VER, Kronobergs län, Grundvatten

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Verifierande övervakning av grundvattenkemi i grundvattenförekomster som riskerar att inte uppnå god status.
Ej granskad
Sötvatten
Punktinsats
Länsstyrelsen i Kronobergs län
VER, Verifieringsövervakning
2011
2012
Avslutat
Kronoberg
2015-02-16 10:24
2015-02-16 14:14
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Hönseriet, Ljungby SE630093-138506 Hönseriet, Ljungby Bergaåsen, Ljungby Lagan
2 Norrtorpa, Torpa SE628962-136463 Norrtorpa, Torpa Hinnerydsåsen, Torpa Lagan
3 Odengatan, Åseda SE633831-147280 Odengatan, Åseda Emmabodaåsen, Åseda Alsterån
4 Referensrör vassbädd, Älmhult SE626816-139620 Referensrör vassbädd, Älmhult Älmhultsåsen, Älmhult söder Helge å
5 Undersökningsrör 6803, Älmhult SE627150-139732 Undersökningsrör 6803, Älmhult Älmhultsåsen, Älmhult norr Helge å