RMÖ, Hallands län, Omdrevssjöar

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Delprogrammet omfattar provtagning av vattenkemi i cirka 30 sjöar per år under en sexårsperiod och utgör en regional förtätning av det nationella programmet. I detta provtas varje år cirka 20 sjöar inom länet. Ett omdrev omfattar totalt 307 sjöar varav 186 ingår i det regionala programmet. Provtagningen sker under höstcirkulationen. Sjöarna är utvalda genom en stratifierad slumpning ur SMHI:s sjöregister så att resultaten kan räknas om till att beskriva tillståndet i alla länets sjöar >1 ha.
Läs mer
Godkänd
2011-02-28 11:11
Sötvatten
Löpande program
Länsstyrelsen i Hallands län
RMÖ, Regional miljöövervakning
2007
-
Pågående
Halland
Västra Götaland
2011-02-08 10:14
2011-02-08 10:17
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 SE629519-131474 SE629519-131474 Suseån
2 SE631751-131796 SE631751-131796 Suseån
3 SE635616-128466 SE635616-128466 Kustområde
4 SE635820-129466 SE635820-129466 Viskan
5 Abborrasjön SE633171-132676 Abborrasjön Ätran
6 Abborrasjön SE634413-131412 Abborrasjön Ätran
7 Abborrasjön SE635215-131537 Abborrasjön Ätran
8 Abborravattnet SE635381-129641 Abborravattnet Abborravattnet Viskan
9 Agnsjön SE637221-128562 Agnsjön Agnsjön Rolfsån
10 Alvhagasjön SE633670-133243 Alvhagasjön Alvhagasjön Ätran
11 Angsjön SE634142-132939 Angsjön Angsjön Ätran
12 Axesjön SE632288-132566 Axesjön Axesjön Suseån
13 Bastesjön SE630963-134829 Bastesjön Bastesjön Nissan
14 Bergsjön SE630101-132106 Bergsjön Suseån
15 Bergsjön SE632670-135643 Bergsjön Bergsjön Nissan
16 Blacketjärn SE634918-129690 Blacketjärn Viskan
17 Botasjö SE635709-131511 Botasjö Botasjö Viskan
18 Brassjön SE631723-132855 Brassjön Brassjön Nissan
19 Brearedssjön SE629083-133642 Brearedssjön Brearedssjön Fylleån
20 Bredsjön SE633717-132370 Bredsjön Bredsjön Ätran
21 Byasjön SE633169-130199 Byasjön Byasjön Kustområde
22 Byasjön SE634960-131071 Byasjön Byasjön Ätran
23 Dungahusagölen SE633142-133430 Dungahusagölen Nissan
24 Ekasjö SE626919-133559 Ekasjö Ekasjö Lagan
25 Femmen SE630794-134889 Femmen Femmen Fylleån
26 Fiskdammen SE630972-133288 Fiskdammen Nissan
27 Fjällen SE631605-135677 Fjällen Fjällen Nissan
28 Forstjärnarna SE638375-129095 Forstjärnarna Rolfsån
29 Frösjön SE633119-135569 Frösjön Frösjön Nissan
30 Fängsjö SE635689-131155 Fängsjö Fängsjö Viskan
31 Glänninge Sjö SE626690-133040 Glänninge Sjö Glänninge Sjö Lagan
32 Grötsjön SE626191-135195 Grötsjön Grötsjön Lagan
33 Gullsesjön SE634730-131361 Gullsesjön Ätran
34 Gårdsjön SE625819-135298 Gårdsjön Lagan
35 Gölen SE633031-133011 Gölen Ätran
36 Gölen SE633454-132932 Gölen Ätran
37 Gövatten SE638368-127355 Gövatten Kustområde
38 Hagasjön SE632779-132360 Hagasjön Hagasjön Suseån
39 Haksjön SE634026-130472 Haksjön Haksjön Ätran
