Provtagning av organiska tennföreningar i Mölndalsån

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Organiska tennföreningar mättes i ytvatten 1 gång i månaden under 2011.
Ej godkänd
2015-02-23 14:15
Går inte att lägga till TBT som parameter i befintligt program (SRK Göta älv). Därför skapades programmet.
Miljögiftssamordning
Punktinsats
Göta älvs Vattenvårdsförbund
SCR, Screening
2011
2011
Avslutat
2015-02-23 11:21
2015-02-23 14:15
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.