Marin basinventering, Kalmar län

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Basinventering genomförd 2005-2007 av marina habitat, data har använts för statusklassificering av kustvatten.
Ej granskad
Kust och hav
Löpande program
Annat
2005
-
Pågående
Kalmar
2015-01-22 13:42
2015-01-22 15:50
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Blåjungfrun SO SE634724-155997 Blåjungfrun SO N n Kalmarsunds utsjövatten
2 Blåjungfrun SW SE634726-155955 Blåjungfrun SW N n Kalmarsunds utsjövatten
3 Förholmen E SE642032-155972 Förholmen E Kåröområdet
4 Förholmen W SE642031-155948 Förholmen W Kåröområdet
5 Grundskarten E SE641613-156159 Grundskarten E Kåröområdet
6 Jutskärshällen SW SE641831-156052 Jutskärshällen SW Kåröområdet
7 Klantarna E SE641671-156003 Klantarna E Kåröområdet
8 Klantarna W SE641679-155982 Klantarna W Kåröområdet
9 L Jutskär E SE641852-156070 L Jutskär E Kåröområdet
10 L Jutskär W SE641842-156054 L Jutskär W Kåröområdet
11 Maltgrund SE SE633311-154861 Maltgrund SE Taktöområdet sek namn
12 Maltgrund W SE633313-154849 Maltgrund W Taktöområdet sek namn
13 Måsgrundet E SE626063-152215 Måsgrundet E N v s Kalmarsunds kustvatten
14 Måsgrundet SW SE626067-152202 Måsgrundet SW N v s Kalmarsunds kustvatten
15 N Gåsebåden SE641619-156183 N Gåsebåden Kåröområdet
16 Rönnklabben SE641341-155894 Rönnklabben Kåröområdet
17 St Malören transekt 1 SE626355-152347 St Malören transekt 1 N v s Kalmarsunds kustvatten
18 St Malören transekt 2 SE626300-152334 St Malören transekt 2 N v s Kalmarsunds kustvatten
19 St Malören transekt 3 SE626327-152321 St Malören transekt 3 N v s Kalmarsunds kustvatten
20 St Markör NW SE626358-152319 St Markör NW N v s Kalmarsunds kustvatten
21 Stora Matgivan SE641375-155930 Stora Matgivan Kåröområdet
22 Storkläppen SE641389-156181 Storkläppen Västerviks kustvatten
23 Äskeskär E SE640617-155751 Äskeskär E Västerviks kustvatten
24 Äskeskär SE SE640512-155773 Äskeskär SE Västerviks kustvatten
25 Ö Grytskär N SE640942-155881 Ö Grytskär N Västerviks kustvatten
26 Ö Grytskär S SE640916-155894 Ö Grytskär S Västerviks kustvatten