RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Länsstyrelsen i Stockholms län
RMÖ, Regional miljöövervakning
2007
-
Pågående
Stockholm
2012-09-21 16:15
2019-05-28 11:02
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Anderstorp SE655389-659504 Anderstorp Rosenhill-Lilla Ström Kustområde
2 Annas källa SE661138-161899 Annas källa Stockholmsåsen-Norrsunda Norrström
3 Botvids källa SE656760-658576 Botvids källa S:t Botvid Norrström
4 Drottningkällan SE656879-631453 Drottningkällan Taxingeåsen-Taxinge Norrström
5 Edbergsparken SE659306-162180 Edbergsparken Stockholmsåsen-Sollentuna Kustområde
6 Gnesta SE654634-635069 Gnesta Vårdingeåsen-Vårdinge Trosaån
7 Gorran SE654662-161563 Gorran Sorundaåsen Södra Kustområde
8 Gubbsänkan SE656535-163611 Gubbsänkan Vendelsömalm Tyresån
9 Gustavsborg SE662022-162226 Gustavsborg Stockholmsåsen-Byle
10 Göstas källa SE656795-161267 Göstas källa Tullingeåsen-Ekebyhov. Riksten Norrström
11 Hammarby K SE660372-665166 Hammarby K Stockholmsåsen-Upplands Väsby Norrström
12 Hanvedsmossen SE655734-162017 Hanvedsmossen Pålamalm Kustområde
13 Johanneskällan SE659602-163012 Johanneskällan Täby-Danderyd Kustområde
14 Jordbro ind. sydväst SE656013-163181 Jordbro ind. sydväst Jordbromalm Kustområde
15 Källtorp sydost SE656768-160032 Källtorp sydost Malmsjöåsen Södra Norrström
16 L. Skogssjön SE655799-666126 L. Skogssjön Pålamalm Kustområde
17 Lillsjön (LO715125) SE656093-678588 Lillsjön (LO715125) Jordbromalm
18 Lillsjön rörbrunn 8406 SE656099-163255 Lillsjön rörbrunn 8406 Jordbromalm Tyresån
19 Mellanbergskällan SE656449-163325 Mellanbergskällan Handen Tyresån
20 Nytorp SE655979-163185 Nytorp Tyresån
21 Rådala SE655665-162014 Rådala Pålamalm Kustområde
22 Rör nedan kv Hoppet SE658942-162250 Rör nedan kv Hoppet Stockholmsåsen-Silverdal Kustområde
23 Sandakällan SE657517-681587 Sandakällan Sandasjön Norra Kustområde
24 Sandemar K SE655956-693143 Sandemar K Sandemar Kustområde
25 St.Kallbrunn SE661894-667977 St.Kallbrunn Stockholmsåsen-Källbrunn Norrström
26 Station Nord Täby SE634655-175867 Station Nord Täby Täby-Danderyd
27 Station Syd Täby SE650360-176539 Station Syd Täby Täby-Danderyd
28 Station Väst Täby SE627921-173039 Station Väst Täby Täby-Danderyd
29 Station Öst Täby SE631279-175272 Station Öst Täby Täby-Danderyd
30 Sydpoolen, badanläggning SE656410-650527 Sydpoolen, badanläggning Södertäljeåsen-Södertälje
31 Södertälje berg SE623944-169434 VT Södertälje sjukhus
32 Trollsjön källutflöde SE656260-161442 Trollsjön källutflöde Vårsta Kustområde
33 V Saltsjön SE656351-160425 V Saltsjön Södertäljeåsen-Södertälje Kustområde
34 V Snickartorp SE655081-658854 V Snickartorp Snickartorp Kustområde
35 VSV Långbro SE654742-637149 VSV Långbro Vårdingeåsen-Långbro Trosaån
36 Vårstavi observation SE656170-161400 Vårstavi observation Vårsta Kustområde
37 Åshusby SE661032-161869 Åshusby Stockholmsåsen-Norrsunda Norrström
38 Älbylund västra SE653886-162052 Älbylund västra Älby-Berga Kustområde