Screeningundersökning av pesticidförekomst 2007

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Screeningundersökning av pesticider i åar 2007.
Se referens 51014
Ej granskad
Miljögiftssamordning
SCR, Screening
2007
2007
0
Västmanland
2015-02-25 12:40
2015-02-25 12:59
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Arbogaån Kungsör SE658976-151640 Arbogaån Arbogaån: mellan Galten/Mälaren och mynningen till Lillån Norrström
2 Hedströmmen SE659515-151045 Hedströmmen Hedströmmen: mellan Galten/Mälaren och mynningen till Gisslarboån Norrström
3 Köpingsån SE659865-151111 Köpingsån Köpingsån: mellan "Djuphamnen" och sammanflödet Kölstaån/Valstaån Norrström

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Asköbäcken SE660134-153681 Asköbäcken Asköbäcken Norrström
2 Lillån SE661280-155994 Lillån Lillån: Lillån, Kvarnbrobäcken, Hovgårdsbäcken, Åbylundsbäcken, Tomtabäcken Norrström
3 Stäholmsbäcken SE659702-151511 Stäholmsbäcken Stäholmsbäcken: Kanstabäcken, Tunabäcken Norrström