Övervakning av bekämpningsmedel i sötvatten

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (2022-2027) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Region Gotland övervakar bekämpningsmedelsrester i 3 vattendrag 3 ggr/år. En multianalys körs på den privtagning som görs i juni och augusti. I november provtas endast glyfosat.
Godkänd
2013-02-20 10:48
Sötvatten
Löpande program
Gotlands kommun
RMÖ, Regional miljöövervakning
1990
-
Pågående
2013-02-20 10:48
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.