Övervakning enligt badvattendirektiv 2006/7/Eg

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förvaltningscykel 4 (2022-2027)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
De bad som omfattas av badvattendirektivet skall kontrolleras minst 3 eller 4 ggr per år beroende på badsäsongens längd. Provtagning sker för att analysera förekomsten av sk indikator organismer (E.coli respektive intestinala enterokocker), förhöjda halter av dessa organismer indikerar att en förorening skett av vattnet. Vid provtagningstillfället ska även eventuell algförekomst/cyanobakterier samt ev skräp noteras och rapporteras. Kommunerna ansvarar för baden och Havs och vattenmyndigheten är den nationella datavärden som sköter Badplatsen (https://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/badvatten.html)
Läs mer
Ej granskad
Hälsorelaterad miljöövervakning
Löpande program
Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Badvattendirektivet
2008
-
Pågående
Stockholm
Norrbotten
Västra Götaland
Örebro
Jönköping
Halland
Gotland
Skåne
Västernorrland
Västerbotten
Västmanland
Kronoberg
Kalmar
Uppsala
Värmland
Östergötland
Södermanland
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
2011-10-26 15:57
2020-06-01 10:15
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Albysjön, Flottsbrobadet SE656980-161850 Albysjön, Flottsbrobadet SE0110126000004055 Albysjön Norrström
2 Aldersjön SE731060-176686 Aldersjön SE0822582000003209 Aldersjön Luleälven
3 Almenäs badplats, Öresjö SE640772-132950 Almenäs badplats, Öresjö SE0A21490000003594 Öresjö Viskan
4 Alnängarna SE657299-146843 Alnängarna SE0241880000004167 Svartån från Lindbacka till Hjälmaren Norrström
5 Annebergssjön SE634225-137250 Annebergssjön SE0910683000001516 Annebergssjön Lagan
6 Anten, Gräfsnäs slottspark SE644405-130460 Anten, Gräfsnäs slottspark SE0A21489000001706 Anten Göta älv
7 Apelviken 1 SE633420-128482 Apelviken 1 SE0A11383000000633 N m Hallands kustvatten Havet
8 Apelviken 2 SE633364-128507 Apelviken 2 SE0A11383000000634 N m Hallands kustvatten Havet
9 Arcus camping SE729150-178950 Arcus camping SE0822580000003237 Inre Lulefjärden Havet
10 Ardre, Ljugarn SE635984-167522 Ardre, Ljugarn SE0940980000000245 Ö Gotlands s kustvatten Havet
11 Arild, Kallbadhuset SE624302-130041 Arild, Kallbadhuset SE0441284000000498 Skälderviken Havet
12 Arkadien SE662705-164335 Arkadien SE0110188000002154 Långsjön (Rimbo) Norrtäljeån
13 Askimsbadet SE639547-126835 Askimsbadet SE0A21480000000532 Askims fjord Havet
14 Aspen SE641030-128860 Aspen SE0A21441000001039 Aspen Göta älv
15 Axamobadet SE640720-139660 Axamobadet SE0910680000003506 testnamn Motala ström
16 Barnens badstrand SE633702-128406 Barnens badstrand SE0A11383000000636 N m Hallands kustvatten Havet
17 Barsebäcks saltsjöbad SE618609-131883 Barsebäcks saltsjöbad SE0441261000003868 Lundåkrabukten Havet
18 Barsebäckshamn SE618473-131787 Barsebäckshamn SE0441261000000076 Lundåkrabukten Havet
19 Bergafjärden, Njurunda SE690765-158590 Bergafjärden, Njurunda SE0712281000003475 Juniskär-Bergsfjärden Havet
20 Bergsjön SE640980-127730 Bergsjön SE0A21480000000388 Bergsjön Göta älv
21 Bettnesand SE706855-171225 Bettnesand SE0812480000002805 Mjölefjärden Havet
22 Billdal SE639070-126834 Billdal SE0A21480000000519 Askims fjord Havet
23 Bingsmarken SE614191-135430 Bingsmarken SE0441264000000308 Ö sydkustens kustvatten Havet
24 Björkäng SE632557-128991 Björkäng SE0A11383000000627 N m Hallands kustvatten Havet
25 Björnöbadet, Badviken SE660531-154602 Björnöbadet, Badviken SE0251980000002543 Mälaren-Västeråsfjärden Norrström
26 Blidö, Rådmansholmen SE661550-167710 Blidö, Rådmansholmen SE0110188000002175 Svartlögafjärden Havet
27 Blå lagunen SE658526-160312 Blå Lagunen SE0110125000004975 Norrström
28 Blå Lagunen SE642582-168493 Blå Lagunen SE0940980000004397 Blå lagunen Kustområde
29 Blötan SE626202-145545 Blötan SE0920763000001126 Stora Hensjön Ronnebyån
30 Boge, Slite SE640135-167886 Boge, Slite SE0940980000000238 Ö Gotlands n kustvatten Havet
31 Borgholm, Kallbadhuset SE630616-155118 Borgholm, Kallbadhuset SE0930885000000473 M n Kalmarsunds utsjövatten Havet
32 Borgholm, Mejeriviken SE630671-155267 Borgholm, Mejeriviken SE0930885000000471 M n Kalmarsunds utsjövatten Havet
33 Borstahusen, Campingplatsen SE620098-131224 Borstahusen, Campingplatsen SE0441282000000409 N m Öresunds kustvatten Havet
34 Borstahusen, Piren SE620034-131198 Borstahusen, Piren SE0441282000000408 N m Öresunds kustvatten Havet
35 Bovallstrand, Badholmarna SE649200-123800 Bovallstrand, Badholmarna SE0A21427000000034 Bottnefjorden Havet
36 Boviksbadet SE719644-175229 Boviksbadet SE0812482000003353 Boviksfjärden Kustområde
37 Bredsand SE660850-157150 Bredsand SE0210381000001365 Mälaren-Arnöfjärden Norrström
38 Brunnsviksbadet SE658460-162750 Brunnsviksbadet SE0110180000001864 Brunnsviken Havet
39 Brännö Ramsdal SE639709-125900 Brännö Ramsdal SE0A21480000000524 Brännö- Styrsöområdet Havet
40 Byrum-Sandvik SE634618-156973 Byrum-Sandvik SE0930885000000483 N n Kalmarsunds utsjövatten Havet
41 Byske havsbad SE721579-175679 Byske Havsbad SE0812482000003357 Byskefjärden Ligger utanför HARO
42 Byxelkrok SE635580-157181 Byxelkrok SE0930885000000482 N n Kalmarsunds utsjövatten Havet
43 Bårstad SE647600-143600 Bårstad SE0230584000000723 Vättern - Storvättern Motala ström
44 Böda hamn SE634628-157672 Böda hamn SE0930885000000468 N Ölands kustvatten Havet
45 Böda Riviera/ Kyrketorps familjecamping SE634785-157605 Böda Riviera/ Kyrketorps familjecamping SE0930885000004480 N Ölands kustvatten Havet
46 Böda sand SE635061-157547 Böda sand SE0930885000000469 N Ölands kustvatten Havet
