RK, Tapuli gruva och Kaunisvaara anrikningsverk

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (2022-2027) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Recipientkontroll för Kaunis Iron AB gruva och anrikningsverk i Kaunisvaara, Pajala. Kontrollprogrammet gäller för byggnations- och anläggningsarbeten från 2011. En del stationer är undersökta tidigare i samband med miljökonsekvensbeskrivning av verksamheten. Flera stationer har övergått i det löpande miljökontrollprogrammet.

(Kontrollprogrammet upprättades av förre ägaren Northland Resources AB.)
Läs mer
Godkänd
2012-09-21 10:29
Sötvatten
Löpande program
Kaunis Iron AB
RK, Recipientkontroll
2011
-
Pågående
Norrbotten
2012-03-02 12:44
2020-02-18 11:39
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Aareajoki nedströms SE749842-182927 Aareajoki nedströms SS56 Aareajoki Torneälven
2 Aareajoki uppströms SE750313-182156 Aareajoki SS49 Aareajoki Torneälven
3 Aareajoki, korsning väg 99 SE750139-182700 Aareajoki, korsning väg 99 SS01 Aareajoki Torneälven
4 Aareajoki, nedströms sammanflöde Mellajoki SE750234-182338 Aareajoki, nedströms sammanflöde Mellajoki SS22 Aareajoki Torneälven
5 Aareajoki, uppströms referens SE750390-182146 Aareajoki, uppströms referens SS02 Aareajoki Torneälven
6 Kaunisjoki (Laatasvuoma), nedströms sammanflöde Patojoki SE749704-182793 Kaunisjoki (Laatasvuoma), nedströms sammanflöde Patojoki SS20 Kaunisjoki Torneälven
7 Kaunisjoki (Muotkavaara), nedströms sammanflöde Aareajoki SE749758-183182 Kaunisjoki (Muotkavaara), nedströms sammanflöde Aareajoki SS21 Kaunisjoki Torneälven
8 Kaunisjoki, nedströms Sahavaara SE749317-182013 Kaunisjoki, nedströms Sahavaara SS07 Kaunisjoki Torneälven
9 Kaunisjoki, uppströms Sahavaara SE749735-181622 Kaunisjoki, uppströms Sahavaara SS06 Kaunisjoki Torneälven
10 Kaunisjoki, uppströms sammanflöde Patojoki SE749423-182737 Kaunisjoki, uppströms sammanflöde Patojoki SS09 Kaunisjoki Torneälven
11 Kaunisjärvi SE749658-182388 Kaunisjärvi SS10 Kaunisjärvi Torneälven
12 Mellajoki, nedströms utsläpp SE750179-182155 Mellajoki, nedströms utsläpp SS12 Mellajoki Torneälven
13 Muonio älv SE749052-184112 Muonio älv SS55 Muonioälven Torneälven
14 Muonio älv SE750562-183023 Muonio älv SS39 Muonioälven Torneälven
15 Muonio älv, referens SE750385-182920 Muonio älv, referens SS38 Muonioälven Torneälven
16 Patojoki, nedströms sammanflöde Välijoki SE749634-182769 Patojoki SS23 Patojoki Torneälven
17 Ruutijärvi SE749749-182164 Ruutijärvi SS14 Torneälven
18 Rässioja, passage väg 99 SE749734-182363 Rässioja, passage väg 99 SS15 Torneälven

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Kiekkaoja, passage väg 99 SE749686-182316 Kiekkaoja, passage väg 99 SS11 Torneälven
2 Vähäjoki SE749518-182477 Vähäjoki SS17 Torneälven