KÖ, Kontrollprogram Borgholm kommun

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (2022-2027) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
KÖ, kommunal övervakning
2005
-
Pågående
Kalmar
2015-01-09 11:15
2020-01-08 15:00
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Bjärbykanalen, Bjärby SE628774-155524 Bjärbykanalen, Bjärby BJ01 Öland
2 Bödakanalen, Böda SE634671-157594 Bödahamnkanalen, Böda BÖ01 Bödakanalen Öland
3 Egbykanalen, Sandby SE630582-156204 Egbykanalen, Sandby EG01 Öland
4 Frönäskanalen, mynningen SE632853-157039 Frönäskanalen, mynningen FR01 Frönäskanalen Öland
5 Förakanalen, Marielund SE632280-156526 Förakanalen, Marielund FÖR01 Öland
6 Grankullakanalen, mynningen SE635702-157852 Grankullakanalen, mynningen GG01 Öland
7 Grankullavikskanalen, mynningen SE635787-157702 Grankullavikskanalen, mynningen GS01 Grankullavikskanalen Öland
8 Hornsjön mitt SE634146-156929 Hornsjön mitt Hornssjön Öland
9 Hornskanalen, inlopp Hornsjön SE634011-157038 Hornskanalen, inlopp Hornsjön Hornskanalen Öland
10 NEDRA BÄGBY SE629375-155775 Nedre Bägby STR01 Strömmen Öland
11 Pelnabrobäcken, Pelnabro SE628259-155378 Pelnabrobäcken, Pelnabro PEL01 Pelnabrobäcken Öland
12 Petgärdekanalen, mynningen SE631509-156543 Petgärdekanalen, mynningen PET01 Petgärdekanalen Öland
13 Runstenskanalen, Lopperstad SE628515-155465 Runstenskanalen, Lopperstad RU01 Bäck vid Runsten Öland
14 Silverbäcken, Gärdslösa SE629654-155704 Silverbäcken, Gärdslösa SI01 Silverbäcken Öland
15 Skedemossekanalen, Nedre Sandby SE630000-156027 Skedemossekanalen, Nedre Sandby SK01 Skedemossekanalen Öland
16 Ålkistan SE634379-156881 Ålkistan Bäck via Hornsjön Öland