47 Dalabadet SE613993-133541 Dalabadet SE0441287000000442 V sydkustens kustvatten Havet
48 Djulösjön SE653865-152340 Djulösjön SE0220483000001141 Djulösjön Nyköpingsån
49 Djupa Dräkt SE633587-128409 Djupa Dräkt SE0A11383000000635 N m Hallands kustvatten Havet
50 Djupasjön SE626375-147035 Djupasjön SE0920763000001128 Djupasjön Nättrabyån
51 Djupvik SE632174-156190 Djupvik SE0930885000000479 M n Kalmarsunds utsjövatten Havet
52 Domsten SE622560-130088 Domsten SE0441283000000319 N Öresunds kustvatten Havet
53 Dragsö barnbadvik SE622734-148513 Dragsö barnbadvik SE0411080000000198 Danmarksfjärden Havet
54 Drevviken, Hökarängsbadet SE657180-163140 Drevviken, Hökarängsbadet SE0110180000001869 Drevviken Tyresån
55 Drevviken, Vendelsö Gård SE656765-163635 Drevviken, Vendelsö Gård SE0110136000002138 Drevviken Tyresån
56 Drängsjön, Domarudden SE660230-164365 Drängsjön, Domarudden SE0110117000002093 Drängsjön Åkersström
57 Ekerums camping SE629687-154618 Ekerums camping SE0930885000000474 M n Kalmarsunds utsjövatten Havet
58 Ekillabadet SE661070-159630 Ekillabadet SE0210305000000759 Mälaren-Stora Ullfjärden Norrström
59 Eriksöbadet SE658975-164190 Eriksöbadet SE0110187000001354 Tallaröfjärden Havet
60 Eriksöre camping, Eriksöre SE627790-153920 Eriksöre camping, Eriksöre SE0930840000000018 Ö s Kalmarsunds kustvatten Havet
61 Erken, Svanberga SE663875-165975 Erken, Svanberga SE0110188000002159 Erken Broströmmen
62 Erstaviksbadet SE657465-164030 Erstaviksbadet SE0110182000001231 Erstaviken Havet
63 Eskilstorps strand SE626088-131999 Eskilstorps strand SE0441278000000141 Laholmsbukten Ligger utanför HARO
64 Espevik SE634622-128137 Espevik SE0A11383000000644 Balgöarkipelagen Havet
65 Falsterbo strandbad SE614422-131328 Falsterbo strandbad SE0441233000000024 V sydkustens kustvatten Havet
66 Farhultsbaden SE623723-130820 Farhultsbaden SE0441284000000501 Skälderviken Havet
67 Farstanäsbadet SE655425-160605 Farstanäsbadet SE0110181000001355 Näslandsfjärden Havet
68 Fiskebäck SE639837-126380 Fiskebäck SE0A21480000000516 Asperöfjorden sek namn Havet
69 Fjällnorabadet SE663655-161815 Fjällnorabadet SE0210380000001180 Trehörningen Norrström
70 Flatenbadet Allmänna SE657249-163437 Flatenbadet Allmänna SE0110180000001867 Flaten Tyresån
71 Flatenbadet Barn SE657260-163420 Flatenbadet Barn SE0110180000001868 Flaten Tyresån
72 Fotö, Vivik SE640152-125284 Fotö, Vivik SE0A21407000003873 Dana fjord Havet
73 Fria bad SE621890-130540 Fria bad SE0441283000003890 Helsingborgsområdet Havet
74 Friseboda SE618723-139994 Friseboda SE0441290000000681 V Hanöbuktens kustvatten Havet
75 Fryken, Kolsnäsudden SE663680-135060 Fryken, Kolsnäsudden SE0611766000003826 Mellan-Fryken Göta älv
76 Frösakull SE628676-131109 Frösakull SE0A11380000003940 S m Hallands kustvatten Havet
77 Frösakull, First camp SE628565-131140 Frösakull, First camp SE0A11380000002975 S m Hallands kustvatten Havet
78 Furusjön SE642470-139060 Furusjön SE0910643000000719 Furusjön Motala ström
79 Fårö, Sudersand SE643028-170364 Fårö, Sudersand SE0940980000000232 Sudersandsviken Havet
80 Färjestaden, Granudden/Talludd SE628010-154030 Färjestaden, Granudden/Talludd SE0930840000000020 Ö s Kalmarsunds kustvatten Havet
81 Gamla Örlenbadet SE648350-140920 Gamla Örlenbadet SE0A21472000000753 Örlen Motala ström
82 Ganlet SE639622-126538 Ganlet SE0A21480000004250 Askims fjord Havet
83 Gapern Killstabadet SE660060-137610 Gapern Killstabadet SE0611780000002389 Gapern Göta älv
84 Getterön 1:a vik SE633756-128306 Getterön 1:a vik SE0A11383000000638 N m Hallands kustvatten Havet
85 Getterön 3:e vik SE633767-128261 Getterön 3:e vik SE0A11383000000639 N m Hallands kustvatten Havet
86 Getterön 4:e vik SE633778-128234 Getterön 4:e vik SE0A11383000000640 N m Hallands kustvatten Havet
87 Getterön 5:e vik SE633820-128181 Getterön 5:e vik SE0A11383000000641 N m Hallands kustvatten Havet
88 Gingsjön SE639460-129972 Gingsjön SE0A21401000000063 Gingsjön Rolfsån
89 Gisen SE664315-165075 Gisen SE0110188000002184 Gisen Skeboån
90 Gislövs strandmark SE613881-133766 Gislövs strandmark SE0441287000000443 V sydkustens kustvatten Havet
91 Glafsfjorden, Ingestrand SE661595-131900 Glafsfjorden, Ingestrand SE0611784000003284 Glafsfjorden Göta älv
92 Glimminge strand SE625438-130750 Glimminge strand SE0441278000000144 Skälderviken Ligger utanför HARO
93 Glommen SE631740-129014 Glommen SE0A11382000000543 N m Hallands kustvatten Havet
94 Gläntan, Bondöfjärden SE725020-177020 Gläntan, Bondöfjärden SE0822581000002763 Bondöfjärden Havet
95 Gothem, Åminne SE639238-167690 Gothem, Åminne SE0940980000000239 Ö Gotlands m kustvatten Havet
96 Grisslinge havsbad SE657984-165051 Grisslinge havsbad SE0110120000001667 Grisslingen Havet
97 Grumlan, Östanå SE636468-145448 Grumlan, Östanå SE0910685000000829 Grumlan Emån
98 Gräddö, Björkö Örn SE663200-168035 Gräddö, Björkö Örn SE0110188000002166 Björköfjärden Havet
99 Gränna Hamn, Badlagun SE643450-142030 Gränna Hamn, Badlagun SE0910680000003509 Vättern - Storvättern Motala ström
100 Gränsö, Bondbacken SE640485-155265 Gränsö, Bondbacken SE0930883000001616 Gudingen Havet
101 Gränsö, Sandvik SE640175-155375 Gränsö, Sandvik SE0930883000001618 Lusärnafjärden Havet
102 Gröen Sjöholmen SE640105-128508 Gröen Sjöholmen SE0A21401000000059 Landvettersjön Göta älv
103 Gröen-Frökens udde SE639924-128131 Gröen-Frökens udde SE0A21401000000056 Landvettersjön Göta älv
104 Gudingebadet SE641915-154375 Gudingebadet SE0930883000001620 Gudingen Havet
105 Gunnarsö Hopptorn SE634770-154145 Gunnarsö Hopptorn SE0930882000001948 Oskarshamnsområdet Havet
106 Gålö, Skälåker SE655570-164425 Gålö, Skälåker SE0110136000002142 Sandemars fjärd sek namn Havet
