VER, Länsstyrelsen i Västmanlands län, Provfiske i sjöar

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Provfisken av sjöar där syftet varit att verifiera ekologisk status. Undersökningarna kan fylla flera syftet, bland annat Kalk Effekt Uppföljning.
Ej granskad
Sötvatten
Punktinsats
KEU, Kalkeffektuppföljning
Annat
VER, Verifieringsövervakning
2000
-
Under uppbyggnad
Västmanland
2015-02-20 13:55
2022-10-13 11:11
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Hällsjön SE663218-153094 Hällsjön Norrström
2 Iresjön SE661247-148792 Iresjön Norrström
3 Lillsvan SE661636-150065 Lillsvan Norrström
4 Långsvan SE661952-150127 Långsvan Norrström
5 Nedre Gävjan SE664002-149789 Nedre Gävjan Norrström
6 Olof-Jons Damm SE664909-153989 Olof-Jons Damm Norrström
7 Skedvisjön SE660561-149167 Skedvisjön Norrström
8 Snyten SE665171-151210 Snyten Norrström
9 Stensjön SE665350-154066 Stensjön Norrström
10 Vågsjön SE661996-150916 Vågsjön Norrström
11 Östersjön SE662002-152205 Östersjön Norrström
12 Övre Gävjan SE208531-469913 Övre Gävjan Norrström