RK, Stockholm och Huddinge VA-verksamhetsområde, SVOA

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Stockholm Vattenbedriver övervakning i de sjöar och vattendrag som ligger i det egna VA-verksamhetsområdet. Arbetet sker aktivt kring att vårda och restaurera dessa då de i många fall lider av övergödning. Under en lång tid släpptes orenat avloppsvatten ut i de små sjöarna och vattendragen. Även idag sker utsläpp av avloppsvatten vid så kallade bräddningar. Sjöarna får även ta emot dagvatten (regnvatten och smältvatten från snö) som innehåller näringsämnen och skadliga ämnen från trafik, luftnedfall och gamla markföroreningar.
Läs mer
Ej granskad
Sötvatten
Stockholm Vatten och Avfall
RK, Recipientkontroll
1970
-
Pågående
Stockholm
2014-12-30 14:05
2020-01-08 10:44
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Djurgårdsbrunnsv, Tvärs Sirishof SE658117-163110 Djurgårdsbrunnsv, Tvärs Sirishof L-EKO-DJU-4 Strömmen
2 Drevviken, Stortorp (Norra pkt) SE657166-163247 Drevviken, Stortorp L-TYR-DRE-2 Drevviken Tyresån
3 Drevviken, Trångsundet SE656939-163529 Drevviken, Trångsundet L-TYR-DRE-61 Drevviken Tyresån
4 Flaten, mitt i sjön SE657241-163397 Flaten L-TYR-FLA-4 Flaten Tyresån
5 Flatendiket, norra koloniområdet SE657317-163306 Flatendiket, norra koloniområdet L-TYR-FLA-T02-3 Tyresån
6 Flemingsbergs VMA, efter övre kvävedamm SE656897-162381 Flemingsbergs VMA, efter övre kvävedamm L-TYR-ORL-T01-67 Tyresån
7 Flemingsbergs VMA, före oljeavskiljare SE656905-162323 Flemingsbergs VMA, före oljeavskiljare L-TYR-ORL-T01-53 Tyresån
8 Flemingsbergs VMA, utflöde nedre dammen SE656866-162431 Flemingsbergs VMA, utflöde nedre dammen L-TYR-ORL-T01-9 Tyresån
9 Forsån X Nynäsvägen SE657116-163210 Forsån X Nynäsvägen L-TYR-DRE-T01-9 Tyresån-Forsån Tyresån
10 Forsån, Magelungens utlopp SE657045-163175 Forsån x Nordmarksv L-TYR-DRE-T01-2 Tyresån-Forsån Tyresån
11 Husarviken, mitt i sjön SE658433-162988 Husarviken, mitt i sjön L-EKO-HUS-4 Kustområde
12 Isbladskärret, mitt i sjön SE658077-163306 Isbladskärret, mitt i sjön L-EKO-ISB-4 Kustområde
13 Judarn, mitt i sjön SE658147-161997 Judarn, mitt i sjön L-BRO-JUD-4 Judarn Norrström
14 Kräppladiket x Masselkärrsvägen SE657177-162754 Kräppladiket x Masselkärrsvägen L-TYR-MAG-T05-6 Tyresån
15 Kyrkdammen utlopp, Fullersta gård SE657081-162412 Kyrkdammen utlopp, Fullersta gård L-TYR-TRE-T01-78 Tyresån
16 Kyrksjön, mitt i sjön SE658285-162009 Kyrksjön, mitt i sjön L-BRO-KYR-4 Kyrksjön (Bromma) Norrström
17 Laduviken, Punkt A SE658441-162918 Laduviken, Punkt A L-EKO-LAD-7 Laduviken Kustområde
18 Lappkärret, mitt i sjön SE658526-162868 Lappkärret, mitt i sjön L-EKO-LAP-4 Kustområde
19 Lillsjön, mitt i sjön SE658202-162248 Lillsjön, mitt i sjön L-BRO-LIL-4 Lillsjön Norrström
20 Lissmaån SE656633-163348 Lissmaån x Gamla Dalarövägen L-TYR-LIÅ-95 Tyresån-Lissmaån Tyresån
21 Långsjön, mitt i sjön (pkt 20) SE657388-162331 Långsjön, mitt i sjön (pkt 20) L-BRÄ-LÅN-4 Långsjön (Älvsjö) Norrström
22 Magelungen, Fagersjö SE657158-162817 Magelungen, Fagersjö L-TYR-MAG-2 Magelungen Tyresån
23 Magelungen, Hammartorp SE656937-163229 Magelungen, Hammartorp L-TYR-MAG-8 Magelungen Tyresån
24 Magelungen, Ågestabron SE657005-163034 Magelungen, Ågestabron L-TYR-MAG-51 Magelungen Tyresån
25 Norrån, Ågestasjöns utlopp SE656972-162955 Norrån X Länsvägen L-TYR-MAG-T03-7 Tyresån-Norrån Tyresån
26 Orhemsbäcken SE657137-163428 Flatendiket, utloppet L-TYR-DRE-T12-1 Flatenbäcken Tyresån
27 Orlångens västra utlopp SE656841-162894 Orlångens västra utlopp L-TYR-ÅGE-T01-5 Tyresån-Norrån Tyresån
28 Råcksta Träsk, mitt i sjön SE658312-161770 Råcksta Träsk, mitt i sjön L-BRO-RÅC-4 Råckstaträsk Norrström
29 Sickla Långsjö, mitt i sjön SE657791-163249 Sickla Långsjö, mitt i sjön L-SIC-SIC-4 Sicklasjön Kustområde
30 Spegeldammen, mitt i sjön SE658496-162921 Spegeldammen, mitt i sjön L-EKO-SOL-4 Kustområde
31 Trehörningen tillopp (Invalln.) SE656971-162577 Trehörningen tillopp (Invalln.) L-TYR-TRE-T01-9 Tyresån
32 Trehörningen tillopp (Solfagrav. 74) SE656983-162587 Solfagradiket L-TYR-TRE-T02-8 Tyresån
33 Trehörningen, utlopp (Balingsholm) SE656930-162687 Trehörningen, utlopp (Balingsholm) L-TYR-TRE-9 Tyresån
34 Trekanten, punkt D SE657883-162595 Trekanten, punkt D L-BRÄ-TRE-4 Trekanten Norrström
35 Ältasjön, mitt i sjön SE657376-163477 Ältasjön, mitt i sjön L-SIC-ÄLT-4 Ältasjön Kustområde