107 Gårda brygga SE636585-127586 Gårda brygga SE0A11384000000459 Yttre Kungsbackafjorden Havet
108 Gäddeholm SE660343-154841 Gäddeholm SE0251980000004455 Mälaren-Västeråsfjärden Norrström
109 Habo Ljungs camping SE617669-132700 Habo Ljungs camping SE0441262000000325 Lommabukten Havet
110 Hafstens camping SE647283-126076 Hafstens camping SE0A21485000000597 Havstensfjorden Havet
111 Haga Park SE627265-153685 Haga Park SE0930840000000013 Ö s Kalmarsunds kustvatten Havet
112 Hagöns campingplats SE628265-132135 Hagöns campingplats SE0A11380000002976 Laholmsbukten Havet
113 Hallarum SE622640-150131 Hallarum SE0411080000000212 Hallarumsviken Havet
114 Hallmare SE641685-155595 Hallmare SE0930883000001621 Rågödjupet Havet
115 Hammarsbadet SE641790-153620 Hammarsbadet SE0930883000001622 Inre Gamlebyviken Havet
116 Hamnhusen, T-bryggan SE617504-132724 Hamnhusen, T-bryggan SE0441262000000321 Lommabukten Havet
117 Hamnviken SE653160-162230 Hamnviken SE0110192000002132 Nynäsviken Havet
118 Hampetorp, Hjälmaren SE655820-149185 Hampetorp, Hjälmaren SE0241880000002638 Hjälmaren-Storhjälmaren Norrström
119 Hangvar, Ihreviken SE641625-166526 Hangvar, Ihreviken SE0940980000000270 Irevik Havet
120 Hargebaden, Vättern SE651810-145150 Hargebaden, Vättern SE0241882000002514 Vättern - Storvättern Motala ström
121 Haverdal SE629235-130790 Haverdal SE0A11380000000368 S m Hallands kustvatten Havet
122 Havsbadet Schweizerbadet, Dalarö SE656040-164820 Havsbadet Schweizerbadet, Dalarö SE0110136000002140 Sandemars fjärd sek namn Havet
123 Havslätt SE635043-154049 Havslätt SE0930882000001957 Oskarshamnsområdet Havet
124 Helgasjön, Evedal SE631090-144020 Helgasjön, Evedal SE0920780000001573 Helgasjön Mörrumsån
125 Helgasjön, Hjortsjöbadet SE631685-141040 Helgasjön, Hjortsjöbadet SE0910683000001508 Helgasjön Helge å
126 Herräng, Uddham SE667225-165840 Herräng, Uddham SE0110188000002161 Singöfjärden Havet
127 Himmerfjärden, Sandviken SE654990-160870 Himmerfjärden, Sandviken SE0110127000001414 Himmerfjärden Havet
128 Hindsen, Näsudden V SE634235-139928 Hindsen, Näsudden V SE0910683000001501 Hindsen Lagan
129 Hindsen, Näsudden Ö SE634235-139920 Hindsen, Näsudden Ö SE0910683000001500 Hindsen Lagan
130 Hittarp SE622324-130275 Hittarp SE0441283000000318 N Öresunds kustvatten Havet
131 Hjälmaren, Katrinelund SE656830-148650 Hjälmaren, Katrinelund SE0241880000002637 Hjälmaren-Storhjälmaren Norrström
132 Hjärtasjöbadet SE625350-140600 Hjärtasjöbadet SE0441273000000003 Hjärtasjön Skräbeån
133 Hornasjön SE640325-128972 Hornasjön SE0A21401000000060 Hornasjön Göta älv
134 Hosjöbadet SE655815-155310 Hosjöbadet SE0220482000000744 Hosjön Nyköpingsån
135 Hovåsbadet SE639472-126794 Hovåsbadet SE0A21480000000533 Askims fjord Havet
136 Hägernäsbadet SE659355-163190 Hägernäsbadet SE0110160000001441 Stora Värtan Havet
137 Hälleviks strand SE620970-143150 Hälleviks strand SE0411083000000659 V Hanöbuktens kustvatten Havet
138 Härlanda tjärn SE640440-127620 Härlanda tjärn SE0A21480000000392 Härlanda Tjärn Göta älv
139 Hässelby, Allmänna badet V SE658540-161360 Hässelby, Allmänna badet V SE0110180000001834 Mälaren-Görväln Norrström
140 Hästedalen, Hunnebostrand SE648936-123677 Hästedalen, Hunnebostrand SE0A21427000001495 Hunnebostrand skärgård Havet
141 Hästevik SE640607-125622 Hästevik SE0A21480000000505 Björköfjorden Havet
142 Hättebaden SE643490-145440 Hättebaden SE0910687000000861 Sommen-Västra Motala ström
143 Höganäs, Kvickbadet SE623422-129814 Höganäs, Kvickbadet SE0441284000000489 N Öresunds kustvatten Havet
144 Höganäs, Margreteberg SE623643-129755 Höganäs, Margreteberg SE0441284000000491 N Öresunds kustvatten Havet
145 Hökmossenbadet SE656220-159150 Hökmossenbadet SE0110140000001346 Yngern Norrström
146 Hönö, Hästen SE640315-125138 Hönö, Hästen SE0A21407000003882 Göteborgs n skärgårds kustvatten Havet
147 Hönö, Jungfruviken SE640346-125330 Hönö, Jungfruviken SE0A21407000003884 Stora Kalvsund Havet
148 Hönö, Lapposand SE640396-125144 Hönö, Lapposand SE0A21407000003883 Göteborgs n skärgårds kustvatten Havet
149 Ilandatjärn SE659280-136450 Ilandatjärn SE0611780000002379 Ilandasjön Göta älv
150 Jernevid SE648300-144100 Jernevid SE0230584000000722 Vättern - Storvättern Motala ström
151 Jogersö SE650540-157230 Jogersö SE0220481000001263 Marsviken Havet
152 Juleboda SE618330-139910 Juleboda SE0441290000000682 V Hanöbuktens kustvatten Havet
153 Jägarnäs SE666675-146630 Jägarnäs SE0622085000002443 Haggen Norrström
154 Järnvägsmännens brygga SE621830-130548 Järnvägsmännens brygga SE0441283000004404 Helsingborgsområdet Havet
155 Kagabäcksviken SE632999-128641 Kagabäcksviken SE0A11383000000628 N m Hallands kustvatten Havet
156 Kairo SE660203-161535 Kairo SE0110114000001601 Mälaren-Skarven Norrström
157 Kalmarsandbadet SE660475-159900 Kalmarsandbadet SE0210305000000758 Mälaren-Prästfjärden Norrström
158 Kesnäsviken SE633958-157564 Kesnäsviken SE0930885000000476 N Ölands kustvatten Havet
159 Klagshamns badplats SE615890-131660 Klagshamns badplats SE0441280000000064 S Öresunds kustvatten Havet
160 Klinta bodar SE630720-155525 Klinta bodar SE0930885000000740 M n Kalmarsunds utsjövatten Havet
161 Klämmingsberg Klämmingen SE655220-158635 Klämmingsberg Klämmingen SE0220461000001069 Klämmingen Trosaån
162 Kristianopel SE623622-151471 Kristianopel SE0411080000000209 S v s Kalmarsunds kustvatten Havet
163 Kroppkärrssjön SE658780-137105 Kroppkärrssjön SE0611780000002382 Kroppkärrssjön Göta älv
164 Kyhl, Borrby strand SE614620-140080 Kyhl, Borrby strand SE0441291000000327 Sandhammaren-Simrishamn Havet
165 Kyrkbacken SE620263-130403 Kyrkbacken SE0441282000000411 N m Öresunds kustvatten Havet
