RMÖ, Hallands län, Grundvatten, allmänna vattentäkter

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (2022-2027) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Grundvattenkemi i allmänna vattentäkter, punktinsats, Hallands län
Ej granskad
Sötvatten
Punktinsats
Länsstyrelsen i Hallands län
RMÖ, Regional miljöövervakning
VER, Verifieringsövervakning
2010
2010
Avslutat
Halland
2015-02-10 10:34
2015-05-11 11:11
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Dettan SE617675-160696 Harplinge-Detten Kustområde
2 Fjärås Bräcka SE620628-170233 Fjärås Bräcka Fjärås Bräcka Rolfsån
3 Getinge Lassared SE616331-169314 Getinge-Lassared Suseåns dalgång Suseån
4 Karl-Gustav SE626161-162859 Karl Gustav Karl Gustav Viskan
5 Knäreds SE621720-165324 Knäred Knäred Lagan
6 Perstorp SE628000-132800 Perstorp Fylleån
7 Ragnhilds källa (V) SE615088-168165 Ragnhilds källa Rolfstorp
8 Torups SE620737-165766 Torup Åled-Hyltebruk (Torup) Nissan
9 Ullared SE625929-171352 Ullared Ullared Ätran

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Fotstad SE621142-161564 Fotstad Nissan
2 Gullbranna SE623299-170762 Gullbranna Genevadsån
3 Kärreberg SE617026-164414 Kärreberga Höstena Ätran
4 Skogaby SE619965-167668 Skogaby Lagan
5 Skottorps SE623114-171933 Skottorp Lagan
6 Tönnersjö SE627532-167999 Tönnersjö Genevadsån
7 Veinge SE622636-164348 Veinge Genevadsån
8 Älvsered SE618579-164191 Älvsered Älvsered Ätran
9 Ätran SE616215-171972 Ätran Ätran Ätran