KÖ, Övervakningsprogram Karlstads kommun

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Provtagning initierad av Karlstads kommun. Kvicksilver i gädda och vattenkemi i sjöar.
Ej granskad
Sötvatten
Miljögiftssamordning
Löpande program
KÖ, kommunal övervakning
1971
-
Pågående
Värmland
2014-12-18 14:14
2015-06-02 09:59
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Acksjön mitt SE661516-138409 Acksjön Göta älv
2 Alstern djuphåla SE659355-137360 Alstern djuphåla Alstern Göta älv
3 Borssjön SE207562-434255 Borssjön Göta älv
4 Borssjön djuphåla SE660913-138492 Borssjön djuphåla Borssjön Göta älv
5 Gapern djuphåla SE660391-137939 Gapern djuphåla Gapern Göta älv
6 Gapern mitt SE660285-138022 Gapern Göta älv
7 Gapern utlopp SE659990-137603 Gapern utlopp Gapern Göta älv
8 Kroppkärrssjön SE206848-430883 Kroppkärrssjön Kroppkärrssjön Göta älv
9 Molkomssjön djuphålan SE660874-138196 Molkomssjön djuphåla Molkomssjön Göta älv
10 Molkomssjön, mitt SE660918-138173 Molkomssjön Göta älv
11 Mången mitt SE661346-139096 Mången Göta älv
12 Norra Barsjön SE207351-435612 Göta älv
13 Panken SE658897-138738 Panken Göta älv
14 Samstorpstjärnet mitt SE660192-137405 Göta älv
15 Stora Böckeln SE207689-435888 Stora Böckeln Göta älv
16 Södra Hyn SE207141-427994 Södra Hyn Göta älv
17 Västra Örten mitt SE661749-137621 Västra Örten Göta älv
18 Östra Örten mitt SE661996-137809 Östra Örten Göta älv