RK, Sörmjöle avloppsreningsverk

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (2022-2027) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Godkänd
2011-02-02 10:21
Sötvatten
Löpande program
Umeå vatten och avfall AB (UMEVA)
RK, Recipientkontroll
2006
-
Pågående
Västerbotten
2011-02-02 10:19
2011-02-22 15:00
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Sörmjöleån, nedströms Sörmjöle ARV SE706978-170799 Sörmjöleån, Nedströms Sörmjöle AVR SÖ2 Sörmjöleån Kustområde
2 Sörmjöleån, uppströms Sörmjöle ARV SE707130-170764 Sörmjöleån, Uppströms Sörmjöle AVR SÖ1 Sörmjöleån Kustområde