VER, Norrbottens län, Utredning av förorenade områden

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Diverse undersökningar av förorenade områden i Norrbottens län som använts vid statusklassificering.
Ej granskad
Miljögiftssamordning
Punktinsats
Länsstyrelsen i Norrbottens Län
VER, Verifieringsövervakning
2000
-
Pågående
Norrbotten
2015-01-22 08:13
2015-02-18 14:03
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Ala Lombolo SE753352-168696 Ala Lombolo Ala Lombolo Torneälven
2 Hertsöfjärden SE728881-179818 Inre Hertsöfjärden Inre Hertsöfjärden Havet
3 Inre Lulefjärden SE729273-178863 Inre Lulefjärden Inre Lulefjärden Havet
4 Laver SE730023-170720 Laver Uttertjärnsbäcken Uttertjärnbäcken Piteälven
5 Nautanen SE746393-172106 Nautanen Imetjoki Imetjoki Kalixälven
6 Slagnäs SE727657-160910 Slagnäs Gorrokbäcken Gorrokbäcken Skellefteälven
7 Sörbrändöfjärden SE728838-179905 Yttre Hertsöfjärden Sörbrändöfjärden Havet