KÖ, vattenövervakning Gällivare kommun

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Recipientkontroll vid Kavahedens reningsverk i Gällivare och kontroll av vattenkvalitet i Vassaraträsket
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Gällivare kommun
KÖ, kommunal övervakning
1963
-
Pågående
Norrbotten
2011-11-25 15:14
2020-04-24 16:01
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Bergbäcken efter RV SE745943-171391 Bergbäcken efter reningsverket PP13 Bergbäcken Kalixälven
2 Bergbäcken före RV SE745958-171352 Bergbäcken före reningsverket PP12 Bergbäcken Kalixälven
3 Kavajokis utlopp i Lina älv SE745573-172101 Kavajoki 50 m innan utlopp i Lina älv PP16 Kaavajoki Kalixälven
4 Lina älv bro E 10 SE745572-172118 Lina älv, nedströms bro E10 PP17 Lina älv Kalixälven
5 Vassaraträsket västra SE745704-170672 Vassaraträsket västra Västra bassängen Vassaraträsket Kalixälven
6 Vassaraträsket östra SE745715-170842 Vassaraträsket östra Östra bassängen Vassaraträsket Kalixälven