RMÖ, Sommarprovtagningen, Östergötland

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (2022-2027) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Övergödning är ett påtagligt miljöproblem i en stor del av länets sjöar. En yttäckande övervakning av övergödningsparametrar är därför prioriterat. Provtagning av vattenkemi och växtplankton under sensommaren ska komplettera andra miljöövervakningsprogram samt recipientkontrollen, och ge en helhetsbild av framför allt övergödningsproblematiken.
Undersökningar av vattenkvalitetet i sjöar under sommaren har utförts i Östergötland nästan varje år under perioden 1969-1993. Ca 50 sjöar har undersökts årligen och man återkom till samma sjö efter ca fem år. Inga sommarundersökningar utfördes 1994-1997. Under 1998 undersöktes 127 sjöar, och 2001 och 2004 undersöktes 110 sjöar.
I detta program finns de stationer som provtagits 2009-2012 och kommer att kompletteras med sjöar som kommer att ingå i programmet under programperioden 2015-2020. Ett tillägg har gjort för de sjöar som provtagits med avseende på klorofyll/växtplankton för att kunna koppla till statusklassningen.
Läs mer
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Länsstyrelsen i Östergötlands län
RMÖ, Regional miljöövervakning
2009
-
Pågående
Östergötland
Södermanland
Kalmar
2015-02-18 10:01
2019-06-14 08:07
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Annsjön SE651850-147865 Annsjön Annsjön Motala ström
2 Bjärsen SE645685-148030 Bjärsen Bjärsen Motala ström
3 Bleken SE651260-149710 Bleken Bleken Motala ström
4 Borken SE646432-151960 Borken Borken Söderköpingsån
5 Bränn-Ekebybäcken, Stora Marsäng SE650846-156702 Bränn-Ekebybäcken Ligger utanför HARO
6 Bäck från Frö SE658720-151445 Lillån (Åkerby - Asplången) Söderköpingsån
7 Djupsjön SE645404-155787 Djupsjön Djupsjön Kustområde
8 Drögen SE644630-148435 Drögen Drögen Motala ström
9 Ensjön SE649087-152435 Ensjön Ensjön Motala ström
10 Gåsen SE645525-155145 Gåsen Gåsen Kustområde
11 Hallebysjön SE647816-151096 Hallebysjön Hallebysjön Motala ström
12 Hemsjön SE641886-149532 Hemsjön Hemsjön Motala ström
13 Hemsjön SE646881-151549 Hemsjön Hemsjön Ligger utanför HARO
14 Hemsjön SE646923-151555 Hemsjön Söderköpingsån
15 Hulsjön SE644745-155800 Hulsjön Hulsjön Kustområde
16 Hällerstadsjön SE648030-151975 Hällerstadsjön Hällerstadsjön Söderköpingsån
17 Högvedssjön SE645010-155370 Högvedssjön Högvedssjön Kustområde
18 Hövern SE647191-151608 Hövern Hövern Söderköpingsån
19 Juttern SE640779-150177 Juttern Juttern Motala ström
20 Ken SE647016-153263 Ken Ken Söderköpingsån
21 Kumlaån SE648608-150462 Kumlaån Motala ström
22 Lien SE651492-148011 Lien Lien Motala ström
23 Lången SE646811-152091 Lången Lången Söderköpingsån
24 MARSTAD SE647552-145405 Marstadbäcken Motala ström
25 Mossebosjön SE645020-144765 Mossebosjön Mossebosjön Motala ström
26 Mårn SE649565-150332 Mårn Mårn Motala ström
27 Nimmern SE643531-149877 Nimmern Nimmern Motala ström
28 Näveån, gamla kraftverket SE650102-155768 Näveån Ligger utanför HARO