40 Harasjön SE632304-136567 Harasjön Harasjön Lagan
41 Havsjön SE630885-132511 Havsjön Havsjön Suseån
42 Hjärtaredsjön SE634261-131105 Hjärtaredsjön Hjärtaredsjön Ätran
43 Holmsjön SE632010-135387 Holmsjön Holmsjön Nissan
44 Hylte sjö SE632448-132960 Hylte Sjö Hylte Sjö Nissan
45 Hålesjön SE633890-133096 Hålesjön Hålesjön Ätran
46 Hålsjön SE631574-132194 Hålsjön Hålsjön Suseån
47 Hålsjötjärn SE638230-128908 Hålsjötjärn Rolfsån
48 Härbillingen SE631978-131338 Härbillingen Härbillingen Ätran
49 Högasjön SE630649-130656 Högasjön Kustområde
50 Högrydssjön SE632814-130224 Högrydssjön Kustområde
51 Högsjön SE635493-131759 Högsjön Högsjön Ätran
52 Högvadsån SE635053-132320 Högvadsån Högvadsån Ätran
53 Iglasjön SE628411-133318 Iglasjön Iglasjön Genevadsån
54 Kampasjön SE634885-130947 Kampasjön Ätran
55 Karshultesjö SE636516-128783 Karshultesjö Karshultesjö Kustområde
56 Kinnasjö SE634022-131248 Kinnasjö Kinnasjö Ätran
57 Korstjärn SE636015-130997 Korstjärn Korstjärn Viskan
58 Kroksjön SE631822-135531 Kroksjön Kroksjön Nissan
59 Kråkåsasjön SE632858-134680 Kråkåsasjön Kråkåsasjön Nissan
60 Kvarnatjärn SE638041-128745 Kvarnatjärn Kvarnatjärn Rolfsån
61 Kvarnsjön SE632809-132808 Kvarnsjön Ätran
62 Kvarnsjön SE633417-132679 Kvarnsjön Ätran
63 Kålls Sjö SE634983-131858 Kålls Sjö Ätran
64 Laxhultasjön SE626636-134455 Laxhultasjön Lagan
65 Lilla Agnsjön SE633213-131137 Lilla Agnsjön Lilla Agnsjön Ätran
66 Lilla Allgunnen SE630899-134281 Lilla Allgunnen Nissan
67 Lilla Hasjön SE630328-133989 Lilla Hasjön Lilla Hasjön Fylleån
68 Lilla Lyngsjö SE632287-130249 Lilla Lyngsjö Kustområde
69 Lilla Maresjö SE633378-131305 Lilla Maresjö Lilla Maresjö Ätran
70 Lilla Skärshultasjön SE632671-134656 Lilla Skärshultasjön Nissan
71 Lilla Sävsjö SE635946-130921 Lilla Sävsjö Lilla Sävsjö Viskan
72 Lillasjö SE634428-131259 Lillasjö Ätran
73 Lillasjön SE635206-132174 Lillasjön Ätran
74 Lille Sjön SE634897-131974 Lille Sjön Ätran
75 Lillesjön SE631130-135289 Lillesjön Nissan
76 Lillesjön SE631866-136523 Lillesjön Lillesjön Lagan
77 Lillsjön SE632205-131819 Lillsjön Ätran
78 Linushålan SE630527-134547 Linushålan Linushålan Fylleån
79 Lommasjön SE632844-131962 Lommasjön Ätran
80 Lygnern SE637756-129164 Lygnern Lygnern Rolfsån
81 Lyngasjön (Trollsjön) SE629084-132838 Lyngasjön (Trollsjön) Nissan
82 Lyngsjön SE635017-131732 Lyngsjön Ätran
83 Lyngstusjön SE630662-132653 Lyngstusjön Lyngstusjön Nissan
84 Långa Mosse SE636675-128215 Långa Mosse Kustområde
85 Långaresjö SE637029-128629 Långaresjö Långaresjö Kustområde
86 Långesjön SE632695-133010 Långesjön Långesjön Ätran
87 Långevatten SE638309-127396 Långevatten Långevatten Kungsbackaån
88 Lönesjön SE635122-131103 Lönesjön Lönesjön Ätran
89 Massasjön SE633893-133329 Massasjön Massasjön Ätran
90 Mellan Ärsjön SE635846-129265 Mellan Ärsjön Mellan Ärsjön Viskan
