RMÖ, Norrbottens län, omdrevssjöar

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Regional komplettering till det nationella omdrevet. Provtagning av vattenkemi i sjöar med omdrev vart sjätte år, ungefär 180 sjöar ingår i programmet (ca 30 sjöar varje år) många små sjöar som saknar EU_CD är inkluderade i programmet.

Delprogrammet omfattar provtagning av vattenkemi i cirka 30 sjöar per år under en sexårsperiod och utgör en regional förtätning av det nationella programmet. Provtagningen sker i september under höstcirkulationen. Proverna tas från helikopter. Sjöarna är utvalda genom slumpning av sjöar i olika storleksklasser (ur SMHI:s sjöregister) så att resultaten kan räknas om till att beskriva tillståndet i alla länets sjöar större än 1 hektar.

Vi gör ibland extra tillägg av sjöar till provtagningen. De finns i en separat filk med undersökning av vattenkemi.
Läs mer
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Länsstyrelsen i Norrbottens Län
RMÖ, Regional miljöövervakning
2007
-
Pågående
Norrbotten
2011-10-25 12:28
2019-06-28 13:53
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 SE724859-165493 SE724859-165493 Skellefteälven
2 SE727695-165865 SE727695-165865 Byskeälven
3 SE731439-159977 SE731439-159977 Skellefteälven
4 SE733154-168296 SE733154-168296 Piteälven
5 SE733442-165419 SE733442-165419 Piteälven
6 SE734430-157760 SE734430-157760 Skellefteälven
7 SE735273-167512 SE735273-167512 Piteälven
8 SE735777-167517 SE735777-167517 Piteälven
9 SE735880-161340 SE735880-161340 Piteälven
10 SE735882-167517 SE735882-167517 Piteälven
11 SE736695-152713 SE736695-152713 Umeälven
12 SE736895-159290 SE736895-159290 Piteälven
13 SE737268-153185 SE737268-153185 Skellefteälven
14 SE738131-152841 SE738131-152841 Skellefteälven
15 SE738201-155031 SE738201-155031 Skellefteälven
16 SE738340-153042 SE738340-153042 Skellefteälven
17 SE738568-157402 SE738568-157402 Piteälven
18 SE739725-151258 SE739725-151258 Skellefteälven
19 SE740431-164231 SE740431-164231 Luleälven
20 SE740952-150867 SE740952-150867 Skellefteälven
21 SE741086-157369 SE741086-157369 Luleälven
22 SE741744-158975 SE741744-158975 Ramek Luleälven
23 SE742205-155115 SE742205-155115 Piteälven
24 SE742324-157964 SE742324-157964 Luleälven
25 SE742383-164518 SE742383-164518 Luleälven
26 SE742738-152733 SE742738-152733 Piteälven
27 SE743215-172210 SE743215-172210 Råneälven
28 SE743325-162980 SE743325-162980 Luleälven
29 SE744286-174917 SE744286-174917 Kalixälven
30 SE744324-175402 SE744324-175402 Kalixälven
31 SE745864-174789 SE745864-174789 Kalixälven
32 SE745978-166117 SE745978-166117 Luleälven
33 SE746500-155670 SE746500-155670 Luleälven
34 SE747690-170856 SE747690-170856 Kalixälven
35 SE747723-170688 SE747723-170688 Kalixälven
36 SE747727-171265 SE747727-171265 Kalixälven
37 SE748477-167924 SE748477-167924 Kalixälven
38 SE748694-176908 SE748694-176908 Kalixälven
39 SE748932-159813 SE748932-159813 Luleälven
40 SE749044-168137 SE749044-168137 Kalixälven
41 SE749249-178543 SE749249-178543 Torneälven
42 SE749425-163650 SE749425-163650 Luleälven
43 SE749795-164932 SE749795-164932 Luleälven
44 SE749981-158140 SE749981-158140 Luleälven
45 SE750307-157723 SE750307-157723 Luleälven
46 SE750660-173322 SE750660-173322 Kalixälven
47 SE750812-154017 SE750812-154017 Luleälven
