RMÖ, Provfiske, Örebro län

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (2022-2027) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Fiskövervakning samt Kalkningens biologiska effektuppföljning.
Målet är att
• översiktligt kontrollera fisk och och eventuellt bottenfauna i speciellt värdefulla vatten,
• ge underlag för en effektiv planering av kalkning och biologisk återställning,
• ge en bild av kalkningens långsiktiga effekter,
• ta fram underlag för uppdatering av statusbedömning för ytvattenförekomster.

Syftet med fisk- och bottenfaunaundersökningar är följa upp eventuella biologiska variationer i sjöar och vattendrag.
Läs mer
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Länsstyrelsen i Örebro län
RMÖ, Regional miljöövervakning
1976
-
Pågående
Örebro
Västra Götaland
2011-02-09 13:25
2019-06-12 16:27
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Alsen SE652650-144945 Alsen Vättern - Alsen Motala ström
2 Angsjön utlo SE657632-143100 Angsjön utlo Valån mellan Våtsjön och Möckeln Göta älv
3 Aspen SE661844-145439 Aspen Aspen Norrström
4 Bavlingssjön utlo SE653353-147430 Bavlingssjön utlo Bavlingssjön Motala ström
5 Blackstaån SE658024-145720 Blackstaån Blackstaån Norrström
6 Bocksbosjön utlo SE658787-145168 Bocksbosjön utlo Mogruvälven från St Ryggsjön till Venaån Norrström
7 Bogårdsbäcken elfiske SE658482-143946 Bogårdsbäcken elfiske Imälven mellan Rösimmen och Älgsimmen Göta älv
8 Bondabrobäcken elfiske SE658765-145120 Bondabrobäcken elfiske Mogruvälven från St Ryggsjön till Venaån Norrström
9 Borasjön utlo SE653948-142889 Borasjön utlo Borasjön Norrström
10 Bornsälven elfiske SE662900-144200 Bornsälven elfiske Gränsjöälven/Grönsjöälven mellan Gränsjön och Stora Grängen Norrström
11 Bosjön utlo SE651974-143155 Bosjön utlo Bosjön Motala ström
12 Brattforsbäcken SE661777-145633 Brattforsbäcken Brattforsbäcken mellan Aspen och Usken Norrström
13 Bredsjöbäcken Stn 3 SE663262-145688 Bredsjöbäcken Stn 3 Bredsjöbäcken Norrström
14 Brofallsbäcken SE652996-146154 Brofallsbäcken Brofallsbäcken/Bastubäcken till inloppet i Örgaveln Motala ström
15 Bronaån 237 SE653271-144519 Bronaån 237 Bronaån Motala ström
16 Brunnshyttebäcken SE661507-143900 Brunnshyttebäcken Brunnshyttebäcken mellan Vasselsjön och Lundsfjärden Göta älv
17 Bälgsjön utlo SE660495-144897 Bälgsjön utlo Bälgsjön Norrström
18 Dammsjön644 utlo SE662554-145395 Dammsjön644 utlo Dammsjön Norrström
19 Djupedalsbäcken SE659810-142820 Djupedalsbäcken Djupedalsbäcken Göta älv
20 Djupedalsbäcken elfiske SE659810-142818 Djupedalsbäcken elfiske Djupedalsbäcken Göta älv
21 Fagerbobäcken elfiske SE658955-144885 Fagerbobäcken Fagerbobäcken Norrström
22 Falkabäcken Storstenshöjden SE657835-144983 Falkabäcken Storstenshöjden Garphytteån-Falkabäcken Norrström
23 Flosjöbäcken stn 3 SE660515-143044 Flosjöbäcken stn 3 Flosjöbäcken, Fräkentjärnen till inloppet i Halvarsnoren Göta älv
24 Flosjöbäcken stn 4 SE660458-143042 Flosjöbäcken stn 4 Flosjöbäcken, Fräkentjärnen till inloppet i Halvarsnoren Göta älv
25 Fräsebäcken elfiske SE651099-142428 Fräsebäcken elfiske Fräsebäcken mellan Stora Trehörningen och Unden Motala ström
26 Fräsebäcken stn 3 SE651103-142426 Fräsebäcken stn 3 Fräsebäcken mellan Stora Trehörningen och Unden Motala ström
27 Färvilen utlo SE661134-144749 Färvilen utlo Färvilsån Norrström
28 Färvilsån elfiske SE660985-145060 Färvilsån elfiske Färvilsån Norrström
29 Gladhöjdsbäcken SE663795-143534 Gladhöjdsbäcken Göta älv
30 Glottrabäcken-Glotterbäck SE653256-147603 Glottrabäcken-Glotterbäck Glottrabäcken Motala ström
31 Grecken norr SE660830-143960 Grecken norr Grecken, Malen och Lundsfjärden Göta älv
32 Grytsjöbäcken260 mitt SE652786-143321 Grytsjöbäcken260 mitt Grytsjöbäcken Norrström
33 Grytsjön261 utlo SE652729-143310 Grytsjön261 utlo Grytsjön Norrström
34 Gränsjön548 utlo SE664013-143806 Gränsjön548 utlo Gränsjön-Hällefors Norrström
35 Gränsjön641 utlo SE662474-145600 Gränsjön641 utlo Gränsjön-Lindesberg Norrström
