Hymo-projekt i Värmlands län

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Biologiska undersökningar i reglerade sjöar och vattendrag. Vattenförekomsterna är regleringspåverkade i olika stor grad. Ett antal opåverkade vatten ingår i undersökningen som referenser.
Ej granskad
Sötvatten
Punktinsats
Länsstyrelsen i Värmlands län
Annat
RMÖ, Regional miljöövervakning
2009
2011
Avslutat
Värmland
2015-02-04 15:55
2015-02-16 15:38
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Norra Örsjön SE661910-130638 Norra Örsjön Norra Örsjön Göta älv
2 Rattsjön, Nol-Västansjön SE669589-133979 Rattsjön Rattsjön Göta älv

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Bergsjön SE663872-131755 Bergsjön Bergsjön 108
2 Billan 1 SE665270-130643 Billan 1 Billan 108
3 Bjälvern SE662949-131729 Bjälvern Bjälvern 108
4 Fjällrämmen SE668472-139677 Fjällrämmen/Milsjön Fjällrämmen 108
5 Granån 1 SE665941-133250 Granån 1 Granån nedströms Stora Gransjön 108
6 Granån 2 SE665785-133323 Granån 2 Granån nedströms Stora Gransjön 108
7 Höljan 1 SE676178-132005 Höljan 1 Höljan uppströms Hynnan 108
8 Höljessjön SE676633-132353 Höljessjön Höljessjön 108
9 Järperudsälven 1 SE664606-132243 Järperudsälven 1 Järperudsälven 108
10 Järperudsälven 2 SE664576-132304 Järperudsälven 2 Järperudsälven 108
11 Kindsjöån 1 SE673162-133052 Kindsjöån 1 Kindsjöån 108
12 Kindsjöån 2 SE673109-133041 Kindsjöån 2 Kindsjöån 108
13 Klarälven 1 SE675834-132508 Klarälven 1 Klarälven ns Utloppskanal från Höljes kraftstation 108
14 Klarälven 2 SE675919-132404 Klarälven 2 Klarälven nedströms Höljesdammen 108
15 Lettan 1 SE673933-133016 Lettan 1 Lettan 108
16 Lettan 2 SE674126-133214 Lettan 2 Lettan 108
17 Letten SE673938-132948 Letten Letten 108
18 Ljusnan 1, btf SE671687-134349 Ljusnan 1, btf Ljusnan ns Ljusnetjärnarna 108
19 Ljusnan 1, fisk SE671640-134381 Ljusnan 1, fisk Ljusnan ns Ljusnetjärnarna 108
20 Ljusnan 2 SE671529-134524 Ljusnan 2 Ljusnan ns Ljusnetjärnarna 108
21 Ljusnan 3 SE667436-134510 Ljusnan 3 Ljusnan ns Hänsjön 108
22 Ljusnan 4 SE667387-134520 Ljusnan 4 Ljusnan ns Hänsjön 108
23 Mussjön SE668660-137696 Mussjön Mussjön 108
24 Rottnan 1 SE666279-133780 Rottnan 1 Rottnan ns Skallbergssjön 108
25 Röjdan 1 SE670130-132483 Röjdan 1 Röjdan ns Röjden 108
26 Röjdan 2 SE670097-132636 Röjdan 2 Röjdan ns Röjden 108
27 Sjöbäcken 1 SE670032-136911 Sjöbäcken 1 Sjöbäcken 108
28 Sjöbäcken 2 SE670010-136931 Sjöbäcken 2 Sjöbäcken 108
29 Skallbergssjön SE666486-133674 Skallbergssjön Skallbergssjön 108
30 Skrocksjön SE665223-140335 Skrocksjön Skrocksjön 108
31 Storsjön SE666950-139278 Storsjön Storsjön 108
32 Stor-Ullen SE665369-138682 Stor-Ullen Stor-Ullen 108
33 Vägsjön SE668892-134889 Vägsjön Vägsjön 108