Tullstorpsåprojektet- uppföljning restaureringsåtgärder

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Tullstorpsåprojektet genomför restaureringsåtgärder i ett kraftigt jordbrukspåverkat vattendrag som mynnar på Skånes sydkust. Den första delsträckan återmeandrades/återskapades under 2007. I samband med detta genomförs uppföljning av vattenkemi och biologi, för att se vilka effekter som åtgärderna har gett.
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Annat
2009
-
Pågående
Skåne
2015-02-26 11:49
2015-02-26 13:00
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Tullstorpsån, vid Ängarödsbron SE614199-135226 Tullstorpsån, vid Ängarödsbron T2 Tullstorpsån (Skateholmsån) Kustområde