36 Gränsjöälven elfiske SE663980-143835 Gränsjöälven elfiske Gränsjöälven/Grönsjöälven mellan Gränsjön och Stora Grängen Norrström
37 Grässjön259 utlo SE652795-143125 Grässjön259 utlo Grässjön Motala ström
38 Gårdsjön20 utlo SE658315-145141 Gårdsjön20 utlo Frösvidalsån Norrström
39 Gåssjöbäcken elfiske SE655414-142038 Gåssjöbäcken elfiske Gåssjöbäcken, Gåssjön till Letälven Göta älv
40 Gåssjön utlo SE655374-142208 Gåssjön utlo Gåssjön Göta älv
41 Hagasjön utlo SE658662-144717 Hagasjön utlo Hovmantorpsån, St Gäddtjärnen till Mogruvälven Norrström
42 Halvarsnoren SE660231-143376 Halvarsnoren Halvarsnoren Göta älv
43 Hammarskogsån SE662076-145935 Hammarskogsån Hammarskogsån mellan Gränsjön och Råsvalen Norrström
44 Hammarskogsån elfiske SE662075-145935 Hammarskogsån elfiske Hammarskogsån mellan Gränsjön och Råsvalen Norrström
45 Hissjön utlo SE653448-146164 Hissjön utlo Rönnesån från St Axsjön till inloppet i Skyllbergsån Motala ström
46 Hovmanstorpasjön utlo SE658853-144694 Hovmanstorpasjön utlo Hovmantorpsån, St Gäddtjärnen till Mogruvälven Norrström
47 Hullsjön utlo SE653287-143427 Hullsjön utlo Hullsjön Norrström
48 Hundtjärnsbäcken elfiske SE666255-144510 Hundtjärnsbäcken elfiske Matterabäcken/Hundtjärnsbäcken Norrström
49 Hyttbäcken-Västgöthyttan SE659945-144482 Hyttbäcken-Västgöthyttan Hyttbäcken från L Mosjön till inloppet i Saxen Norrström
50 Håkanbolbäcken elfiske SE656360-141875 Håkanbolbäcken elfiske Håkanbolbäcken Göta älv
51 Håkansbodasjön utlo SE661868-144982 Håkansbodasjön utlo Vasslabäcken från Kroktjärnen till Rastälven Norrström
52 Hörksälven Stn 3 SE664856-144977 Hörksälven Stn 3 Hörksälven ner till Kumla älvs utlopp Norrström
53 Imälven elfiske SE657925-143135 Imälven elfiske Imälven mellan Älgsimmen och Svartälven Göta älv
54 Imälven stn 7 SE658259-143399 Imälven stn 7 Imälven mellan Älgsimmen och Svartälven Göta älv
55 Jonsbobäcken södr SE661758-143710 Jonsbobäcken södr Vattendrag från Holmsjön till inloppet i Sundsjön Göta älv
56 Järleån Stn 1 SE659968-146298 Järleån Stn 1 Dyltaån mellan Klockarbäckens utlopp och Väringen Norrström
57 Järleån Stn 2 SE659965-146300 Järleån Stn 2 Dyltaån mellan Klockarbäckens utlopp och Väringen Norrström
58 Kaggabäcken SE663972-144394 Kaggabäcken Kaggabäcken, Nordsjön till Nittälven Norrström
59 Knäppabäcken elfiske SE660050-144500 Knäppabäcken elfiske Knäppabäcken Norrström
60 Kråksjön utlo SE652974-142927 Kråksjön utlo Kråksjön Norrström
61 Kvarnsjön m Lövsjön utlo SE664657-143346 Kvarnsjön m Lövsjön utlo Lövsjön Göta älv
62 Kölsjön utlo SE663672-146381 Kölsjön utlo Kölsjön Norrström
63 Kölsjöån elfiske SE663540-146445 Kölsjöån Kölsjöån Norrström
64 L Högsjön utlo SE663588-143356 L Högsjön utlo Stora Högsjön och Lilla Högsjön Göta älv
65 L Korslången utlo SE664063-146710 L Korslången utlo Lilla Korslången Norrström
66 L Kringsjön utlo SE653621-148547 L Kringsjön utlo Lilla Kringsjön Motala ström
67 L Tomsjön utlo SE664829-142563 L Tomsjön utlo Lillälven, L Tomsjön till inloppet i St Tomsjön Göta älv
68 Lammitjärnsbäcken SE666258-144554 Lammitjärnsbäcken Lammitjärnsbäcken, Svarttjärnen till Hundtjärnsbäcken Norrström
69 Laxbäcken utlo SE665275-142930 Laxbäcken utlo Laxbäcken Göta älv
70 Leken SE657330-144170 Leken Leken Norrström
71 Lekhytteån SE656840-144690 Lekhytteån Lekhytteån mellan Leken och Garphytteån Norrström
72 Lekhytteån Stn 5 SE657149-144330 Lekhytteån Stn 5 Lekhytteån mellan Leken och Garphytteån Norrström
73 Lerkesån elfiske 1 SE659520-145535 Lerkesån elfiske 1 Kvarnbäcken-Lerkesån Norrström
74 Lerkesån elfiske2 SE659545-145520 Lerkesån elfiske2 Kvarnbäcken-Lerkesån Norrström
75 Lersjön utlo SE658898-143102 Lersjön utlo Lersjön Göta älv
76 Lerälven-Elfiske SE658410-143050 Lerälven-Elfiske Lerälven, Lersjön till Svartälven Göta älv
77 Lillsjöbäcken Stn 1 SE660345-146125 Lillsjöbäcken Stn 1 Lillsjöbäcken, Storsjön till Järleån Norrström
78 Lillsjön95 utlo SE656823-143863 Lillsjön95 utlo Lillån vid Vekhyttan Norrström
