Henån Indalsälven
6 Edsåsdalen SE702520-136360 Edsåsdalen Henån Indalsälven
7 Fäviken SE703787-137279 Fäviken Indalsälven
8 Fäviken SE703850-137354 Fäviken Indalsälven
9 Fäviken SE703942-137266 Fäviken Bodbäcken Indalsälven
10 Järpbyn SE703200-138100 Järpbyn Indalsälven Indalsälven
11 Järpbyn SE703200-138200 Järpbyn Indalsälven Indalsälven
12 Järpen, Svensta infiltr SE702960-138130 Järpen, Svensta infiltr Indalsälven Indalsälven
13 Järpen, Svensta infiltr SE702990-138140 Järpen, Svensta infiltr Indalsälven Indalsälven
14 Mattmar SE702260-140150 Mattmar Mörtån Indalsälven
15 Mattmar SE702280-140140 Mattmar Mörtån Indalsälven
16 Storvallen Nedan SE702339-131672 Storvallen Nedan Indalsälven
17 Storvallen Ovan SE702308-131670 Storvallen Ovan Indalsälven
18 Södra Åsvallstjärnen SE702800-131610 Södra Åsvallstjärnen Indalsälven
19 Vålådalen, östra SE700990-136280 Vålådalen, östra Storbodströmmen Indalsälven
20 Ånn SE702580-133500 Ånn Indalsälven
21 Ånn SE702600-133430 Ånn Indalsälven

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Topptjärnen SE702780-131580 Topptjärnen Mellan Nea och Vefsna