91 Mellanfärgen SE631403-134936 Mellanfärgen Mellanfärgen Nissan
92 Mellomsjön SE625722-135333 Mellomsjön Mellomsjön Lagan
93 Mjällsjön SE633472-130419 Mjällsjön Mjällsjön Kustområde
94 Mjöasjö SE635156-131993 Mjöasjö Ätran
95 Måssjö SE631817-131565 Måssjö Måssjö Ätran
96 Nedre Dovasjön SE630524-134719 Nedre Dovasjön Nedre Dovasjön Fylleån
97 Norrsjön SE631125-135420 Norrsjön Norrsjön Nissan
98 Oxsjön SE638848-129164 Oxsjön Oxsjön Kungsbackaån
99 Perssjön SE632253-131744 Perssjön Ätran
100 Risasjön SE632813-136403 Risasjön Risasjön Nissan
101 Rommasjön SE630831-134378 Rommasjön Nissan
102 Rubbesjö SE638268-127320 Rubbesjö Rubbesjö Kustområde
103 Ryasjön SE632883-135014 Ryasjön Nissan
104 Rörsjön SE633553-130053 Rörsjön Rörsjön Kustområde
105 Sandbergs Sjö SE627794-133863 Sandbergs Sjö Genevadsån
106 Simlången SE629212-133762 Simlången Simlången Fylleån
107 Sjöaltesjön SE625037-134038 Sjöaltesjön Sjöaltesjön Stensån
108 Sjönevadssjön SE632106-131383 Sjönevadssjön Sjönevadssjön Ätran
109 Sjösgärdessjön SE632138-131771 Sjösgärdessjön Sjösgärdessjön Ätran
110 Skabosjön SE635162-131365 Skabosjön Skabosjön Ätran
111 Skatekärr SE634686-131810 Skatekärr Ätran
112 Skatesjön SE631341-132511 Skatesjön Suseån
113 Skillnadsmossen SE634729-128659 Skillnadsmossen Viskan
114 Skogaby Krv Regl.Magasin SE626778-133950 Skogaby Krv Regl.Magasin Lagan
115 Skogasjön SE634577-131619 Skogasjön Ätran
116 Skurvekärr SE638181-128345 Skurvekärr Rolfsån
117 Skårsjön SE638596-127673 Skårsjön Skårsjön Kungsbackaån
118 Skällåsasjön SE628990-133587 Skällåsasjön Skällåsasjön Fylleån
119 Skärsjön SE631043-133436 Skärsjön Nissan
120 Skärsjön SE632230-132904 Skärsjön Skärsjön Nissan
121 Skärsjön SE633314-129929 Skärsjön Skärsjön Kustområde
122 Skärsjön SE634746-132410 Skärsjön Skärsjön Ätran
123 Slisjön SE631724-132722 Slisjön Slisjön Suseån
124 Stensjön SE630941-134768 Stensjön Stensjön Nissan
125 Stora Allgunnen SE630951-134425 Stora Allgunnen Stora Allgunnen Nissan
126 Stora Angsjön SE633265-131154 Stora Angsjön Stora Angsjön Ätran
127 Stora Dammsjön SE635862-129399 Stora Dammsjön Viskan
128 Stora Gungasjön SE627045-134523 Stora Gungasjön Lagan
129 Stora Hålevatten SE638693-128871 Stora Hålevatten Rolfsån
130 Stora Iglakärr SE638151-128243 Stora Iglakärr Stora Iglakärr Rolfsån
131 Stora Ilaresjö SE636385-129108 Stora Ilaresjö Stora Ilaresjö Kustområde
132 Stora Kroksjön SE631000-133826 Stora Kroksjön Stora Kroksjön Nissan
133 Stora Kroksjön SE635247-131636 Stora Kroksjön Stora Kroksjön Ätran
134 Stora Rosjön SE631402-133543 Stora Rosjön Stora Rosjön Nissan
135 Stora Skärsjön SE628641-133242 Stora Skärsjön Stora Skärsjön Genevadsån
136 Stora Skärsjön SE634250-131889 Stora Skärsjön Stora Skärsjön Ätran
137 Stora Trännsjön SE632888-131432 Stora Trännsjön Stora Trännsjön Ätran