79 Lillån nedan banvall SE655895-143623 Lillån nedan banvall Lillån vid Mullhyttan Norrström
80 Lillån-Ribbohyttan SE656718-143970 Lillån-Ribbohyttan Lillån vid Vekhyttan Norrström
81 Limmingsbäcken elfiske SE660789-142850 Limmingsbäcken Limmingsbäcken mellan Limmingssjön och Halvarsnoren Göta älv
82 Lången utlo SE653386-142797 Lången utlo Lången-Laxå kommun Norrström
83 Malälven mitt SE661237-143385 Malälven mitt Malälven mellan Malen och Halvarsnoren Göta älv
84 Meshattbäcken Stn 3 SE661946-145031 Meshattbäcken Stn 3 Vasslabäcken från Kroktjärnen till Rastälven Norrström
85 Mogruvälven elfiske SE659275-144750 Mogruvälven elfiske Mogruvälven från St Ryggsjön till Venaån Norrström
86 Mången503 utlo SE664612-143232 Mången503 utlo Mången Göta älv
87 Möckeln SE657087-142355 Möckeln Möckeln Göta älv
88 Mörttjärn171 utlo SE659199-143641 Mörttjärn171 utlo Mörttjärnen Göta älv
89 Mörttjärnsbäcken mitt SE665406-144750 Mörttjärnsbäcken mitt Mörttjärnsbäcken mellan Barnfallsmossen och Stora Kumlan Norrström
90 N Asplången utlo SE651899-143910 N Asplången utlo Norra Asplången Motala ström
91 Nittälven elfiske SE665383-144199 Nittälven elfiske Nittälven ner till Nordtjärnsälvens utlopp Norrström
92 Nordtjärnsälven elfiskeNY SE665101-144066 Nordtjärnsälven Stn 7 Nordtjärnsälven från Silksbäckens utlopp till inloppet i Nittälven Norrström
93 Norra Aspaån SE651816-144049 Norra Aspaån Aspaån biflöde nedströms N Asplången Motala ström
94 Norrgryten utlo SE657086-143241 Norrgryten utlo Norrgryten Göta älv
95 Nätsjön SE664170-142498 Nätsjön Nätsjön Göta älv
96 Orobäcken-Laggarmyren SE662094-145363 Orobäcken-Laggarmyren Norrström
97 Rammsjön utlo SE659260-145573 Rammsjön utlo Rammsjön Norrström
98 Rastälven elfiske SE662300-144260 Rastälven elfiske Rastälven mellan Stora/Lilla Grängen och Sången Norrström
99 Rösimmen utlo SE658500-143982 Rösimmen utlo Rösimmen Göta älv
100 Rösjön36 utlo SE651802-143769 Rösjön36 utlo Rösjöbäcken mellan Fagertärn och Södra Aspaån Motala ström
101 S Asplången utlo SE651636-143978 S Asplången utlo Södra Asplången Motala ström
102 Sandån elfiske SE663265-147495 Sandån elfiske Sandån mellan Stora/Lilla Sångaren och å från Glien Norrström
103 Saxen utlo SE659888-144840 Saxen utlo Saxen-Nora Norrström
104 Sikforsån södr SE663199-143153 Sikforsån södr Sikforsån mellan Norr-Älgen och Sör-Älgen Göta älv
105 Silksbäcken elfiske SE665215-143925 Silksbäcken elfiske Silksbäcken från Silken till inloppet i Nordtjärnsälven Norrström
106 Simmelsjön6 utlo SE665309-146190 Simmelsjön6 utlo Simmelsjön Norrström
107 Sirsjöbäcken elfiske SE660887-142953 Sirsjöbäcken elfiske Sirsjöbäcken mellan Sirsjön och Halvarsnoren Göta älv
108 Skagersholmsån elfiske5 SE653515-142050 Skagersholmsån elfiske5 Skagersholmsån Göta älv
109 Skiren241 utlo SE653398-143396 Skiren241 utlo Skiren Norrström
110 Smygarebäcken elfiske SE659828-145512 Smygarebäcken elfiske Smygarebäcken, Ämten till inloppet i Åsbosjön Norrström
111 Spettån före Lill-Trysslingebäcken SE655131-142601 Spettån före Lill-Trysslingebäcken Spettån, Spångmossen till Lill-Trysslingebäcken Norrström
112 St Avlången utlo SE665490-146159 St Avlången utlo Stora Avlången Norrström
113 St Flosjön utlo SE660457-143039 St Flosjön utlo Flosjöbäcken, Fräkentjärnen till inloppet i Halvarsnoren Göta älv
114 St Havsjön utlo SE664208-144162 St Havsjön utlo Kaggabäcken, Nordsjön till Nittälven Norrström
115 St Tomsjön utlo SE664744-142444 St Tomsjön utlo Stora Tomsjön Göta älv
116 St Trehörningen utlo SE651099-142774 St Trehörningen utlo Stora Trehörningen Motala ström
117 Stora Hemsjöbäcken SE655710-143369 Stora Hemsjöbäcken Stora Hemsjöbäcken, St Hemsjön till inloppet i Teen Norrström
118 Stor-Björken utlo SE655695-142624 Stor-Björken utlo Stor-Björken Norrström
119 Storsjön100 utlo SE656850-143696 Storsjön100 utlo Storsjön-Lekeberg Norrström
120 Sundsjön417 utlo SE661919-143578 Sundsjön417 utlo Sundsjön Göta älv
