KÖ, Botkyrkas övriga sjöar

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förvaltningscykel 4 (2022-2027)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Omdrevsprovtagning av Botkyrka kommuns övriga sjöar
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Botkyrka kommun
KÖ, kommunal övervakning
1997
-
Pågående
Stockholm
2015-01-30 16:53
2018-11-15 16:38
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Axaren, mitt SE655992-161629 Axaren, mitt KMÖ-SJÖ-BOT3 Axaren Kustområde
2 Brosjön, mitt (Botkyrka) SE656320-161349 Brosjön, mitt KMÖ-SJÖ-BOT4 Brosjön Kustområde
3 Bysjön, mitt SE656257-162121 Bysjön, mitt KMÖ-SJÖ-BOT5 Bysjön Kustområde
4 Gölan, mitt SE656087-161582 Gölan, mitt KMÖ-SJÖ-BOT6 Kustområde
5 Kassmyrasjön, mitt SE656442-161518 Kassmyrasjön, mitt KMÖ-SJÖ-BOT7 Norrström
6 Kvarnsjön (Snäckstaviksbäcken) SE656027-161385 Kvarnsjön, mitt KMÖ-SJÖ-BOT8 Kvarnsjön Kustområde
7 Mellansjön, mitt SE656406-161331 Mellansjön, mitt KMÖ-SJÖ-BOT9 Kustområde
8 Somran, mitt SE656187-161214 Somran, mitt KMÖ-SJÖ-BOT10 Somran Kustområde
9 Trollsjön, mitt SE656234-161443 Trollsjön, mitt KMÖ-SJÖ-BOT11 Kustområde
10 Övrasjö, mitt SE656459-161340 Övrasjö, mitt KMÖ-SJÖ-BOT12 Kustområde