NMÖ, RMÖ, SRK, Samordnat program för mjukbottenfauna på Västkusten

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Detta är ett samordnat program för mjukbottenfauna längs Svenska västkusten. Det sträcker sig geografiskt från Öresund till Kosteröarna. Det är ett samarbete mellan den nationella miljöövervakningen som Havs- och vattenmyndigheten sköter, Regional miljöövervaknign som länsstyrelserna i Skånes, Hallands och Västra Götalands länsstyrelser sköter, Samordnad recipientkontroll som Bohuskustens Vattenvårdsförbund (BVVF) ansvara för, och uppföljning av Kosteröarnas naturskydd.
Läs mer
Ej granskad
Kust och hav
Löpande program
NMÖ, Nationell miljöövervakning
RMÖ, Regional miljöövervakning
SRK, Samordnad recipientkontroll
2017
-
Pågående
Västra Götaland
Halland
Skåne
2014-11-06 15:45
2019-07-05 10:36
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Askimsfjorden_KLUSTER SE638955-126346 Askimsfjorden_KLUSTER Askims fjord Havet
2 Bottnefjorden/Hunnebostrand_KLUSTER SE648876-123516 Bottnefjorden/Hunnebostrand_KLUSTER Hunnebostrand skärgård Havet
3 Byfjorden_KLUSTER SE647408-126858 Byfjorden_KLUSTER Byfjorden Havet
4 Ellöse_KLUSTER SE645921-124383 Ellöse_KLUSTER Ellösefjorden Havet
5 Falkenberg_KLUSTER SE630850-129702 Falkenberg_KLUSTER S m Hallands kustvatten Havet
6 Fjällbacka_inre_KLUSTER SE650941-123604 Fjällbacka_inre_KLUSTER Fjällbacka inre skärgård Havet
7 Fjällbacka_KLUSTER SE650635-123362 Fjällbacka_KLUSTER Fjällbacka yttre skärgård Havet
8 Grebbestad_KLUSTER SE651245-123512 Grebbestad_KLUSTER Grebbestad inre skärgård Havet
9 Hake fjord_KLUSTER SE643278-125871 Hake fjord_KLUSTER Hake fjord Havet
10 Hamburgsund_KLUSTER SE649932-123429 Hamburgsund_KLUSTER Hamburgsundsområdet Havet
11 Havstensfjord_KLUSTER SE647285-126485 Havstensfjord_KLUSTER Havstensfjorden Havet
12 Hökvik_KLUSTER SE644195-126183 Hökvik_KLUSTER Hake fjord Havet
13 KA1 SE638856-124381 Kattegatt utsjö_KLUSTER Del av Kattegatts utsjövatten Havet
14 KA4 SE640135-125451 Dana fjord_KLUSTER Dana fjord Havet
15 Kalvöfjord_KLUSTER SE646583-125606 Kalvöfjord_KLUSTER Kalvöfjord Havet
16 Klädesholmen_KLUSTER SE643533-124720 Klädesholmen_KLUSTER Klädesholmenområdet Havet
17 Koljöfjord_KLUSTER SE646520-125207 Koljöfjord_KLUSTER Koljö fjord Havet
18 Kungshamn_n_KLUSTER SE648265-123305 Kungshamn_n_KLUSTER Kungshamn n skärgård Havet
19 Kungshamn_s_KLUSTER SE647882-123343 Kungshamn_s_KLUSTER Kungshamn s skärgård Havet
20 Käringö fjord inre_KLUSTER SE644552-124561 Käringö fjord inre_KLUSTER Kråke fjord Havet
21 Laholmsbukten yttre_KLUSTER SE627155-130371 Laholmsbukten yttre_KLUSTER Laholmsbuktens kustvatten Havet
22 Lysekil V_KLUSTER SE647225-124318 Lysekil V_KLUSTER Saltö fjord Havet
23 Lysekil yttre kust_KLUSTER SE646969-123215 Lysekil yttre kust_KLUSTER M Bohusläns skärgårds kustvatten Havet
24 M Öresund_KLUSTER SE619996-130900 M Öresund_KLUSTER N m Öresunds kustvatten Havet
25 Mollöfjorden_KLUSTER SE644117-123997 Mollöfjorden_KLUSTER Mollöfjorden Havet
26 N Öresund_KLUSTER SE623531-129314 N Öresund_KLUSTER N Öresunds kustvatten Havet
27 N_Kosterfjorden_KLUSTER SE654019-122718 N_Kosterfjorden_KLUSTER N Kosterfjorden Havet
28 N_n_Bohusläns Skärgård_KLUSTER SE654490-121777 N_n_Bohusläns Skärgård_KLUSTER N n Bohusläns skärgårds kustvatten Havet
29 Nordre Älvs fjord/Sälö fjord_KLUSTER SE641321-125609 Nordre Älvs fjord/Sälö fjord_KLUSTER Nordre Älvs fjord Havet
30 Onsala N yttre kust_KLUSTER SE636291-126191 Onsala N yttre kust_KLUSTER Onsala kustvatten Havet
31 Risö-Särö 5 SE638121-126369 Risö-Särö_KLUSTER Onsala kustvatten Ligger utanför HARO
32 Rivö fjord_KLUSTER SE640213-125927 Rivö fjord_KLUSTER Rivö fjord nord Havet
33 S Hallands kustvatten_KLUSTER SE629548-130320 S Hallands kustvatten_KLUSTER S m Hallands kustvatten Havet
34 S_Kosterfjorden_KLUSTER SE653191-122750 S_Kosterfjorden_KLUSTER S Kosterfjorden Havet
35 Saltkällan_KLUSTER SE648595-125864 Saltkällan_KLUSTER Saltkällefjorden Havet
36 SK12 SE654353-123141 Strömstad_KLUSTER Strömstadsfjorden Havet
37 SK23 SE647770-124224 Brofjorden_KLUSTER Yttre Brofjorden Havet
38 SK25 SE646624-124294 Gullmarn_KLUSTER Gullmarn centralbassäng Havet
39 SK35 SE639482-125021 Göteborg yttre kust_KLUSTER Göteborgs s skärgårds kustvatten Havet
40 SK6 SE642735-124644 Marstrandsfjorden_KLUSTER Marstrandsfjorden Havet
41 Skagerrak utsjö_KLUSTER SE648586-121293 Skagerrak utsjö_KLUSTER Del av Skagerraks utsjövatten Havet
42 SKX1 SE644969-126444 Halse Askeröfjord_KLUSTER Halsefjorden Havet
43 Skälderviken_5 SE625257-129665 Skälderviken_KLUSTER Skäldervikens kustvatten Ligger utanför HARO
44 Skärhamn_KLUSTER SE643717-124665 Skärhamn_KLUSTER Skärhamnområdet Havet
45 Stigfjorden_KLUSTER SE644644-125065 Stigfjorden_KLUSTER Stigfjorden Havet
46 Styrsö-Vrångö_KLUSTER SE639232-125777 Styrsö-Vrångö_KLUSTER Styrsö- Vrångöområdet Havet
47 Syd Koster yttre kust_KLUSTER SE652384-122577 Syd Koster yttre kust_KLUSTER M n Bohusläns skärgårds kustvatten Havet
48 Södra_Öresund_KLUSTER SE618943-131320 Södra_Öresund_KLUSTER S m Öresunds kustvatten Havet
49 Älgöfjord_KLUSTER SE642863-125308 Älgöfjord_KLUSTER Älgöfjorden Havet