166 Kyrkviken SE666180-145100 Kyrkviken SE0622085000002463 Norra Hörken Norrström
167 Kårehamns badplats SE631450-156598 Kårehamns badplats SE0930885000000738 N Ölands kustvatten Havet
168 Kåsjön, barnbryggan SE640452-128165 Kåsjön, barnbryggan SE0A21402000000095 Stora Kåsjön Göta älv
169 Källtorpsbadet SE657725-163430 Källtorpsbadet SE0110182000001237 Källtorpssjön Kustområde
170 Källö-Knippla Tranbärsviken SE641094-125298 Källö-Knippla Tranbärsviken SE0A21407000003877 Källö fjord Havet
171 Kämpinge SE614503-132027 Kämpinge SE0441233000000022 V sydkustens kustvatten Havet
172 Kärleksudden SE662950-166435 Kärleksudden SE0110188000002172 Norrtäljeviken Havet
173 Kärradal södra(2) SE634539-128277 Kärradal södra(2) SE0A11383000000646 Balgöarkipelagen Havet
174 Kärsögården SE657991-162029 Kärsögården SE0110125000004300 Mälaren-Fiskarfjärden Norrström
175 Köpenhamn SE628310-132115 Köpenhamn SE0A11380000000377 Laholmsbukten Havet
176 Köpingebukten SE630651-155546 Köpingebukten SE0930885000000470 M n Kalmarsunds utsjövatten Havet
177 Laholmsbukten, Birger Pers väg SE626880-132370 Laholmsbukten, Birger Pers väg SE0A11381000000183 Laholmsbukten Havet
178 Laholmsbukten, Ejdervägen SE626640-132310 Laholmsbukten, Ejdervägen SE0A11381000000182 Laholmsbukten Havet
179 Laholmsbukten, Simvägen SE626230-132110 Laholmsbukten, Simvägen SE0A11381000000181 Laholmsbukten Havet
180 Larödbaden SE622233-130341 Larödbaden SE0441283000000317 N Öresunds kustvatten Havet
181 Leken SE657330-144170 Leken SE0241814000003852 Leken Norrström
182 Lerkil SE637690-126670 Lerkil SE0A11384000000449 Onsala kustvatten Havet
183 Lilla Apelviken SE633488-128400 Lilla Apelviken SE0A11383000000632 N m Hallands kustvatten Havet
184 Lilla Stamsjön SE640925-129020 Lilla Stamsjön SE0A21441000001041 Lilla Stamsjön Göta älv
185 Lilleby SE640968-125864 Lilleby SE0A21480000000508 Nordre Älvs fjord Havet
186 Lill-Olas brygga SE620158-131233 Lill-Olas brygga SE0441282000000415 N m Öresunds kustvatten Havet
187 Ljungskogen SE614389-131799 Ljungskogen SE0441233000000023 V sydkustens kustvatten Havet
188 Ljusternbadet SE669079-149629 Ljusternbadet SE0622082000002417 Ljustern Dalälven
189 Lomma Norra SE617559-132720 Lomma Norra SE0441262000000326 Lommabukten Havet
190 Lommaren SE663000-166125 Lommaren SE0110188000002156 Lommaren Norrtäljeån
191 Lundabadet SE663190-166860 Lundabadet SE0110188000002171 Norrtäljeviken Havet
192 Lundegårds badplats SE630937-155611 Lundegårds badplats SE0930885000000742 M n Kalmarsunds utsjövatten Havet
193 Lundhagen SE657365-161405 Lundhagen SE0110125000000963 Mälaren-Rödstensfjärden Norrström
194 Lysingsbadet, Judön sandstrand SE640101-155220 Lysingsbadet, Judön sandstrand SE0930883000001633 Lusärnafjärden Havet
195 Lyssnaängsbadet SE663065-160270 Lyssnaängsbadet SE0210380000001171 Mälaren-Ekoln Norrström
196 Långa Bryggan i Bjärred SE617925-132517 Långa Bryggan i Bjärred SE0441262000000324 Lommabukten Havet
197 Långasand SE630422-130365 Långasand SE0A11382000000549 S m Hallands kustvatten Havet
198 Långsjöbadet SE657360-162380 Långsjöbadet SE0110180000001872 Långsjön (Älvsjö) Norrström
199 Långsjön, Sandviksbadet SE665790-159855 Långsjön, Sandviksbadet SE0210380000001172 Långsjön - Björklinge Norrström
200 Långö SE622829-148615 Långö SE0411080000000201 Danmarksfjärden Havet
201 Lögastrand SE660901-154142 Lögastrand SE0251980000004297 Mälaren-Västerås hamnomr Norrström
202 Lötsjön, Borgardalsbadet SE664005-161980 Lötsjön, Borgardalsbadet SE0210380000001173 Lötsjön Norrström
203 Lövnäsbadet SE655855-159455 Lövnäsbadet SE0110140000001347 Yngern Norrström
204 Magelungen, Farsta strandbad SE657070-163010 Magelungen, Farsta strandbad SE0110180000001866 Magelungen Tyresån
205 Malens havsbad SE625994-131846 Malens havsbad SE0441278000000139 Laholmsbukten Havet
206 Mangenbadet SE661240-139130 Mangenbadet SE0611780000002391 Mången Göta älv
207 Marholmen SE639548-126780 Marholmen SE0A21480000000531 Askims fjord Havet
208 Mariebergsskogen SE658500-136880 Mariebergsskogen SE0611780000004053 Mariebergsviken Göta älv
209 Midingsbråte SE625230-143955 Midingsbråte SE0920763000001138 Mien Mieån
210 Mjörn, Lövekulle camping SE642730-130330 Mjörn, Lövekulle camping SE0A21489000001699 Mjörn Göta älv
211 Molkomsjön, Graningebadet SE661020-138165 Molkomsjön, Graningebadet SE0611780000002390 Molkomssjön Göta älv
212 Morgonbryggan, Torekovs hamn SE626000-130424 Morgonbryggan, Torekovs hamn SE0441278000000137 Laholmsbuktens kustvatten Havet
213 Mossbylund SE614508-136267 Mossbylund SE0441264000000306 Ö sydkustens kustvatten Havet
214 Mossbystrand SE614473-136199 Mossbystrand SE0441264000000307 Ö sydkustens kustvatten Havet
215 Mårdslyckesand SE626716-144811 Mårdslyckesand SE0920763000001122 Tiken Bräkneån
216 Måsnaren, Eklundsnäsbadet SE656220-160220 Måsnaren, Eklundsnäsbadet SE0110181000001348 Måsnaren Kustområde
217 Mälarbaden SE659257-153662 Mälarbaden SE0220484000000698 Mälaren-Blacken Norrström
218 Mälarbadet SE656830-160320 Mälarbadet SE0110181000001342 Mälaren-Prästfjärden Norrström
219 Mälaren, Görvälnsbadet SE659130-161150 Mälaren, Görvälnsbadet SE0110123000003608 Mälaren-Görväln Norrström
220 Mälaren, Kaananbadet V SE658273-161657 Mälaren, Kaananbadet V SE0110180000001837 Mälaren-Fiskarfjärden Norrström
221 Mälaren, Kaananbadet Ö SE658280-161650 Mälaren, Kaananbadet Ö SE0110180000001838 Mälaren-Fiskarfjärden Norrström
222 Mälaren, Kallhällsbadet SE659405-161275 Mälaren, Kallhällsbadet SE0110123000001471 Mälaren-Görväln Norrström
223 Mälaren, Långholmen, Strandbad SE658010-162630 Mälaren, Långholmen, Strandbad SE0110180000001832 Mälaren-Riddarfjärden Norrström
