NMÖ, Typområden på jordbruksmark

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förvaltningscykel 4 (2022-2027)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Typområden på jordbruksmark är ett undersökningsprogram som ingår i den svenska miljöövervakningen. Syftet är att öka kunskapen om sambandet mellan jordbrukets odlingsåtgärder och vattenkvalitet i avrinnande vatten samt att följa förändringar över tiden i dessa samband. Typområdena fungerar som exempelområden och resultaten relateras till statistik för hela den svenska åkermarken. Liknande undersökningar genomförs i de övriga nordiska länderna, i Baltikum och i västra Ryssland. Eftersom typområdena inte är ämnade för recipientkontroll redovisas inte deras namn och exakta läge. Detta är dessutom en sätt att säkerställa undersökningarnas kontinuitet då dessa är beroende av lantbrukarnas vilja att delta genom att lämna uppgifter om sina odlingsåtgärder.
Läs mer
Ej granskad
Jordbruksmark
Löpande program
Naturvårdsverket
NMÖ, Nationell miljöövervakning
1988
-
Pågående
2012-05-23 14:48
2013-01-22 12:14
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 C6 Lokal 1 SE662999-157999 Typområde C6 C6 Norrström
2 C6 Lokal 2 SE662998-157998 Typområde C6 C6 Norrström
3 E21 Lokal 1 SE647999-147999 Typområde E21 E21 Motala ström
4 E21 Lokal 2 SE647998-147998 Typområde E21 E21 Motala ström
5 F26 Lokal 1 SE632999-137999 Typområde F26 F26 Lagan
6 F26 Lokal 2 SE632998-137998 Typområde F26 F26 Lagan
7 I28 Lokal 1 SE637999-167999 Typområde I28 I28 Gothemsån
8 I28 Lokal 2 SE637998-167998 Typområde I28 I28 Gothemsån
9 M36 Lokal 1 SE622998-132998 Typområde M36 M36 Rönne å
10 M36 Lokal 2 SE622997-132997 Typområde M36 M36 Rönne å
11 M36 Lokal 3 SE622996-132996 Typområde M36 M36 Rönne å
12 M42 Lokal 1 SE612999-137999 Typområde M42 M42 Kustområde
13 M42 Lokal 2 SE612998-137998 Typområde M42 M42 Kustområde
14 N34 Lokal 1 SE627998-132998 Typområde N34 N34 Lagan
15 N34 Lokal 3 SE627997-132997 Typområde N34 N34 Lagan
16 O18 Lokal 1 SE647998-132998 Typområde O18 O18 Göta älv
17 O18 Lokal 2 SE647997-132997 Typområde O18 O18 Göta älv
18 Typområde C6 SE663000-158000 Typområde C6 C6 Norrström
19 Typområde E21 SE648000-148000 Typområde E21 E21 Motala ström
20 Typområde F26 SE633000-138000 Typområde F26 F26 Lagan
21 Typområde I28 SE638000-168000 Typområde I28 I28 Gothemsån
22 Typområde M36 SE622999-132999 Typområde M36 M36 Rönne å
23 Typområde M42 SE613000-138000 Typområde M42 M42 Kustområde
24 Typområde N34 SE628000-133000 Typområde N34 N34 Lagan
25 Typområde O18 SE648000-133000 Typområde O18 O18 Göta älv