NMÖ, SCR 2007, Nationwide screening of WFD priority substances

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Inom screeningprogrammet 2006 har SWECO VIAK på uppdrag av Naturvårdsverket
utfört mätningar för att kartlägga förekomsten av vattendirektivets prioriterade ämnen
i limniska och kustnära ytvatten i Sverige. Syftena med studien var:

• att bedöma vilka av de prioriterade ämnena som är mest förekommande i
Sverige samt huruvida det förekommer regionala skillnader i halterna av
dessa
• att utvärdera användandet av passiva provtagare vid mätningar av prioriterade
ämnen
• att undersöka vilka som är de viktigaste källorna till prioriterade ämnen i
Sverige
Läs mer
Ej granskad
Miljögiftssamordning
Punktinsats
Naturvårdsverket
NMÖ, Nationell miljöövervakning
SCR, Screening
2006
2006
0
Skåne
2015-02-19 11:37
2019-06-18 09:27
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Krageholmssjön SE615375-137087 Krageholmssjön Krageholmssjön Kustområde