224 Mälaren, Lövstabadet SE658680-161230 Mälaren, Lövstabadet SE0110180000001839 Mälaren-Görväln Norrström
225 Mälaren, Maltesholmsbadet V SE658348-161570 Mälaren, Maltesholmsbadet V SE0110180000001840 Mälaren-Fiskarfjärden Norrström
226 Mälaren, Maltesholmsbadet Ö SE658350-161580 Mälaren, Maltesholmsbadet Ö SE0110180000001841 Mälaren-Fiskarfjärden Norrström
227 Mälaren, Mälarhöjdsbadet V SE657737-162071 Mälaren, Mälarhöjdsbadet V SE0110180000001842 Mälaren-Fiskarfjärden Norrström
228 Mälaren, Mälarhöjdsbadet Ö SE657740-162080 Mälaren, Mälarhöjdsbadet Ö SE0110180000001843 Mälaren-Fiskarfjärden Norrström
229 Mälaren, Slagstabadet SE657265-161650 Mälaren, Slagstabadet SE0110127000001375 Mälaren-Rödstensfjärden Norrström
230 Mälaren, Smedsuddsbadet V SE658035-162613 Mälaren, Smedsuddsbadet V SE0110180000001845 Mälaren-Riddarfjärden Norrström
231 Mälaren, Smedsuddsbadet Ö SE658030-162620 Mälaren, Smedsuddsbadet Ö SE0110180000001846 Mälaren-Riddarfjärden Norrström
232 Mälaren, Solviksbadet SE657910-162310 Mälaren, Solviksbadet SE0110180000001847 Mälaren-Fiskarfjärden Norrström
233 Mälaren, Sätrastrandsbadet N SE657590-161890 Mälaren, Sätrastrandsbadet N SE0110180000001849 Mälaren-Fiskarfjärden Norrström
234 Mälaren, Sätrastrandsbadet S SE657579-161891 Mälaren, Sätrastrandsbadet S SE0110180000001848 Mälaren-Fiskarfjärden Norrström
235 Mälaren, Ängbybadet V SE658136-161989 Mälaren, Ängbybadet V SE0110180000001850 Mälaren-Fiskarfjärden Norrström
236 Mälaren, Ängbybadet Ö SE658140-161910 Mälaren, Ängbybadet Ö SE0110180000001851 Mälaren-Fiskarfjärden Norrström
237 Mälaren, Ängsjöbadet SE660000-161345 Mälaren, Ängsjöbadet SE0110123000001468 Mälaren-Skarven Norrström
238 Mälarhusen SE614350-139950 Mälarhusen SE0441291000000328 Sandhammaren-Simrishamn Havet
239 Möckeln, Sandviksbadet SE657840-142980 Möckeln, Sandviksbadet SE0241883000002572 Möckeln Göta älv
240 Mölle, Ransvik SE624530-129390 Mölle, Ransvik SE0441284000002331 N Öresunds kustvatten Havet
241 Mölle, Solviken SE624516-129420 Mölle, Solviken SE0441284000000495 N Öresunds kustvatten Havet
242 Möllstorp SE628160-154100 Möllstorp SE0930840000000014 Ö s Kalmarsunds kustvatten Havet
243 Nabben SE628088-145959 Nabben SE0920763000001130 Linnerydssjön Ronnebyån
244 Nickstabadet SE653345-162270 Nickstabadet SE0110192000002129 Nynäsviken Havet
245 Norje Havsbad SE622270-142990 Norje Havsbad SE0411083000000661 Inre Pukaviksbukten Havet
246 Norraryd SE626291-143207 Norraryd SE0920763000001135 Hönshyltefjorden Mörrumsån
247 Norrmjöle SE706810-171410 Norrmjöle SE0812480000002803 Mjölefjärden Havet
248 Nya Malmsjöbadet SE656945-159880 Nya Malmsjöbadet SE0110181000001339 Malmsjön Norrström
249 Nybrostrand SE614606-138237 Nybrostrand SE0441286000000347 Ö sydkustens kustvatten Havet
250 Nydalasjön SE708880-172310 Nydalasjön SE0812480000002811 Nydalasjön Umeälven
251 Nyehusen SE619175-140128 Nyehusen SE0441290000000680 V Hanöbuktens kustvatten Havet
252 När, Herta SE634712-166867 När, Herta SE0940980000000248 Ö Gotlands s kustvatten Havet
253 Näsaängsbadet SE659175-163060 Näsaängsbadet SE0110160000001442 Stora Värtan Havet
254 Olofsbo SE631518-129200 Olofsbo SE0A11382000000541 S m Hallands kustvatten Havet
255 Orbaden SE682540-152990 Orbaden SE0632183000002917 Orsjön Ljusnan
256 Orrestaöbadet SE655040-154465 Orrestaöbadet SE0220482000000750 Orrhammaren Nyköpingsån
257 Orsasjön, Strandbadet SE677890-143460 Orsasjön, Strandbadet SE0622034000002692 Orsasjön Dalälven
258 Osbysjön, Ebbarps camping SE624986-138835 Osbysjön, Ebbarps camping SE0441273000000002 Osbysjön Helge å
259 Osudden, Vidöstern SE633845-139405 Osudden, Vidöstern SE0910683000001517 Vidöstern Lagan
260 Pinneviksbadet SE646893-124297 Pinneviksbadet SE0A21484000000564 Gullmarn centralbassäng Havet
261 Pite Havsbad SE724830-176780 Pite Havsbad SE0822581000002750 Bondöfjärden Havet
262 Playa Mjörn SE642770-130435 Playa Mjörn SE0A21489000001700 Mjörn Göta älv
263 Ribersborg, Kallbadhuset SE616727-132070 Ribersborg, Kallbadhuset SE0441280000000072 Lommabukten Havet
264 Rigeleje SE618470-139940 Rigeleje SE0441290000003900 V Hanöbuktens kustvatten Havet
265 Ringenäs SE628800-131030 Ringenäs SE0A11380000000370 S m Hallands kustvatten Havet
266 Ringsegård, Skrea sand SE630736-130115 Ringsegård, Skrea sand SE0A11382000003773 S m Hallands kustvatten Havet
267 Rosendals havsbad SE631973-128999 Rosendals havsbad SE0A11382000000546 N m Hallands kustvatten Havet
268 Runsten, Bjärbybadet SE628680-155720 Runsten, Bjärbybadet SE0930885000000739 S Ölands kustvatten Havet
269 Rydebäck SE620850-130966 Rydebäck SE0441283000000310 N m Öresunds kustvatten Havet
270 Ryssvägen SE614663-137898 Ryssvägen SE0441286000000348 Ö sydkustens kustvatten Havet
271 Råbocka SE624038-131565 Råbocka SE0441292000000334 Skälderviken Havet
272 Rådasjön SE639877-127818 Rådasjön SE0A21401000000055 Rådasjön Göta älv
273 Rådasjön SE639933-127647 Rådasjön SE0A21481000000394 Rådasjön Göta älv
274 Råå vallar SE621241-130802 Råå vallar SE0441283000000313 N m Öresunds kustvatten Havet
275 Rävabacken SE626892-143855 Rävabacken SE0920763000001134 Åsnen: Västra Åsnen Mörrumsån
276 Rörum, Knäbäckshusen SE616915-140383 Rörum, Knäbäckshusen SE0441291000000331 V Hanöbuktens kustvatten Havet
277 Rösjöbadet SE659293-162423 Rösjöbadet SE0110163000000817 Rösjön Kustområde
278 Rösjöbadet SE659325-162460 Rösjöbadet SE0110163000001447 Rösjön Kustområde
279 Saltholmen SE639958-126362 Saltholmen SE0A21480000000534 Asperöfjorden sek namn Havet
280 Saltsjöbaden SE614611-137696 Saltsjöbaden SE0441286000000349 Ö sydkustens kustvatten Havet
281 Saltsjönäs Näset SE639453-126657 Saltsjönäs Näset SE0A21480000000530 Askims fjord Havet