121 Svartån Karlslund SE657170-146205 Svartån Karlslund Svartån från Lindbacka till Hjälmaren Norrström
122 Svennevadsån elfiske stn1 SE654458-146903 Svennevadsån. nedströms Skogaholm Skogaån Nyköpingsån
123 Sverkestaån elfiske5 SE661955-147935 Sverkestaån elfiske5 Sverkestaån mellan Sörmogen och Ullersättersbäcken Norrström
124 Sågkvarnsbäcken elfiske SE652425-142735 Sågkvarnsbäcken elfiske Sågkvarnsbäcken mellan Bosjön och Unden Motala ström
125 Sågån södr SE660802-147224 Sågån södr Sågån Norrström
126 Sävsjön33 utlo SE656660-141865 Sävsjön33 utlo Sävsjön Göta älv
127 Södra Aspaån SE651748-144033 Södra Aspaån Aspaån biflöde nedströms S Asplången Motala ström
128 Sörbybäcken 336 SE655397-146380 Sörbybäcken 336 Sörbybäcken Norrström
129 Toften SE655199-143371 Toften Toften Norrström
130 Toren127 utlo SE656167-143096 Toren127 utlo Toren Norrström
131 Torksjöbäcken SE651339-143768 Torksjöbäcken Aspaån biflöde uppströms S Asplången Motala ström
132 Torpälven SE658175-144188 Torpälven Torpälven-Stråsjöbäcken Göta älv
133 Trehörningen4 utlo SE653919-142172 Trehörningen4 utlo Trehörningen Göta älv
134 Unden SE651500-142300 Unden Unden Motala ström
135 Valsjön56 utlo SE653389-146524 Valsjön56 utlo Valsjön Motala ström
136 Vasselsjön utlo SE661456-143994 Vasselsjön utlo Vasselsjön Göta älv
137 Vasslabäcken elfiske1 SE661370-145080 Vasslabäcken elfiske1 Vasslabäcken från Kroktjärnen till Rastälven Norrström
138 Vasslabäcken elfiske2 SE661695-144945 Vasslabäcken elfiske2 Vasslabäcken från Kroktjärnen till Rastälven Norrström
139 Velamshyttebäcken SE656315-143345 Velamshyttebäcken Velamshyttebäcken Norrström
140 Venaån elfiske SE659335-144590 Venaån elfiske Mogruvälven mellan Venaån och Vikern Norrström
141 Våtsjön utlo SE657575-143299 Våtsjön utlo Våtsjön Göta älv
142 Ykullaån SE651901-143236 Ykullaån Ykullaån Motala ström
143 Yxsjön429 utlo SE661791-144725 Yxsjön429 utlo Yxsjön Norrström
144 Åsebolbäcken Stn3 SE652485-141595 Åsebolbäcken Stn3 Motala ström
145 Åsebolbäcken Stn4 SE652288-141620 Åsebolbäcken Stn4 Motala ström
146 Älgsimmen utlo SE658298-143461 Älgsimmen utlo Älgsimmen Göta älv
147 Ölen SE656337-142505 Ölen Ölen Norrström
148 Ölsjön207 utlo SE662876-147051 Ölsjön207 utlo Getryggsån mellan Gryssjön och Glien Norrström
149 Örkaggen utlo SE652550-143790 Örkaggen utlo Örkaggen Motala ström
150 Ösaren utlo SE662661-146875 Ösaren utlo Restaån, Ösaren till inloppet i Glien Norrström
151 Östersjön252 utlo SE653175-143759 Östersjön252 utlo Östersjön-väster om Askersund Norrström
152 Övartjärnsbäcken-Biologi SE659447-143028 Övartjärnsbäcken Övartjärnsbäcken Göta älv

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Albäcksån-RV68 SE661391-146762 Albäcksån-RV68 Albäcksån Norrström
2 Allmosälven-Broberget SE663188-143865 Allmosälven-Broberget Allmosälven Norrström
3 Allmosälven-Ekebergshyttan SE663175-143616 Allmosälven-Ekebergshyttan Allmosälven Norrström
4 Allmosälven-Killingbergsgruvan SE663156-143748 Allmosälven-Killingbergsgruvan Allmosälven Norrström
5 Arbogaån-Frötuna SE658980-148602 Arbogaån-Frötuna Arbogaån mellan Sverkestaån och Ässingån Norrström
6 Arbogaån-Nedan Kilarna SE658929-148520 Arbogaån-Nedan Kilarna Arbogaån mellan Sverkestaån och Ässingån Norrström
7 Arbogaån-uppströms Holmen SE659006-148036 Arbogaån-uppströms Holmen Arbogaån mellan Väringen och Sverkestaån Norrström
8 Aspaån SE651770-144202 Aspaån Aspaån Motala ström
9 Aspaån-Vältran SE651855-144014 Aspaån-Vältran Aspaån biflöde nedströms N Asplången Motala ström
10 Aspaån-Åberga SE651748-144034 Aspaån-Åberga Aspaån biflöde nedströms S Asplången Motala ström
11 Blackstaån elfiske SE658187-145777 Blackstaån elfiske Blackstaån Norrström
12 Bodarneån-Brattforsfallen SE654414-143004 Bodarneån-Brattforsfallen Svartån mellan Borasjön och Toften Norrström
13 Bornsälven-Nedströms Borns kraftstation SE660438-145651 Bornsälven-Nedströms Borns kraftstation Bornsälven Norrström
14 Borsån elfiske SE660089-147064 Borsån elfiske Arbogaån mellan Björkasjön och Vedevågssjön Norrström
