Provfiske för kartläggning och uppföljning i Västerbottens län

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (2022-2027) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Kartläggning av fiskbestånd samt uppföljning av fysiska åtgärder i sjöar och vattendrag.
Ej granskad
Sötvatten
Länsstyrelsen i Västerbottens län
Annat
0
-
Pågående
2015-02-19 15:35
2015-02-19 15:37
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.