VER, Norrbottens län, Miljögifter i fisk och sediment

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (2022-2027) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Kustabborre och sediment analyserades med avseende på halter av metaller och organiska miljögifter för att bedöma miljögiftssituationen i norra Bottenvikens kustområde. Syftet var dels att undersöka om det fanns regionala skillnader och dels att jämföra halterna mot gränsvärden för att använda vid statusklassningen.
Ej granskad
Miljögiftssamordning
Punktinsats
VER, Verifieringsövervakning
2012
2012
Avslutat
Norrbotten
2015-01-21 11:59
2015-01-22 07:51
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Haparanda Skomakarfjärden SE731768-187690 Skomakarfjärden H4 H4 Skomakarfjärden Havet
2 Sävisviken SE732460-186000 Seskaröfjärden Seskaröfjärden Seskaröfjärden Havet

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Haparandafjärden SE732138-187977 Haparandafjärden, Toe 9-1 TOE9-1 Haparandafjärden sek namn Havet