282 Saltö SE622644-148502 Saltö SE0411080000000199 Danmarksfjärden Havet
283 Saltö SE653665-123070 Saltö SE0A21486000003348 Flo Havet
284 Sanda, Björkhaga SE636665-164199 Sanda, Björkhaga SE0940980000000260 Klintehamnsviken sek namn Havet
285 Sandhammaren SE614067-139829 Sandhammaren SE0441286000000344 Sandhammaren-Simrishamn Havet
286 Sandvik SE632732-156346 Sandvik SE0930885000000478 N n Kalmarsunds utsjövatten Havet
287 Sandviken SE621080-142480 Sandviken SE0411083000000660 V Hanöbuktens kustvatten Havet
288 Sandön, Smögen SE648044-123210 Sandön, Smögen SE0A21427000000039 Kungshamn n skärgård Havet
289 Saxenhof SE646688-126727 Saxenhof SE0A21485000000603 Havstensfjorden Havet
290 Saxnäs SE628480-154120 Saxnäs SE0930840000000015 S n Kalmarsund Havet
291 Scaniabadplatsen SE616892-132160 Scaniabadplatsen SE0441280000004366 Lommabukten Havet
292 Segelstorps strand SE625180-131059 Segelstorps strand SE0441278000000145 Skälderviken Havet
293 Seläter SE654645-123107 Seläter SE0A21486000000101 Strömstadsfjorden Havet
294 Sibbarps kallbadhus SE616431-131695 Sibbarps kallbadhus SE0441280000000066 S m Öresunds kustvatten Havet
295 Sibirien SE623838-131456 Sibirien SE0441292000000333 Skälderviken Havet
296 Sickla strandbad SE657795-163210 Sickla strandbad SE0110182000001238 Sicklasjön Kustområde
297 Siggeforasjön SE665190-157535 Siggeforasjön SE0210380000001176 Siggeforasjön Norrström
298 Siljan, Saxviken SE676625-143260 Siljan, Saxviken SE0622062000003929 Siljan Dalälven
299 Siljan, Siljanscampen SE675230-146230 Siljan, Siljanscampen SE0622031000002963 Siljan Dalälven
300 Sillvik SE640963-125827 Sillvik SE0A21480000000507 Nordre Älvs fjord Havet
301 Simsjön Stora Badviken SE647260-138212 Simsjön Stora Badviken SE0A21496000001681 Simsjön Göta älv
302 Sisjön SE639538-127119 Sisjön SE0A21481000000397 Sisjön Kustområde
303 Sjudargårdsbadet SE661235-160590 Sjudargårdsbadet SE0110191000001490 Mälaren-Skarven Norrström
304 Skansenbadet, Båstad hamn SE626055-131713 Skansenbadet, Båstad hamn SE0441278000000138 Laholmsbukten Havet
305 Skanörs Havsbad SE614694-131142 Skanörs Havsbad SE0441233000000026 S Öresunds kustvatten Havet
306 Skarpenord SE633620-128405 Skarpenord SE0A11383000003765 N m Hallands kustvatten Havet
307 Skateholm SE614100-135220 Skateholm SE0441287000000440 Ö sydkustens kustvatten Havet
308 Skavlöten SE659640-163040 Skavlöten SE0110160000001444 Rönningesjön Kustområde
309 Skene Hedgärdesjön SE638040-130985 Skene Hedgärdesjön SE0A21463000000955 Hedgärdessjö Viskan
310 Skepparp SE617839-139890 Skepparp SE0441291000000281 V Hanöbuktens kustvatten Havet
311 Skogssjön SE645140-136550 Skogssjön SE0A21499000000925 Göta älv
312 Skrea Cabare SE631130-129870 Skrea Cabare SE0A11382000002849 S m Hallands kustvatten Havet
313 Skrea N, Bryggan SE631174-129812 Skrea N, Bryggan SE0A11382000000537 S m Hallands kustvatten Havet
314 Skuthamn SE667090-146530 Skuthamn SE0622085000002446 Väsman Norrström
315 Skåre Skansar SE614167-132614 Skåre Skansar SE0441287000000439 V sydkustens kustvatten Havet
316 Skärshults camping SE632620-134725 Skärshults camping SE0A11315000000359 Stora Skärshultasjön Nissan
317 Skönstavik SE623034-148740 Skönstavik SE0411080000000204 Danmarksfjärden Havet
318 Smarholmen SE637390-126655 Smarholmen SE0A11384000000450 Onsala kustvatten Havet
319 Smithska udden SE639418-126651 Smithska udden SE0A21480000000529 Askims fjord Havet
320 Snickarhaken SE619938-140690 Snickarhaken SE0441290000000677 V Hanöbuktens kustvatten Havet
321 Solvarbo, Dammsjön SE669460-149110 Solvarbo, Dammsjön SE0622082000002421 Dammsjön Dalälven
322 Sommens badplats SE644650-145120 Sommens badplats SE0910687000000862 Sommen-Västra Motala ström
323 Sparreholmsbadet SE655170-155938 Sparreholmsbadet SE0220482000000749 Båven, stora Nyköpingsån
324 Steninge SE629760-130580 Steninge SE0A11380000000366 S m Hallands kustvatten Havet
325 Steningebadet SE661065-161345 Steningebadet SE0110191000001489 Mälaren-Skarven Norrström
326 Stenshuvud SE617076-140371 Stenshuvud SE0441291000000332 V Hanöbuktens kustvatten Havet
327 Stensjön SE639938-127559 Stensjön SE0A21481000000395 Stensjön Göta älv
328 Stenåsa SE626410-155030 Stenåsa SE0930840000000007 S Ölands kustvatten Havet
329 Stockby SE658050-160655 Stockby SE0110125000000966 Mälaren-Långtarmen Norrström
330 Stora Amundön SE639171-126689 Stora Amundön SE0A21480000000518 Askims fjord Havet
331 Stora Delsjön SE640150-127550 Stora Delsjön SE0A21480000000390 Stora Delsjön Göta älv
332 Stora Färgen, Lygnareds campin SE642045-130745 Stora Färgen, Lygnareds campin SE0A21489000001707 Stora Färgen Göta älv
333 Stora Rör SE629226-154414 Stora Rör SE0930885000000475 S n Kalmarsund Havet
334 Storahults strand SE624845-131149 Storahults strand SE0441278000000146 Skälderviken Havet
335 Strandbaden SE623792-129742 Strandbaden SE0441284000000492 N Öresunds kustvatten Havet
336 Strandstugeviken SE651200-157400 Strandstugeviken SE0220480000002078 Örsbaken Havet
337 Stråvalla SE635833-128053 Stråvalla SE0A11383000000642 Vändelsöarkipelagen Havet
338 Studentviken SE622884-148684 Studentviken SE0411080000000202 Danmarksfjärden Havet
339 Stumholmen SE622578-148725 Stumholmen SE0411080000000200 Yttre redden Havet
340 Sturkö, Uttorp SE621769-149365 Sturkö, Uttorp SE0411080000000213 Gåsefjärden Havet
341 Styrsö Bratten SE639522-126040 Styrsö Bratten SE0A21480000000510 Brännö- Styrsöområdet Havet
342 Stöcksjö SE708150-171640 Stöcksjö SE0812480000002804 Stöcksjön Kustområde
343 Sundstatjärn SE658770-136960 Sundstatjärn SE0611780000002380 Sundstatjärnet Göta älv
344 Surtesjön SE641750-127650 Surtesjön SE0A21480000000385 Surtesjön Göta älv