29 Ormlången SE651782-149873 Ormlången Ormlången Motala ström
30 Rammsjön SE644347-154396 Rammsjön Rammsjön Ligger utanför HARO
31 Rånen SE644560-154775 Rånen Rånen Kustområde
32 Rölången SE646735-153085 Rölången Rölången Ligger utanför HARO
33 Skiren SE650583-152510 Skiren Skiren Kustområde
34 Stora Nälern SE651690-148270 Stora Nälern Stora Nälern Ligger utanför HARO
35 Stora Tron SE651031-148365 Stora Tron Stora Tron Motala ström
36 Storsjön SE645850-147653 Storsjön Storsjön Motala ström
37 Stråken SE650040-146810 Stråken Stråken Motala ström
38 Sviestadsån SE648183-149420 Sviestadsån (Bankekind-Roxen) Motala ström
39 Svinstadsjön SE647180-150245 Svinstadsjön Svinstadsjön Motala ström
40 Såken SE646010-152097 Såken Såken Söderköpingsån
41 Trehörningen SE645499-155441 Trehörningen Trehörningen Kustområde
42 Vadsbäcken SE649107-153338 Vadsbäcken Kustområde
43 Vadsbäcken SE649296-153371 Vadsbäcken Kustområde
44 Vadsbäcken SE649543-153383 Vadsbäcken Kustområde
45 Vin SE645960-151015 Vin Vin Motala ström
46 Värnässjön SE646800-150730 Värnässjön Värnässjön Motala ström
47 Västersjön SE645311-153023 Västersjön Västersjön Vindån
48 Västra Lägern SE641411-145654 Västra Lägern Västra Lägern Motala ström
49 Åländern SE644801-150127 Åländern Åländern Motala ström
50 Årsjön SE651489-146455 Årsjön Årsjön Motala ström
51 Älgsjön SE652565-148560 Älgsjön Älgsjön Motala ström
52 Ämmern SE644230-150120 Ämmern Ämmern Motala ström
53 Ören SE645836-150818 Ören Ören Motala ström

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Antvarden SE644185-151825 Antvarden Antvarden Storån
2 Fälen SE642788-151234 Fälen Fälen Motala ström
3 Glypen SE644403-151017 Glypen Glypen Storån
4 Gulten SE652360-148674 Gulten Gulten Motala ström
5 Hanesjön SE652000-148795 Hanesjön Hanesjön Motala ström
6 Möckeln SE641142-148701 Möckeln Möckeln Motala ström
7 Raklången SE642420-145560 Raklången Raklången Motala ström
8 Rödingehultesjön SE643170-148425 Rödingehultesjön Rödingehultesjön Motala ström
9 Salstern SE650115-145700 Salstern Salstern Motala ström
10 Skirsjön SE641325-148416 Skirsjön Skirsjön Motala ström
11 Stora Rängen SE646160-149387 Stora Rängen Stora Rängen Motala ström
12 Stora Skiren SE651532-149995 Stora Skiren Stora Skiren Motala ström
13 Stora Sundsjön SE641634-146691 Stora Sundsjön Stora Sundsjön Motala ström
14 Strolången SE646894-153971 Strolången Strolången Söderköpingsån
15 Svängbågen SE651680-152300 Svängbågen Svängbågen Kustområde
16 Tidersrumssjön SE642213-148067 Tidersrumssjön Tidersrumssjön Motala ström
17 Tången SE641760-146305 Tången Tången Motala ström
18 Täftern SE642305-149743 Täftern Täftern Motala ström
19 Verveln SE641749-148960 Verveln Verveln Motala ström
20 Visjön SE645270-143365 Visjön Visjön Motala ström
21 Västjuten SE651945-150095 Västjuten Västjuten Motala ström
22 Ågelsjön SE650617-151758 Ågelsjön Ågelsjön Kustområde
23 Öjaren SE644640-146445 Öjaren Öjaren Motala ström
24 Ören SE643162-147735 Ören Ören Motala ström
25 Övre Fölingen SE643135-148215 Övre Fölingen Övre Fölingen Motala ström