KÖ, Edsviken, Edsvikens vattensamverkan

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (2022-2027) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Verksamheten inom vattensamverkan syftar till att initiera, koordinera och systematisera det vattenvårdsarbete som bedrivs i de sex kommuner som har avrinning till Edsviken. Målet är att Edsviken ska uppnå god ekologisk status. Edsviken Vattensamverkan har funnits sedan 2005 och har etablerats till en långsiktig samverkan.
Ej granskad
Kust och hav
Löpande program
Stockholm Vatten och Avfall
Stockholms stad
Danderyds kommun
Järfälla kommun
Sollentuna kommun
Solna kommun
Sundbybergs kommun
KÖ, kommunal övervakning
2005
-
Pågående
Stockholm
2014-11-07 13:42
2018-11-15 16:39
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Edsviken, Ekhagen SE658611-162846 Edsviken, Ekhagen KMÖ-KUST-EDS4 Edsviken Havet
2 Edsviken, Landsnora SE659222-162275 Edsviken, Landsnora KMÖ-KUST-EDS1 Edsviken Havet
3 Edsviken, Skogsvik SE658996-162454 Edsviken, Skogsvik KMÖ-KUST-EDS2 Edsviken Havet
4 Edsviken, Svalkan SE658747-162634 Edsviken, Svalkan KMÖ-KUST-EDS3 Edsviken Havet