15 Borsån-Naturfåra Östra Bohrs Kraftstation SE660478-147090 Borsån-Naturfåra Östra Bohrs Kraftstation Arbogaån mellan Björkasjön och Vedevågssjön Norrström
16 Bosån-Igelängen SE653938-148147 Bosån-Igelängen Bosån Motala ström
17 Bredsjön SE663163-145143 Bredsjön Bredsjön Norrström
18 Brevensån-Biskopskvarn SE654404-148870 Brevensån-Biskopskvarn Brevensån Nyköpingsån
19 Brevensån-Kullaskvalet SE654367-148918 Brevensån-Kullaskvalet Brevensån Nyköpingsån
20 Brostugubäcken-Rävstenen SE653759-146835 Brostugubäcken-Rävstenen Rävsjöbäcken/Brostugubäcken Motala ström
21 Brunnsjöbäcken elfiske SE661506-142645 Brunnsjöbäcken elfiske WA64139008 Göta älv
22 Bäck från Trunhatten-Pettersborg SE655448-141751 Bäck från Trunhatten-Pettersborg Gåssjöbäcken, Gåssjön till Letälven Göta älv
23 Dammsjöbäcken SE662552-145400 Dammsjöbäcken Dammsjöbäcken mellan Dammsjön och Gränsjön Norrström
24 Dohnaforsån-Dohnafors SE652682-144247 Dohnaforsån-Dohnafors Dohnaforsån Motala ström
25 Drakabäcken SE662018-146091 Drakabäcken WA92057729 Norrström
26 Emmaån Gryts bruk SE652950-147375 Emmaån Gryts bruk Emmaån/Boverkeån mellan Storsjön och Lyren Motala ström
27 Emmaån Stora Emma SE652685-147731 Emmaån Stora Emma Emmaån/Boverkeån mellan Storsjön och Lyren Motala ström
28 Emmaån-Naturfåra Björnhammarens kraftstation SE652650-147535 Emmaån-Naturfåra Björnhammarens kraftstation Emmaån/Boverkeån mellan Storsjön och Lyren Motala ström
29 Finnhytteälven elfiske SE661323-142501 Finnhytteälven elfiske Finnhytteälven, Skärjen till inloppet i Torrvarpen Göta älv
30 Finnåkersån-Naturfåra Finnåkers kraftstation SE660527-148727 Finnåkersån-Naturfåra Finnåkers kraftstation Finnåkersån Norrström
31 Finnån SE660997-144101 Finnån Finnån Göta älv
32 Frommestabäcken-Nävesta SE656025-146940 Frommestabäcken-Nävesta Frommestabäcken Norrström
33 Frösvidalsån Frösvidal SE658060-145474 Frösvidalsån Frösvidal Frösvidalsån Norrström
34 Gallabergsbäcken-Bulltorp SE654451-144317 Gallabergsbäcken-Bulltorp Gallabergsbäcken från Gallabergssjön till Vibysjön Norrström
35 Garhytteån-Naturfåra Bångbro kraftstation SE663828-145651 Garhytteån-Naturfåra Bångbro kraftstation Garhytteån Norrström
36 Garphytteån-Vinkelboda SE657683-145033 Garphytteån-Vinkelboda Garphytteån-Falkabäcken Norrström
37 Getaboån-Getabo såg SE652930-146564 Getaboån-Getabo såg Getaboån Motala ström
38 Gränshytteån SE662566-145683 Gränshytteån Hammarskogsån mellan Gränsjön och Råsvalen Norrström
39 Gränsjöälven-nedan Gränsjön SE663983-143834 Gränsjöälven-nedan Gränsjön Gränsjöälven/Grönsjöälven mellan Gränsjön och Stora Grängen Norrström
40 Grästjärnsbäcken SE662406-143653 Grästjärnsbäcken Vattendrag från Hälltjärnen till inloppet i Halvtron Göta älv
41 Grönälven-Bredsjö SE663488-144014 Grönälven-Bredsjö Gränsjöälven/Grönsjöälven mellan Gränsjön och Stora Grängen Norrström
42 Grönälven-Grönfors SE663166-144126 Grönälven-Grönfors Gränsjöälven/Grönsjöälven mellan Gränsjön och Stora Grängen Norrström
43 Haddeboån-Hjortkvarn SE653062-147855 Haddeboån-Hjortkvarn Haddeboån mellan Glottrabäcken och Avern Motala ström
44 Hagbyån-Gyttorp SE659892-145260 Hagbyån-Gyttorp Hagbyån från Vikern till inloppet från Åsbobergsbäcken Norrström
45 Hagbyån-N Haga SE660041-145594 Hagbyån-N Haga Hagbyån mellan Åsbosjön och Norasjön Norrström
46 Hagbyån-S Esstorp SE660049-145530 Hagbyån-S Esstorp Hagbyån mellan Åsbosjön och Norasjön Norrström
47 Hammarbyån-Långforsen SE660095-146170 Hammarbyån-Långforsen Järleån/Dyltaån Norrström
48 Hammarskogsån-Huvudfåra nedströms kraftverk SE661981-146076 Hammarskogsån-Huvudfåra nedströms kraftverk Hammarskogsån mellan Gränsjön och Råsvalen Norrström
49 Hammarskogsån-Naturfåra nedströms Brandamm SE661973-146050 Hammarskogsån-Naturfåra nedströms Brandamm Hammarskogsån mellan Gränsjön och Råsvalen Norrström
50 Hammarskogsån-Naturfåra uppströms Herrgården SE662024-145997 Hammarskogsån-Naturfåra uppströms Herrgården Hammarskogsån mellan Gränsjön och Råsvalen Norrström
