VER, Mjukbottenfauna, Västerbottens län

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (2022-2027) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
År 2007 genomfördes en studie i Kallholmsfjärden där ytterligare stationer provtogs för att kunna statusklassificera fjärden utifrån makrofauna på mjuka bottnar. Endast en station provtas inom ramen för Rönnskärsverkens recipientkontroll och bedömningsgrunderna för mjukbottenfauna kräver minst fem stationer per vattenförekomst.
Ej granskad
Kust och hav
Punktinsats
Länsstyrelsen i Västerbottens län
VER, Verifieringsövervakning
2007
2007
Avslutat
Västerbotten
2015-02-05 13:36
2015-02-09 16:10
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Kallholmsfjärden, Mjukbottenfauna, Mittpunkt SE718600-176043 Kallholmsfjärden, Mjukbottenfauna, Mittpunkt Skelleftehamnsfjärden (Kallholmsfjärden) Havet