Annan övervakning, stormusslor, Norrbottens län

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Eftersök av musslor, kontroll av bestånd och/eller statusbedömning av stormusslor i Norrbottens län.
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Länsstyrelsen i Norrbottens Län
Annat
0
-
Pågående
Norrbotten
2015-03-13 13:27
2015-05-13 14:36
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Harrträskbäcken SE744968-171379 Harrträskbäcken Harrträskbäcken
2 Hartijoki-Nilivaara SE748273-173798 Hartijoki Hartijoki Kalixälven
3 Haukobollbäcken SE731357-156479 Haukobollbäcken Haukobollbäcken
4 Hundträskbäcken SE727927-165917 Hundträskbäcken Hundträskbäcken
5 Laxbäcken SE727527-165444 Laxbäcken Laxbäcken
6 Ljusträskbäcken SE731826-168214 Ljusträskbäcken Ljusträskbäcken
7 Slakkabäcken SE739331-170118 Slakkabäcken Slakkabäcken

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Abmoälven SE732292-166321 Abmoälven Abmoälven
2 Abramsån SE734941-175916 Abramsån Abramsån
3 Bergmyrbäcken SE727442-165172 Bergmyrbäcken Bergmyrbäcken
4 Bjurån SE734470-178755 Bjurån Bjurån
5 Borgforsälven SE728258-174566 Borgforsälven Borgforsälven
6 Bredträskbäcken SE735919-173436 Bredträskbäcken Bredträskbäcken
7 Brändån SE729077-171882 Brändån Brändån
8 Brännmyrbäcken SE731904-172850 Brännmyrbäcken Brännmyrbäcken Piteälven
9 Byskeälven SE726092-168388 Byskeälven Byskeälven
10 Bölsmanån SE731106-170731 Bölsmanån Bölsmanån
11 Gåbdebäcken SE730812-168150 Gåbdebäcken Gåbdebäcken
12 Görjeån SE736737-171275 Görjeån Görjeån
13 Harrijaurebäcken SE739126-169174 Harrijaurebäcken Harrijaurebäcken
14 Hintsajoki SE749179-171678 Hintsajoki Hintsajoki
15 Juojoki SE740320-184486 Juojoki Juojoki
16 Keitabäcken SE736668-171551 Keitabäcken Keitabäcken
17 Kistabäcken SE739304-171087 Kistabäcken Kistabäcken
18 Korsbäcken SE729555-173814 Korsbäcken Korsträskbäcken
19 Kvarnbäcken SE727838-172911 Kvarnbäcken Kvarnbäcken
20 Kvarnbäcken (Västibäcken) SE734496-178521 Kvarnbäcken (Västibäcken) Västibäcken
21 Kääntöjoki SE748460-176676 Kääntöjoki Kääntöjoki
22 Lillpiteälven SE726508-174328 Lillpiteälven Keupån
23 Lillpiteälven SE727286-171691 Lillpiteälven Lillpiteälven
24 Lillpiteälven SE727651-171894 Lillpiteälven Lillpiteälven
25 Lillpiteälven SE727787-173046 Lillpiteälven Lillpiteälven
26 Linabäcken SE739217-168404 Linabäcken Linabäcken
27 Ljusträskbäcken SE731056-168451 Ljusträskbäcken Ljusträskbäcken
28 Långträskälven SE728571-165313 Långträskälven Långträskälven
29 Mainekbäcken SE737919-177188 Mainekbäcken
30 Mettäjärvibäcken SE745670-174930 Mettäjärvibäcken WA83224524
31 Nietsajoki SE746755-171998 Nietsajoki Biflöde Nietsajoki
32 Nitsån SE741985-177804 Nitsån Nitsån
33 Nuortejaurbäcken SE729375-164846 Nuortejaurbäcken Nuortejaurbäcken
34 Piteälven SE731378-170016 Piteälven Piteälven
35 Pärlskalbäcken SE733559-168089 Pärlskalbäcken Pärlskalbäcken
36 Pärlälven SE738934-165945 Pärlälven Pärlälven
37 Pärlälven SE738945-164993 Pärlälven WA93939561
38 Ronningsbäcken/Grundträskbäcken SE734125-178512 Ronningsbäcken/Grundträskbäcken Ronningsbäcken/Grundträsktjärnbäcken
39 Råneälven SE735617-175782 Råneälven Råneälven
40 Sadjemjoki SE747344-169385 Sadjemjoki Sadjemjoki
41 Silpakbäcken SE740416-169464 Silpakbäcken Silpakbäcken
42 Sjkanjkajåkåtj SE737139-162488 Sjkanjkajåkåtj Sjkanjkajåkåtj
43 Soinakbäcken/Varjekbäcken SE737335-170998 Soinakbäcken/Varjekbäcken Varjekbäcken
44 Storträskbäcken SE727652-174567 Storträskbäcken Storträskbäcken (Storsträskbäcken)
45 Suoksaurebäcken SE738964-170515 Suoksaurebäcken Suoksaurebäcken
46 Telebäcken SE733355-168399 Telebäcken Telebäcken
47 Tjartsebäcken SE731229-167872 Tjartsebäcken Tjartsebäcken
48 Trussabäcken SE739490-170964 Trussabäcken Andrensbäcken
49 Tvättstugubäcken SE733448-168314 Tvättstugubäcken Tvättstugebäcken
50 Varjisån SE732989-168106 Varjisån Varjisån
51 Vitbäcken SE732937-169731 Vitbäcken Vitbäcken
52 Åbyälven SE724531-173338 Åbyälven Åbyälven
53 Ängesån SE747392-169375 Ängesån Lina älv