51 Hecklanbäcken SE664075-142873 Hecklanbäcken WA24648623 Göta älv
52 Hjortkvarnsån-Broäng SE653097-147936 Hjortkvarnsån-Broäng Haddeboån mellan Glottrabäcken och Avern Motala ström
53 Holmsjöbäcken623 SE662553-145815 Holmsjöbäcken623 WA82902358 Norrström
54 Håkanbolbäcken stn 3 SE656542-141646 Håkanbolbäcken stn 3 Håkanbolbäcken Göta älv
55 Högforsälven SE664509-145320 Högforsälven Högforsälven mellan Södra Hörken och Björken Norrström
56 Högforsälven-Skaltmossen SE664896-145304 Högforsälven-Skaltmossen Högforsälven mellan Södra Hörken och Björken Norrström
57 Högforsälven-Sköttens SE664521-145325 Högforsälven-Sköttens Högforsälven mellan Södra Hörken och Björken Norrström
58 Högforsälven-V Gruvhål SE665035-145409 Högforsälven-V Gruvhål Högforsälven mellan Södra Hörken och Björken Norrström
59 Immen utlo SE659843-142308 Immen utlo Immen Göta älv
60 Kalven mitt SE661961-145347 Kalven mitt Kvarnkärrsbäcken, Kviddtjärnen till inloppet i Aspen Norrström
61 Kedjan elfiske SE659165-142405 Kedjan elfiske Kedjan Göta älv
62 Klockarbäcken-Ervalla SE659097-146786 Klockarbäcken-Ervalla Klockarbäcken Norrström
63 Kråkån-Undenvägen SE653038-142879 Kråkån-Undenvägen Kråkån Norrström
64 Kumla älv-Mellan Stora och Lilla kumlan SE664931-144889 Kumla älv-Mellan Stora och Lilla kumlan Kumla älv Norrström
65 Kvarnabäcken-Byxegölen SE654086-145190 Kvarnabäcken-Byxegölen Vattendrag från Södra Dovrasjön till Tibons utlopp Nyköpingsån
66 Kvarnsjön122 utlo SE653145-144374 Kvarnsjön122 utlo Kvarnsjöbäcken, Kvarnsjön till Bronaån Motala ström
67 Kvarntorpsbäcken SE657198-142232 Kvarntorpsbäcken Kvarntorpsbäcken Göta älv
68 Kölsjöån-Nedströms Löa kvarn SE663155-146395 Kölsjöån-Nedströms Löa kvarn Kölsjöån Norrström
69 Lanforsälven SE657851-144137 Lanforsälven Lanforsälven från Måckatjärnen till inloppet i Kärmen Göta älv
70 Lankälven-Lindatorp SE662785-144375 Lankälven-Lindatorp Lankälven Norrström
71 Laxån naturfåra SE654092-143246 Laxån naturfåra Laxån från V Laxsjön med utlopp i Svartån vid Ågrena Norrström
72 Laxån-E20 SE654080-143247 Laxån-E20 Laxån från V Laxsjön med utlopp i Svartån vid Ågrena Norrström
73 Laxån-Lassåna SE654007-143267 Laxån-Lassåna Laxån från V Laxsjön med utlopp i Svartån vid Ågrena Norrström
74 Laxån-Naturfåra Laxån SE654084-143247 Laxån-Naturfåra Laxån Laxån från V Laxsjön med utlopp i Svartån vid Ågrena Norrström
75 Lekhytteån Lokal 1 närm utflöde SE656783-144723 Lekhytteån Lokal 1 närm utflöde Lekhytteån-Garphytteån Norrström
76 Lekhytteån Lokal 2 SE656788-144716 Lekhytteån Lokal 2 Lekhytteån-Garphytteån Norrström
77 Lekhytteån Lokal 3 ref till 1&2 SE656794-144712 Lekhytteån Lokal 3 ref till 1&2 Lekhytteån-Garphytteån Norrström
78 Lekhytteån Nederst SE656785-144720 Lekhytteån Nederst Lekhytteån-Garphytteån Norrström
79 Lerälven Stn 3 SE658668-143005 Lerälven Stn 3 Lerälven, Lersjön till Svartälven Göta älv
80 Letälven uppströms Skagern SE655280-141595 Letälven uppströms Skagern Letälven mellan damm vid Mo och Skagern Göta älv
81 Lilla Högsjöbäcken SE663591-143346 Lilla Högsjöbäcken Vattendrag mellan Lilla Högsjön och Norr-Älgen Göta älv
82 Lillån (Multen) Stn 2 SE655970-143575 Lillån (Multen) Stn 2 Lillån vid Mullhyttan Norrström
83 Lillån33 elfiske SE656124-144723 Lillån33 elfiske Lillån mellan Logsjön och Svartån Norrström
84 Lillån-Nyboda SE660258-148098 Lillån-Nyboda Västansjöbäcken från Björken till inloppet i Sällingsjön Norrström
85 Lillån-Vässlingbyholm SE659510-148438 Lillån-Vässlingbyholm Lillån med utflöde i Ässingån Norrström
86 Långsmoån södr SE653388-142810 Långsmoån södr Lången-Laxå kommun Norrström
87 Lövsjöälven SE664656-143349 Lövsjöälven Lövsjön Göta älv
88 Mångsälven-nedströms Mångsdammen SE664486-143241 Mångsälven-nedströms Mångsdammen Sikforsån från Mångsagen till Sävsjön Göta älv
89 Nordtjärnsälven 200 m nedström S Nordtjärn SE665315-143910 Nordtjärnsälven 200 m nedström S Nordtjärn Nordtjärnsälven från Silksbäckens utlopp till inloppet i Nittälven Norrström
