Veg. och bf-undersökningar, kust

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (2022-2027) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Marinbiologiska undersökningar med olika syften men främst kartläggning av länets marina naturmiljöer inom ramen för arbetet med skydd av natur.
Ej granskad
Kust och hav
Punktinsats
Länsstyrelsen i Gävleborgs län
Annat
0
-
Avslutat
Gävleborg
2015-06-02 10:29
2015-06-02 14:53
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Hilleviksfjärden A1 kluster SE674656-157981 Hilleviksfjärden A1 kluster A1 Hilleviksfjärden Ligger utanför HARO
2 Iggösundet B3 kluster SE674863-158088 Iggösundet B3 klusster B3 Iggösundet Ligger utanför HARO
3 Kusöfjärden Ax5 kluster SE677368-157550 Kusöfjärden Ax5 kluster Ax5 Kusöfjärden sek namn Ligger utanför HARO