138 Stora Ullasjön SE629675-133482 Stora Ullasjön Stora Ullasjön Fylleån
139 Stora Ängakärr SE635184-131032 Stora Ängakärr Ätran
140 Storasjön SE634875-132699 Storasjön Storasjön Ätran
141 Store Sjön SE634900-131947 Store Sjön Store Sjön Ätran
142 Storsjön SE625904-133470 Storsjön Storsjön Lagan
143 Storsjön SE629090-134405 Storsjön Storsjön Fylleån
144 Strömmasjön SE628275-133175 Strömmasjön Strömmasjön Genevadsån
145 Svartadamm SE634592-129562 Svartadamm Viskan
146 Svartagölen SE630225-133721 Svartagölen Fylleån
147 Svartatjärn SE635201-131854 Svartatjärn Ätran
148 Svartesjön SE630563-134316 Svartesjön Fylleån
149 Sämbosjön SE634257-129486 Sämbosjön Sämbosjön Himleån
150 Sävseredssjön SE629526-134465 Sävseredssjön Sävseredssjön Fylleån
151 Sävsjön SE630904-135344 Sävsjön Sävsjön Fylleån
152 Södra Färgen SE631153-134989 Södra Färgen Södra Färgen Nissan
153 Sönnerängssjön SE633809-131370 Sönnerängssjön Sönnerängssjön Ätran
154 Sörsjön SE632131-136278 Sörsjön Sörsjön Lagan
155 Tjärnesjön (Högvadsån) SE634000-132195 Tjärnesjön Tjärnesjön Ätran
156 Tjärnesjön (SO Ullared) SE633549-131441 Tjärnesjön Ätran
157 Toddingasjön SE633646-132635 Toddingasjön Ätran
158 Tolken (Mark) SE636560-130820 Tolken Tolken (Mark) Viskan
159 Torlabosjön SE629872-133853 Torlabosjön Torlabosjön Fylleån
160 Torpasjön SE635148-132143 Torpasjön Torpasjön Ätran
161 Torpasjön SE636926-128292 Torpasjön Torpasjön Kustområde
162 Torsjön SE629490-132619 Torsjön Nissan
163 Trollasjön SE634446-130754 Trollasjön Trollasjön Ätran
164 Trollsjön SE635483-130222 Trollsjön Viskan
165 Töresjö SE634934-131322 Töresjö Töresjö Ätran
166 Vannåsasjön SE626176-135041 Vannåsasjön Vannåsasjön Lagan
167 Västersjöarna SE627328-134672 Västersjöarna Lagan
168 Västersjön SE626391-134635 Västersjön Västersjön Lagan
169 Yasjön SE630126-133739 Yasjön Yasjön Fylleån
170 Yasjön SE633812-130376 Yasjön Yasjön Himleån
171 Yttrebosjön SE631703-134371 Yttrebosjön Yttrebosjön Nissan
172 Ågarpssjön SE628774-133262 Ågarpssjön Genevadsån
173 Åkesjön SE631046-131469 Åkesjön Suseån
174 Årnaberga Sjö SE627073-133413 Årnaberga Sjö Årnaberga Sjö Lagan
175 Älingasjön SE633937-130404 Älingasjön Himleån
176 Älvasjö SE626878-133609 Älvasjö Lagan
177 Ämtasjön SE635293-131486 Ämtasjön Ämtasjön Ätran
178 Ängasjön SE630795-134492 Ängasjön Fylleån
179 Äntasjön SE638429-128560 Äntasjön Äntasjön Rolfsån
180 Ätraforsdammen SE632683-131057 Ätraforsdammen Ätraforsdammen Ätran
181 Önskolken SE626486-134828 Önskolken Lagan
182 Öresjön SE635555-130321 Öresjön Öresjön Viskan
183 Öresjön SE638042-128838 Öresjön Öresjön Rolfsån
184 Örnamysten SE638744-127104 Örnamysten Kustområde
185 Östersjön SE632672-135368 Östersjön Östersjön Nissan
186 Öxaredsjön SE637480-128903 Öxaredsjön Öxaredsjön Rolfsån