90 Nordtjärnsälven Stn 4 SE665102-144072 Nordtjärnsälven Stn 4 Nordtjärnsälven från Silksbäckens utlopp till inloppet i Nittälven Norrström
91 Nyasjöbäcken SE661989-145873 Nyasjöbäcken Norrström
92 Nyängsbäcken SE657210-141956 Nyängsbäcken Nyängsbäcken med inlopp i Västersjön Göta älv
93 Nätsjöbäcken elfiske SE664055-142386 Nätsjöbäcken elfiske Nätsjöbäcken Göta älv
94 Orobäcken elfiske SE662194-145339 Orobäcken elfiske Norrström
95 Piparbäcken SE661809-146044 Piparbäcken Norrström
96 Ralån-Nykvarn SE655362-146217 Ralån-Nykvarn Ralaån Norrström
97 Ramshytteån-Ramsbergs bruk SE662770-147233 Ramshytteån-Ramsbergs bruk Getryggsån mellan Gryssjön och Glien Norrström
98 Rastälven-Naturfåra Nyhyttans kraftstation SE661743-144439 Rastälven-Naturfåra Nyhyttans kraftstation Rastälven mellan Sången och Fåsjön Norrström
99 Rastälven-Naturfåra Rastälvskvarns kraftstation SE661339-144865 Rastälven-Naturfåra Rastälvskvarns kraftstation Rastälven mellan Sången och Fåsjön Norrström
100 Restaån-Resta SE662597-147206 Restaån-Resta Restaån, Ösaren till inloppet i Glien Norrström
101 Rällsälven elfiske SE663335-145685 Rällsälven Rällsälven mellan Ljusnaren och Norrsjön Norrström
102 Rällsälven-Rällsälv SE663287-145754 Rällsälven-Rällsälv Rällsälven mellan Ljusnaren och Norrsjön Norrström
103 Rällsälven-Stjärnfors SE663484-145564 Rällsälven-Stjärnfors Rällsälven mellan Ljusnaren och Norrsjön Norrström
104 Rönnesån-Nedströms Multen SE653351-145603 Rönnesån-Nedströms Multen Rönnesån från St Axsjön till inloppet i Skyllbergsån Motala ström
105 Rönnesån-Skyllberg, Äsperud SE653603-145392 Rönnesån-Skyllberg, Äsperud Rönnesån från St Axsjön till inloppet i Skyllbergsån Motala ström
106 Rönnhöjdsbäcken Elfiske SE665224-143769 Rönnhöjdsbäcken Elfiske Norrström
107 Rösjöbäcken-Brunnskällan SE651771-143838 Rösjöbäcken-Brunnskällan Rösjöbäcken mellan Fagertärn och Södra Aspaån Motala ström
108 Sandån-L Tretjärnen SE664515-146426 Sandån-L Tretjärnen Sandån från Kälktjärnen till inloppet i Kölsjön Norrström
109 Saxhyttälven SE662538-142480 Saxhyttälven Saxhyttälven Göta älv
110 Sikforsälven-Grythyttan SE662115-142911 Sikforsälven-Grythyttan Sikforsån mellan Sör-Älgen och Torrvarpen Göta älv
111 Skagerholmsån Stn 1 SE653615-141975 Skagerholmsån Stn 1 Skagersholmsån Göta älv
112 Skagersholmsån elfiske3 SE653682-141924 Skagersholmsån elfiske3 Skagersholmsån Göta älv
113 Skedeviån-Åvik SE658960-149314 Skedeviån-Åvik Skedviån Norrström
114 Skirenån-Paris SE652127-143832 Skirenån-Paris Aspaån biflöde uppströms N Asplången Motala ström
115 Sköllerstabäcken-S RV52 SE655688-147430 Sköllerstabäcken-S RV52 Sköllerstabäcken/Hammarsån Norrström
116 Snuggabäcken SE661446-146484 Snuggabäcken WA58869816 Norrström
117 St Hällsjöbäcken SE662261-143604 St Hällsjöbäcken Vattendrag från Hälltjärnen till inloppet i Halvtron Göta älv
118 Stavån-Boda SE654937-143634 Stavån-Boda Stavån Norrström
119 Stavån-Stavkärrstorp SE653980-143715 Stavån-Stavkärrstorp Stavån Norrström
120 Stenebäcken-Ö Hörsta SE655930-146031 Stenebäcken-Ö Hörsta Stenebäcken Norrström
121 Storån-Naturfåra Flögfors kraftstaton SE662747-146443 Storån-Naturfåra Flögfors kraftstaton Storån mellan Sörsjön och Råsvalen Norrström
122 Storån-Naturfåra Storå kraftstation SE662623-146389 Storån-Naturfåra Storå kraftstation Storån mellan Sörsjön och Råsvalen Norrström
123 Sundsjöbäcken SE661921-143576 Sundsjöbäcken Å mellan Sundsjön och Halvtron Göta älv
124 Svartån-Naturfåra Backa kraftstation SE655957-144331 Svartån-Naturfåra Backa kraftstation Svartån mellan Lillåns utlopp och Lekhytteån/Garphytteåns utlopp Norrström
125 Svartån-Naturfåra Gropens kraftstation SE656056-144370 Svartån-Naturfåra Gropens kraftstation Svartån mellan Lillåns utlopp och Lekhytteån/Garphytteåns utlopp Norrström
126 Svartån-Naturfåra Ölsboda bruk SE656317-142499 Svartån-Naturfåra Ölsboda bruk Svartån mellan Ölen och Stor-Björken Norrström