345 Svärjarehålan SE628375-131230 Svärjarehålan SE0A11380000001292 Laholmsbukten Havet
346 Sätila Lygnern SE638410-129760 Sätila Lygnern SE0A21463000000958 Lygnern Rolfsån
347 Sävelången, Drängsered SE641525-129595 Sävelången, Drängsered SE0A21441000001040 Sävelången Göta älv
348 Sävelången, Ingareds badplats SE641880-130080 Sävelången, Ingareds badplats SE0A21489000001692 Sävelången Göta älv
349 Säven SE642610-132540 Säven SE0A21442000001338 Säven Göta älv
350 Södersved SE657768-164912 Södersved SE0110120000001676 Grisslingen Havet
351 Södra Barnsjön SE638875-127965 Södra Barnsjön SE0A21481000000399 Södra Barnsjön Kungsbackaån
352 Södra Mosaren SE660020-139560 Södra Mosaren SE0611780000002387 Södra Mosaren Göta älv
353 Södra Ånnabosjön SE658000-145050 Södra Ånnabosjön SE0241880000002650 Södra Ånnabosjön Norrström
354 Södran SE657360-161275 Södran SE0110125000000962 Mälaren-Rödstensfjärden Norrström
355 Sörvik SE636375-127820 Sörvik SE0A11384000000461 Vändelsöarkipelagen Havet
356 Tanto strandbad (Årstaviken) SE657892-162716 Tanto strandbad (Årstaviken) SE0110180000004021 Mälaren-Årstaviken Norrström
357 Taxingebadet SE657035-158565 Taxingebadet SE0110140000001344 Mälaren-Gripsholmsviken Norrström
358 Tenöbadet SE658860-164350 Tenöbadet SE0110187000001351 Södra Vaxholmsfjärden Havet
359 Tisarstrand, Campingen SE654240-146390 Tisarstrand, Campingen SE0241861000002532 Tisaren Nyköpingsån
360 Tjolöholm SE636950-127736 Tjolöholm SE0A11384000000458 Yttre Kungsbackafjorden Havet
361 Tobisvik, Stranden SE616023-140798 Tobisvik, Stranden SE0441291000000272 V Hanöbuktens kustvatten Havet
362 Tofta SE637583-163919 Tofta SE0940980000000262 V Gotlands m kustvatten Havet
363 Torekovs strand SE626030-130424 Torekovs strand SE0441278000000136 Laholmsbuktens kustvatten Havet
364 Torpesand SE656993-165671 Torpesand SE0110120000001663 Ingaröfjärden Havet
365 Torstensvik SE636067-128000 Torstensvik SE0A11384000000465 Vändelsöarkipelagen Havet
366 Tranviken Alnö SE691790-158820 Tranviken Alnö SE0712281000003474 Sundsvallsbukten Havet
367 Tredenborg V SE621150-142270 Tredenborg V SE0411083000000664 V Hanöbuktens kustvatten Havet
368 Trekanten SE657890-162560 Trekanten SE0110180000001871 Trekanten Norrström
369 Trosa Havsbad SE652800-160100 Trosa Havsbad SE0220488000002073 Trosafjärden Havet
370 Trummenäs SE622578-149518 Trummenäs SE0411080000000216 Östra fjärden Havet
371 Trälhavet, Breviksbadet SE659540-164490 Trälhavet, Breviksbadet SE0110117000002090 Trälhavet Havet
372 Trälhavet, Österskärs havsbad SE659540-164205 Trälhavet, Österskärs havsbad SE0110117000002087 Trälhavet Havet
373 Träslövsläge SE633191-128600 Träslövsläge SE0A11383000000629 N m Hallands kustvatten Havet
374 Tulebosjön SE639331-127809 Tulebosjön SE0A21481000000401 Tulebosjön Kungsbackaån
375 Tumlehed SE640777-125672 Tumlehed SE0A21480000000506 Björköfjorden Havet
376 Tycklinge SE648300-144700 Tycklinge SE0230584000000724 Vättern - Storvättern Motala ström
377 Tylöbäck SE628525-131150 Tylöbäck SE0A11380000003942 S m Hallands kustvatten Havet
378 Tylösand SE628440-131130 Tylösand SE0A11380000000371 S m Hallands kustvatten Havet
379 Tången, Kungshamn, SE647800-123400 Tången, Kungshamn, SE0A21427000000029 Hovenäset området Havet
380 Täppet SE620190-140720 Täppet SE0441290000000676 Landöbukten sek namn Havet
381 Tättö SE641865-155325 Tättö SE0930883000001646 Rågödjupet Havet
382 Ugglarp S Vassvik SE630300-130466 Ugglarp S Vassvik SE0A11382000003933 S m Hallands kustvatten Havet
383 Ugglarps N camping SE630311-130466 Ugglarps N camping SE0A11382000000545 S m Hallands kustvatten Havet
384 Unda camping SE647395-126671 Unda camping SE0A21485000000598 Havstensfjorden Havet
385 Ursöbadet SE627850-144190 Ursöbadet SE0920763000001132 ÅSNEN: Östra Åsnen Mörrumsån
386 Utholmen-Gottskär SE636895-127290 Utholmen-Gottskär SE0A11384000000454 Yttre Kungsbackafjorden Havet
387 V:a Nedsjön, Nedflo SE640510-130110 V:a Nedsjön, Nedflo SE0A21443000003854 Västra Nedsjön Göta älv
388 Vallda Sandö SE638041-126735 Vallda Sandö SE0A11384000000448 Stallviken Havet
389 Varamobaden SE649210-145340 Varamobaden SE0230583000001852 Vättern - Storvättern Motala ström
390 Vejbystrand S SE624658-131167 Vejbystrand S SE0441292000000339 Skälderviken Havet
391 Vesljungasjön SE625670-137425 Vesljungasjön SE0441273000000001 Vesljungasjön Helge å
392 Vikens havsbad SE622956-129877 Vikens havsbad SE0441284000000485 N Öresunds kustvatten Havet
393 Vikingstrand SE622032-130467 Vikingstrand SE0441283000000316 Helsingborgsområdet Havet
394 Vilshärad SE628985-130880 Vilshärad SE0A11380000000369 S m Hallands kustvatten Havet
395 Visby, Kallbadhuset SE639356-164822 Visby, Kallbadhuset SE0940980000000226 Gotlands nv kustvatten Havet
396 Visby, Snäckviken SE639724-165072 Visby, Snäckviken SE0940980000000229 Gotlands nv kustvatten Havet
397 Vitemölla SE617585-139940 Vitemölla SE0441291000000284 V Hanöbuktens kustvatten Havet
398 Vårbyfjärden, Vårbybadet SE657260-161825 Vårbyfjärden, Vårbybadet SE0110126000002126 Mälaren-Rödstensfjärden Norrström
399 Vänern Alster SE658790-137570 Vänern Alster SE0611780000002384 Vänern - Hammarösjön Göta älv
400 Vänern Bomstad SE658490-136060 Vänern Bomstad SE0611780000002377 Vänern - Kattfjorden Göta älv
401 Vänern Skutberget SE658580-136280 Vänern Skutberget SE0611780000002378 Vänern - Kattfjorden Göta älv
402 Vänern Torsviken SE658190-135520 Vänern Torsviken SE0611780000002376 Vänern - Kattfjorden Göta älv
403 Vänern Orrleken SE658590-136879 Vänern Orrleken SE0611780000002381 Mariebergsviken Göta älv
404 Vänern, Björnrukan SE658030-138630 Vänern, Björnrukan SE0611780000003824 Vänern - Värmlandssjön Göta älv
