RMÖ Kvicksilverhalt i fisk i Västmanlands län

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förvaltningscykel 4 (2022-2027)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Mätningar av kvicksilverhalt i gädda i Västmanlands län 1975-
Ej granskad
Miljögiftssamordning
RMÖ, Regional miljöövervakning
1982
-
0
Västmanland
2015-02-25 14:59
2022-10-13 11:08
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Dagarn SE664197-149337 Dagarn SE664197-149337 Dagarn Norrström
2 Dammsjön SE666945-150348 Dammsjön SE666945-150348 Dammsjön Norrström
3 Galten SE659180-152170 Mälaren-Köpingsviken SE659631-151422 Mälaren-Galten Norrström
4 Gäsen SE666639-150586 Gäsen SE666639-150586 Gäsen Norrström
5 Iresjön SE661247-148792 Iresjön SE661076-148803 Iresjön Norrström
6 Lien SE663216-148449 Lien SE663216-148449 Lien Norrström
7 Lilla Kedjen SE663530-150502 Lilla Kedjen SE663331-150329 Lilla Kedjen Norrström
8 Lundbysjön SE207545-472695 Lundbysjön SE660973-150540 Lundbysjön Norrström
9 Långforsen SE664591-154232 Långforsen SE664564-154264 Långforsen Norrström
10 Långsvan SE661952-150127 Långsvan SE661952-150127 Långsvan Norrström
11 Nedre Gävjan SE664002-149789 Nedre Gävjan SE663834-542770 Nedre Gävjan Norrström
12 Noren SE666187-150578 Noren SE666103-150613 Noren Norrström
13 Olof-Jons Damm SE664909-153989 Olof-Jons Damm SE664879-153995 Olof-Jons Damm Norrström
14 Rölen SE660659-149643 Rölen SE660571-149616 Rölen Norrström
15 Skedvisjön SE660561-149167 Skedvisjön SE660342-149267 Skedvisjön Norrström
16 Snyten SE665171-151210 Snyten SE665050-151163 Snyten Norrström
17 Stensjön SE665350-154066 Stensjön SE665350-154066 Stensjön Norrström
18 Stora Aspen SE664988-150336 Stora Aspen SE664998-150295 Stora Aspen Norrström
19 Stora Kedjen SE663715-150388 Stora Kedjen SE663644-150490 Stora Kedjen Norrström
20 Stora Nadden SE663077-152004 Stora Nadden SE662994-151936 Stora Nadden Norrström
21 Storsjön SE664171-149071 Storsjön SE664016-149207 Storsjön Norrström
22 Sörsjön SE661849-151535 Sörsjön SE661689-151477 Sörsjön Norrström
23 Ungen SE666437-150175 Ungen Norrström
24 Vågsjön SE662088-151024 Vågsjön SE661998-150929 Vågsjön Norrström
25 Västeråsfjärden SE659865-154240 Mälaren-Västeråshamnomr SE660825-154247 Mälaren-Blacken Norrström
26 Västlandasjön SE660307-149671 Västlandasjön SE660330-149815 Västlandasjön Norrström
27 Åmänningen SE664485-150918 Åmänningen SE663863-151351 Åmänningen Norrström
28 Östersjön SE662002-152205 Östersjön SE661880-152199 Östersjön Norrström
29 Övre Skärsjön SE663532-148571 Övre Skärsjön SE663532-148571 Övre Skärsjön Norrström
30 Övre Vättern SE663596-149359 Övre Vättern SE663723-149312 Övre Vättern Norrström