127 Svartån-Svartå SE655688-142654 Svartån-Svartå Svartån mellan Storbjörken och Toften Norrström
128 Svartälven-Naturfåra Karåsforsens kraftstation SE658346-143077 Svartälven-Naturfåra Karåsforsens kraftstation Svartälven mellan Malmlången och Imälvens inlopp Göta älv
129 Svartälven-S Öfalla SE658693-143373 Svartälven-S Öfalla Svartälven mellan Malmlången och Imälvens inlopp Göta älv
130 Svartälven-Skråmforsens kraftstation SE658498-143202 Svartälven-Skråmforsens kraftstation Svartälven mellan Malmlången och Imälvens inlopp Göta älv
131 Svartälven-Västgöthytterfors SE659918-143956 Svartälven-Västgöthytterfors Svartälven mellan Skärjen och Malmlången Göta älv
132 Sverkestaån-Naturfåra Kåfalla SE660762-147812 Sverkestaån-Naturfåra Kåfalla Sverkestaån mellan Sörmogen och Ullersättersbäcken Norrström
133 Sverkestaån-Naturfåra Lustholmens kraftstation SE660055-147973 Sverkestaån-Naturfåra Lustholmens kraftstation Sverkestaån mellan Sörmogen och Ullersättersbäcken Norrström
134 Sverkestaån-Naturfåra Storbo kraftstation SE660389-147904 Sverkestaån-Naturfåra Storbo kraftstation Sverkestaån mellan Sörmogen och Ullersättersbäcken Norrström
135 Sågsnårsälven-Sågsnåret SE658816-144183 Sågsnårsälven-Sågsnåret Sågsnårsälven från Stora Grytsjön till inloppet i Älvlången Norrström
136 Sävälven elfiske SE665333-142972 Sävälven elfiske Sävälven Göta älv
137 Sörbybäcken-Ålsta SE655100-146440 Sörbybäcken-Ålsta Sörbybäcken Norrström
138 Timsälven-Naturfåra Björkborns kraftstation SE658054-142788 Timsälven-Naturfåra Björkborns kraftstation Timsälven inlopp i Möckeln Göta älv
139 Timsälven-Naturfåra Bofors kraftstation SE657941-142838 Timsälven-Naturfåra Bofors kraftstation Timsälven inlopp i Möckeln Göta älv
140 Tomsjöälven-N Rötängstjärnen SE664672-142388 Tomsjöälven-N Rötängstjärnen Tomsjöälven Göta älv
141 Torpabäcken-Götabro SE655679-145348 Torpabäcken-Götabro Torpabäcken Norrström
142 Torpabäcken-Nedströms kraftverk i naturreservat SE653866-144450 Torpabäcken-Nedströms kraftverk i naturreservat Byabäcken Motala ström
143 Torphyttebäcken-Munkhyttan SE660981-146215 Torphyttebäcken-Munkhyttan Torphyttebäcken Norrström
144 Torsbroån-Snavlunda masugnsruin SE653778-144865 Torsbroån-Snavlunda masugnsruin Torsbroån från Åmmen till inloppet i Östersjön Motala ström
145 Täljeån-Almbro SE656394-146810 Täljeån-Almbro Täljeån (Kvismare kanal) från Kumlaåns utlopp till Näsbygravens utlopp Norrström
146 Täljeån-Attersta SE656446-146715 Täljeån-Attersta Täljeån (Kvismare kanal) från Kumlaåns utlopp till Näsbygravens utlopp Norrström
147 Täljeån-Ålunda SE655793-145246 Täljeån-Ålunda Täljeån från Vibysjön till Torpabäckens utlopp Norrström
148 Ullersättersbäcken-Marieberg SE659452-147849 Ullersättersbäcken-Marieberg Ullersättersbäcken Norrström
149 Uskenån elfiske SE661025-145495 Uskenån elfiske Uskenån Norrström
150 Valån SE657733-143048 Valån Valån mellan Våtsjön och Möckeln Göta älv
151 Valån-nedströms damm SE657702-143052 Valån-nedströms damm Valån mellan Våtsjön och Möckeln Göta älv
152 Våtsjöälven-nedströms Våtsjön SE657592-143294 Våtsjöälven-nedströms Våtsjön Valån mellan Våtsjön och Möckeln Göta älv
153 Vättern - Duvfjärden SE651884-144722 Vättern - Duvfjärden Vättern - Duvfjärden Motala ström
154 Yxsjöbäcken SE661635-144636 Yxsjöbäcken Yxsjöbäcken Norrström
155 Å mellan Ö och V Laxsjön SE653068-143443 Å mellan Ö och V Laxsjön Å mellan Ö Laxsjön och V Laxsjön Norrström
156 Älgsjöbäcken SE652895-148539 Älgsjöbäcken Älgsjöbäcken mellan Älgsjön och Avern Motala ström
157 Älgälven-Sävenfors SE664070-142898 Älgälven-Sävenfors Sikforsån från Sävsjön till Sävenforsagen Göta älv
158 Ässingån-Nedströms Ekebyhammars kraftstation SE659342-148653 Ässingån-Nedströms Ekebyhammars kraftstation Ässingån mellan Lillån och Arbogaån Norrström
159 Örlaxbäcken elfiske SE662671-145057 Örlaxbäcken elfiske Örlaxbäcken från Rasbackstjärnen till inloppet i Dammsjön Norrström
160 Ösarbäcken SE662467-146975 Ösarbäcken Restaån, Ösaren till inloppet i Glien Norrström