VER, Västerbottens län (Kiselalger i vattendrag)

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (2022-2027) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Under år 2008 undersöktes kiselalger (påväxtalger) och vattenkemi i 46 vattendrag. Kiselalger är bra indikatorer på närings- och surhetstillståndet i ett vattendrag.
Ej granskad
Sötvatten
Punktinsats
Länsstyrelsen i Västerbottens län
VER, Verifieringsövervakning
2008
2008
Avslutat
Västerbotten
2014-12-22 15:00
2015-01-07 14:00
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Gryssjögroven (Sandåsån) SE710016-174342 Gryssjögroven (Sandåsån) ACpf24 Gryssjögroven Kustområde

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Angsjöbäcken SE709579-165403 Angsjöbäcken ACpf48 Angsjöbäcken Öreälven
2 Bodbäcken SE709241-170181 Bodbäcken ACpf36 Bodbäcken Umeälven
3 Brännbäcken (Finnforsån) SE717850-172924 Brännbäcken (Finnforsån) ACpf06 Brännbäcken Skellefteälven
4 Brännkälsbäcken (Lövseleån) SE714652-176349 Brännkälsbäcken (Lövseleån) ACpf14 Lövseleån Kustområde
5 Bureälven SE717903-175615 Bureälven ACpf09 Bureälven Bureälven
6 Bäckån SE716830-176865 Bäckån ACpf12 Bäckån Kustområde
7 Dalkarlsån SE711418-174645 Dalkarlsån ACpf22 Dalkarlsån Dalkarlsån
8 Djupsjöbäcken SE706278-167937 Djupsjöbäcken ACpf50 Laduängesbäcken Leduån
9 Finnforsån SE718440-172883 Finnforsån ACpf07 Finnforsån Skellefteälven
10 Flarkån SE713739-175224 Flarkån ACpf20 Flarkån Kålabodaån
11 Fällbäcken SE719654-174765 Fällbäcken ACpf04 Fällbäcken Kustområde
12 Granån SE713689-175248 Granån ACpf19 Granån Kålabodaån
13 Gräsbäcken SE709346-170211 Gräsbäcken ACpf33 Gräsbäcken Umeälven
14 Gullbäcken SE711010-169648 Gullbäcken ACpf32 Gullbäcken Umeälven
15 Gvorrsjöbäcken, nedre SE706960-168984 Gvorrsjöbäcken, nedre ACpf46 Gvorrsjöbäcken Öreälven
16 Gvorrsjöbäcken, övre SE707452-169067 Gvorrsjöbäcken, övre ACpf47 Lerbäcken Öreälven
17 Hertsångerälven SE713918-175478 Hertsångerälven ACpf16 Hertsångersälven Kålabodaån
18 Hjåggbölebäcken (Bureälven) SE717451-174253 Hjåggbölebäcken (Bureälven) ACpf10 Hjåggbölebäcken Bureälven
19 Idebäcken SE709315-170761 Idebäcken ACpf31 Idebäcken Umeälven
20 Ilbäcken SE709375-170103 Ilbäcken ACpf34 Ilbäcken Umeälven
21 Kinnbäcken SE723074-176507 Kinnbäcken ACpf01 Kinnbäcken Kustområde
22 Klockarbäcken (Tvärån) SE708959-171644 Klockarbäcken (Tvärån) ACpf30 Klockarbäcken Umeälven
23 Kvarnbäcken SE709265-170281 Kvarnbäcken ACpf35 Kvarnbäcken Umeälven
24 Kvarnbäcken (Tvärån) SE710433-169082 Kvarnbäcken (Tvärån) ACpf28 Tvärån Umeälven
25 Kålabodaån SE714045-175398 Kålabodaån ACpf18 Kålabodaån Kålabodaån
26 Lillån SE713885-175518 Lillån ACpf17 Lillån (vid Ånäset) Kålabodaån
27 Mariebäcken SE710101-166556 Mariebäcken ACpf49 Mariebäcken Öreälven
28 Mångbyån SE715490-176439 Mångbyån ACpf13 Mångbyån Mångbyån
29 Norrmjöleån, nedre SE706951-171346 Norrmjöleån, nedre ACpf38 Norrmjöleån Kustområde
30 Norrmjöleån, övre SE708072-171007 Norrmjöleån, övre ACpf37 Norrmjöleån Kustområde
31 Nätingtjärnbäcken SE707048-171065 Nätingtjärnbäcken ACpf39 Nätingsbäcken Kustområde
32 Ratuån SE710521-174596 Ratuån ACpf23 Ratuån Kustområde
33 Selsbäcken SE714130-172653 Selsbäcken ACpf21 Selsbäcken Rickleån
34 Smedsmyrbäcken SE720618-174685 Smedsmyrbäcken ACpf03 Smedsmyrbäcken Kustområde
35 Storbäcken SE718753-175030 Storbäcken ACpf08 Storbäcken Kustområde
36 Sundbäcken SE714348-176203 Sundbäcken ACpf15 Norsbäcken Kustområde
37 Sörmjöleån, nedre SE707009-170772 Sörmjöleån, nedre ACpf43 Sörmjöleån Kustområde
38 Sörmjöleån, övre SE707681-170238 Sörmjöleån, övre ACpf42 Sörmjöleån Kustområde
39 Tavelån, nedre SE708639-172631 Tavelån, nedre ACpf27 Tavelån Tavleån
40 Tavelån, övre SE709388-172106 Tavelån, övre ACpf26 Tavelån Tavleån
41 Tvärån SE711752-168951 Tvärån ACpf29 Tvärån Umeälven
42 Tåmälven SE722176-175880 Tåmälven ACpf02 Tåmälven Kustområde
43 Täfteån SE708948-173000 Täfteån ACpf25 Täfteån Kustområde
44 Åhedån, nedre SE707062-171001 Åhedån, nedre ACpf41 Åhedån Kustområde
45 Åhedån, övre SE707801-170539 Åhedån, övre ACpf40 Åhedån Kustområde
46 Ängerån, nedre SE705861-170034 Ängerån, nedre ACpf45 Ängerån Kustområde
47 Ängesbäcken (Bureälven) SE718114-174242 Ängesbäcken (Bureälven) ACpf11 Ängesbäcken Bureälven
48 Ängesbäcken, övre SE707172-169292 Ängesbäcken, övre ACpf44 Ängerån Kustområde