RMÖ, kustvatten Västernorrland

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (2022-2027) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Provtagningen utförs på grund av ett ökat övervakningsbehov som är kopplat till de uppföljningar som ska göras inom marin naturvård, miljömåls- och vattendirektivsarbetet.
Ej granskad
Kust och hav
Punktinsats
Länsstyrelsen i Västernorrlands län
RMÖ, Regional miljöövervakning
2007
2008
Avslutat
Västernorrland
2015-02-09 14:50
2015-02-27 13:27
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Mittpunkt Björköfjärden SE690178-158971 Björköfjärden Havet
2 Mittpunkt Bäckfjärden SE701699-164567 Bäckfjärden Havet
3 Mittpunkt Gullviksfjärden sek namn SE701141-165170 Gullviksfjärden sek namn Havet
4 Mittpunkt Idbyfjärden SE702243-165376 Idbyfjärden Havet
5 Mittpunkt N Bottenhavets kustvatten SE702820-168104 N Bottenhavets kustvatten Havet
6 Mittpunkt Risöfjärden SE701965-166241 Risöfjärden Havet
7 Mittpunkt Sannafjärden SE702266-166700 Sannafjärden Till annat land
8 Mittpunkt Åvikebukten SE693073-159953 Åvikebukten Havet
9 Y-Bj 1 SE690047-158905 Björköfjärden Till annat land
10 Y-By 1 SE693893-160658 S Höga kustens kustvatten Till annat land
11 Y-NMB 1 SE690035-159463 Salen Till annat land
12 Y-NMB 2 SE689571-159051 N M Bottenhavets kustvatten Till annat land
13 Y-NMB 3 SE689660-158891 Lubban Till annat land
14 Y-NMB 4 SE689490-158946 N M Bottenhavets kustvatten Till annat land
15 Y-Su 1 SE691598-159114 Sundsvallsbukten Till annat land
16 Y-Su 2 SE690744-158628 Juniskär-Bergsfjärden Till annat land
17 Y-Su 3 SE691019-158708 Juniskär-Bergsfjärden Till annat land
18 Y-Su 4 SE690990-158591 Juniskär-Bergsfjärden Till annat land
19 Y-Su 5 SE690910-158656 Juniskär-Bergsfjärden Till annat land
20 Y-Sö 1 SE694777-160981 Södra Sundet Till annat land
21 Y-Sö 2 SE694585-160799 Södra Sundet Till annat land
22 Y-Sö 3 SE694128-161002 Södra Sundet Till annat land
23 Y-Ty 1 SE692674-159478 Inre Tynderösundet Till annat land
24 Y-Ty 2 SE692628-159604 Inre Tynderösundet Till annat land
25 Y-Åv 1 SE693130-160038 Åvikfjärden Till annat land
26 Y-Åv 2 SE693006-159611 Åvikfjärden Till annat land
27 Y-Åv 3 SE693394-160159 Åvikfjärden Till annat land
28 Y-Åv 4 SE693306-160316 Åvikfjärden Till annat land