48 SE751105-165877 SE751105-165877 Kalixälven
49 SE751570-154128 SE751570-154128 Luleälven
50 SE751850-157205 SE751850-157205 Luleälven
51 SE753165-177477 SE753165-177477 Torneälven
52 SE753517-163896 SE753517-163896 Kalixälven
53 SE754403-173315 SE754403-173315 Torneälven
54 SE754958-157719 SE754958-157719 Luleälven
55 SE755578-178066 SE755578-178066 Torneälven
56 SE756001-164135 SE756001-164135 Torneälven
57 SE756113-168336 SE756113-168336 Torneälven
58 SE757525-179672 SE757525-179672 Torneälven
59 SE759650-160815 SE759650-160815 Torneälven
60 SE760056-169419 SE760056-169419 Torneälven
61 SE760659-170698 SE760659-170698 Torneälven
62 SE761025-174651 SE761025-174651 Torneälven
63 SE763121-168103 SE763121-168103 Torneälven
64 SE764090-168773 SE764090-168773 Torneälven
65 ABBORRTJÄRNEN SE729052-162240 Skellefteälven
66 AKARISJAURATJ SE742670-152399 Piteälven
67 ALANEN AKUSJÄRVI SE733435-186832 Keräsjoki
68 Alsjärv SE738531-181634 Alsjärv Kalixälven
69 ANDERS NILSATJÄRN SE737480-153526 Skellefteälven
70 Arrajaure SE738310-152627 Arrajaure Skellefteälven
71 BYTRÄSKET SE732995-182519 Kalixälven
72 Degerselet SE733902-177451 Degerselet Råneälven
73 DÅRESTJAVELGJAURATJ SE732060-157640 Skellefteälven
74 ELLIJÄRVI SE746447-172393 Kalixälven
75 ERKKIJÄRVI SE751784-174188 Torneälven
76 FRÄKENTJÄRNEN SE726314-166877 Byskeälven
77 FURUTRÄSKET SE733301-182856 Kalixälven
78 Gammelstadsfjärden SE729565-178248 Gammelstadsfjärden Luleälven
79 Garvajaure SE738191-154954 Skellefteälven
80 Gublijaure SE732962-161472 Gublijaure Skellefteälven
81 Gäddträsket SE732944-184721 Gäddträsket Kustområde
82 HALTIOJÄRVI SE753397-179373 Torneälven
83 HARRIKUTTAINEN SE757156-175905 Torneälven
84 Harrok SE734714-161314 Harrok Piteälven
85 HARRSJÖN SE727226-177555 Kustområde
86 HAUKIJÄRVI SE748178-173346 Kalixälven
87 Hirvasjärvi SE760371-177546 Hirvasjärvi Torneälven
88 HONKANENJÄRVI SE738018-183471 Torneälven
89 HÄRKÄJÄRVI SE748254-174954 Kalixälven
90 HÖTRÄSKET SE728862-179031 Kustområde
91 IMPERSTJÄRNEN SE734324-177006 Råneälven
92 ISO NUOTTAJÄRVI SE734797-186827 Torneälven
93 JUUSIJÄRVI SE742928-173648 Kalixälven
94 Kainaure SE734883-169307 Luleälven
95 Kalaträsket SE725535-174494 Kalaträsket Rokån
96 Kamlungträsket SE734493-181565 Kamlungträsket Kalixälven
97 KARKOJAURE SE741142-171194 Råneälven
98 Kattisträsket SE724724-176416 Jävreån
99 KIPPARIJÄRVI SE757253-180721 Torneälven
100 KROKTJÄRN SE731358-161437 Byskeälven
101 Krokträsket SE732587-175701 Krokträsket Luleälven
102 KULVIJÄRVI SE748634-179972 Torneälven
103 Kuossaure SE742948-159457 Kuossaure Luleälven
104 KURSUJÄRVI SE753128-175193 Torneälven
105 Kvarnträsket SE728767-178727 Kvarnträsket Kustområde
106 KVITTELTJÄRNARNA SE739514-151258 Skellefteälven
107 Kåbtåjaure SE747647-159667 Kåbtåjaure Luleälven
108 Kärkejaure SE758426-170725 Kärkejaure Torneälven
109 Kätköjärvi SE737079-183497 Sangisälven
110 Kätsak SE752922-156735 Kätsak Luleälven
111 Lahnajärvi SE743562-178675 Lahnajärvi Kalixälven
112 LAINATTOMANJÄRVI SE759873-178432 Torneälven
113 Langas SE748023-162282 Langas Luleälven
114 LAPPKÅTATJÄRN SE734282-156710 Skellefteälven
115 LAPPMYRTJÄRNEN SE729493-170921 Piteälven
116 LEUSKAJÄRVI SE751299-174895 Torneälven
117 Lill-Korsträsket SE729340-173502 Lill-Korsträsket Piteälven
118 Lillträsket SE729464-172781 Lillträsket Piteälven