405 Vänern, Gardesanna SE647910-130630 Vänern, Gardesanna SE0A21487000001890 Vänern - Dalbosjön Göta älv
406 Vänern, Getingberget SE657715-137220 Vänern, Getingberget SE0611761000002328 Vänern - Värmlandssjön Göta älv
407 Vänern, Mörudden SE657905-136860 Vänern, Mörudden SE0611761000002325 Vänern - Värmlandssjön Göta älv
408 Vänern, Nordkroken SE647860-130160 Vänern, Nordkroken SE0A21487000001889 Vänern - Dalbosjön Göta älv
409 Vänern, Räggårdsviken SE657520-137265 Vänern, Räggårdsviken SE0611761000002327 Vänern - Värmlandssjön Göta älv
410 Vänern, Sikhall SE649030-130370 Vänern, Sikhall SE0A21487000001887 Vänern - Dalbosjön Göta älv
411 Vänern, Ursand SE648240-129670 Vänern, Ursand SE0A21487000001888 Vänern - Dalbosjön Göta älv
412 Vänern, Örnäs vid Simstadion SE655095-132300 Vänern, Örnäs vid Simstadion SE0A21492000000938 Vänern - Åmålsviken Göta älv
413 Väskinde, Brissund SE640216-165319 Väskinde, Brissund SE0940980000000267 Gotlands nv kustvatten Havet
414 Västra Ingsjön SE639251-128819 Västra Ingsjön SE0A21481000000400 Västra Ingsjön Kungsbackaån
415 Västra Nedsjön SE640310-130044 Västra Nedsjön SE0A21401000000061 Västra Nedsjön Göta älv
416 Vättern Baskarp SE643390-140400 Vättern Baskarp SE0910643000003989 Vättern - Storvättern Motala ström
417 Vättern, Domsand SE641835-139985 Vättern, Domsand SE0910643000000717 Vättern - Storvättern Motala ström
418 Vätterstranden SE640761-140489 Vätterstranden SE0910680000003483 Vättern - Storvättern Motala ström
419 Vätterviksbadet SE648281-144900 Vätterviksbadet SE0230584000000721 Vättern - Storvättern Motala ström
420 Vätterviksbadet, udden SE648297-144915 Vätterviksbadet, udden SE0230584000004340 Vättern - Storvättern Motala ström
421 Yngsjö SE619630-140330 Yngsjö SE0441290000000679 V Hanöbuktens kustvatten Havet
422 Ålabodarna norra SE620577-131041 Ålabodarna norra SE0441282000000414 N m Öresunds kustvatten Havet
423 Årsta Havsbad SE655346-163534 Årsta Havsbad SE0110136000002145 Horsfjärden Havet
424 Åsabadet SE639775-139775 Åsabadet SE0910680000003485 Sörsjön Motala ström
425 Ängsholmsbadet SE659540-163025 Ängsholmsbadet SE0110160000001445 Rönningesjön Kustområde
426 Äspö SE613820-134682 Äspö SE0441287000000444 Ö sydkustens kustvatten Havet
427 Ö:a Nedsjön, Tubbared SE640575-130460 Ö:a Nedsjön, Tubbared SE0A21443000003855 Östra Nedsjön Göta älv
428 Ö:a Öresjön, Hanatorp SE637620-131415 Ö:a Öresjön, Hanatorp SE0A21463000000950 Östra Öresjön Viskan
429 Ö:a Öresjön, Mos strand SE637480-131390 Ö:a Öresjön, Mos strand SE0A21463000000952 Östra Öresjön Viskan
430 Öckerö, Hjälvik SE640700-125115 Öckerö, Hjälvik SE0A21407000003885 Göteborgs n skärgårds kustvatten Havet
431 Örby Ängar SE621065-130937 Örby Ängar SE0441283000000311 N m Öresunds kustvatten Havet
432 Öresjö, Phoenix SE646720-128785 Öresjö, Phoenix SE0A21488000001011 Öresjö Bäveån
433 Örserumsbadet SE643207-142688 Örserumsbadet SE0910680000003484 Ören Motala ström
434 Örsholmstjärn SE658685-137180 Örsholmstjärn SE0611780000002383 Örsholmstjärnet Göta älv
435 Östergarn, Sandviken SE636777-168415 Östergarn, Sandviken SE0940980000000242 Ö Gotlands s kustvatten Havet
436 Östnora SE654995-162940 Östnora SE0110136000002146 Horsfjärden Havet
437 Östra Örten, Älvsbacka SE662380-137970 Östra Örten, Älvsbacka SE0611780000002392 Östra Örten Göta älv
438 Övre Rudan SE656290-163310 Övre Rudan SE0110136000002143 Övre Rudasjön Tyresån

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Björkviks brygga SE656980-165600 Björkviks brygga SE0110120000004476 Ingaröfjärden Havet
2 Björnö Sandarna/Lilla Sand SE656920-165527 Björnö Sandarna/Lilla Sand SE0110120000004475 Ingaröfjärden Havet
3 Björnö Sandarna/Stora Sand SE656944-165550 Björnö Sandarna/Stora Sand SE0110120000004474 Ingaröfjärden Havet
4 Björsjön SE627855-134250 Björsjön Björsjö Genevadsån
5 Bysjön, Haganäset SE663841-130521 Bysjön, Haganäset SE0611730000003520 Bysjön Göta älv
6 Byälven, Sandbackens badplats SE656360-133460 Byälven, Sandbackens badplats SE0611785000003410 Harefjorden Göta älv
7 Duse klippbad SE656496-132930 Duse klippbad SE0611785000003413 Vänern - Byviken Göta älv
8 Ekön, Gryt SE645040-156150 Ekön, Gryt SE0230563000001315 Flisdjupet Havet
9 Fjällnora Naturistbad SE663635-161825 Fjällnora Naturistbad Trehörningen Norrström
10 Frönäs-Wikegård SE632915-157095 Frönäs-Wikegård N Ölands kustvatten Havet
11 Gatessjön SE626980-133933 Gatessjön Gatesjön Lagan
12 Getebol SE655740-133080 Getebol SE0611785000003582 Vänern - Byviken Göta älv
13 Glänninge sjö SE626700-133050 Glänninge sjö Glänninge Sjö Lagan
14 Grännäs, Valdemarsvik SE645250-154790 Grännäs, Valdemarsvik SE0230563000001314 Inre Valdemarsviken Havet
15 Hörsångs havsbad SE697080-162100 Hörsångs havsbad SE0712282000003439 Grönsviksfjärden Havet
16 Karlslund SE680460-153190 Karlslund SE0632183000002907 Ljusnan Ljusnan
17 Malnbaden SE684560-157220 Malnbaden Hudiksvallsfjärden Havet
18 Mellan Svan, Strand SE656900-131390 Mellan Svan, Strand SE0611785000003584 Mellan-Svan Göta älv
19 Möckeln, Näset Västra SE657840-142700 Möckeln, Näset Västra SE0241883000002569 Möckeln Göta älv
20 Möckeln, Näset Östra SE657850-142745 Möckeln, Näset Östra SE0241883000002570 Möckeln Göta älv
21 Möckeln, Sandtorpsbadet SE657870-142940 Möckeln, Sandtorpsbadet SE0241883000002571 Möckeln Göta älv
22 Möckeln, Strandvallen SE657780-142670 Möckeln, Strandvallen SE0241883000002568 Möckeln Göta älv
23 Sibbarp, Barnviken SE616400-131700 Sibbarp, Barnviken SE0441280000000069 S m Öresunds kustvatten Havet
24 Yxningen, Gusum SE646220-153842 Yxningen, Gusum SE0230563000001300 Yxningen Söderköpingsån