119 Louvvajaure SE736832-160486 Louvvajaure Piteälven
120 LUOPTEJAURE SE748440-168060 Kalixälven
121 Lutaure SE735845-154163 Lutaure Umeälven
122 Majaure SE753587-167217 Majaure Torneälven
123 Maniträsket SE727253-172826 Maniträsket Lillpiteälven
124 MELLANLANDTJÄRNEN SE736073-171265 Råneälven
125 Miesakjaure SE756999-161392 Miesakjaure Torneälven
126 Mälkojaure SE746601-167203 Mälkojaure Luleälven
127 MÄRRATJÄRNEN SE730836-171047 Piteälven
128 Naankijärvi SE756067-182101 Naankijärvi Torneälven
129 NORRA APPOKJAURE SE737636-168015 Luleälven
130 NORRA GÅSTJÄRNEN SE728700-168983 Åbyälven
131 Norra Kroktjärnen SE726048-166406 Skellefteälven
132 Norra Tjålmejaure SE735077-151740 Norra Tjålmejaure Umeälven
133 Norrsjön SE731846-173798 Norrsjön Alterälven
134 NUORTEK SE741296-170933 Luleälven
135 NYBODTJÄRNEN SE726922-175724 Piteälven
136 NYTRÄSKAVAN SE732135-170754 Piteälven
137 Omdrev - SE758899-163434 SE758899-163434 SE758903-163414 Torneälven
138 Omdrev SE758880-163280 SE758880-163280 SE758883-163259 Torneälven
139 Penikkajärvi SE735650-184445 Penikkajärvi Sangisälven
140 PIELLOKISJAURE SE752250-166244 Kalixälven
141 POUNUJÄRVI SE752586-171655 Torneälven
142 Raitajärvi SE739236-182553 Raitajärvi Sangisälven
143 RIIPIJÄRVI SE741780-184655 Torneälven
144 Runnarijärvi SE748412-174999 Runnarijärvi Kalixälven
145 Ruokojärvi SE746804-183036 Ruokojärvi Torneälven
146 RYTIJÄRVI SE751716-174335 Torneälven
147 RÅGGEJAURE SE741429-154468 Piteälven
148 Rätjat-Jaure SE751468-153737 Rätjat-Jaure Luleälven
149 Saittajärvi SE748672-177723 Saittajärvi Kalixälven
150 SAIVINEN SE754000-177103 Torneälven
151 SARVASTJÄRNEN SE729568-170249 Piteälven
152 Sikselet SE734877-159708 Skellefteälven
153 Skidträsket SE727792-163827 Skidträsket Byskeälven
154 SMALTJÄRNEN SE730100-165077 Piteälven
155 Sotträsket SE727719-162755 Sotträsket Byskeälven
156 Soukolojärvi SE739835-184699 Soukolojärvi Torneälven
157 SPIKTJÄRNEN SE732844-171774 Piteälven
158 STOR BODTRÄSKET SE727555-178171 Kustområde
159 Stora Smedka SE734672-160444 Stora Smedka Skellefteälven
160 STORTJÄRNEN SE731181-166979 Piteälven
161 Stuor Vuonas SE753802-167043 Stuor Vuonas Torneälven
162 Suobdek SE730012-163752 Suobdek Byskeälven
163 SVARTHÅLET SE727918-165651 Byskeälven
164 Sårkåjaure SE753329-154558 Sårkåjaure Luleälven
165 Särkijärvi SE759439-179666 Särkijärvi Torneälven
166 SÖDRA FILOTJÄRNARNA SE736755-173987 Råneälven
167 TANOJÄRVI SE755722-181734 Torneälven
168 TAPMUKTJÄRNEN SE736506-168543 Luleälven
169 TERVALAMMI SE732949-187060 Keräsjoki
170 TJATJAJAURE SE756254-161147 Kalixälven
171 TJEKNALIS SE743498-172379 Råneälven
172 TJUORRETJÄRN SE733816-160707 Skellefteälven
173 Tjutejaure SE748960-168777 Tjutejaure Kalixälven
174 TÄLLTJÄRNEN SE729805-177255 Luleälven
175 Udtjajaure SE735969-164414 Udtjajaure Piteälven
176 Vallsjärv SE741269-180031 Vallsjärv Kalixälven
177 VITVATTENTJÄRNEN SE737169-173781 Råneälven
178 Vuomajaure SE759236-168967 Vuomajaure Torneälven
179 VÄHÄKARSIKKOJÄRVI SE733742-187093 Kustområde
180 Västra Kikkejaure SE729387-164455 Suobdek Byskeälven
181 YLI PUOLISJÄRVI SE751726-174781 Torneälven
182 YTTRE KVARNTRÄSKET SE731877-180811 Kustområde
183 Yttre-Fällträsket SE733515-179013 Yttre-Fällträsket Råneälven
184 Äihämäjärvi SE745789-180731 Äihämäjärvi Kalixälven