RK, Burträsk avloppsreningsverk

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (2022-2027) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Godkänd
2011-02-18 12:31
Sötvatten
Löpande program
Skellefteå kommun
RK, Recipientkontroll
1974
-
Pågående
Västerbotten
2011-02-09 16:42
2011-02-22 13:27
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Neboträsket, Burträsket, Bodträsket SE716330-173735 Neboträsket, Burträsket, Bodträsket Åbyn-burträsk-bodbyn 5 Bodträsket Bureälven
2 Neboträsket, Burträsket, Bodträsket SE716390-173510 Neboträsket, Burträsket, Bodträsket Åbyn-burträsk-bodbyn 4 Burträsket Bureälven
3 Neboträsket, Burträsket, Bodträsket SE716700-173350 Neboträsket, Burträsket, Bodträsket Åbyn-burträsk-bodbyn 3 Burträsket Bureälven
4 Neboträsket, Burträsket, Bodträsket SE717020-172950 Neboträsket, Burträsket, Bodträsket Åbyn-burträsk-bodbyn 2 Neboträsket Bureälven
5 Neboträsket, Burträsket, Bodträsket SE717250-172890 Neboträsket, Burträsket, Bodträsket Åbyn-burträsk-bodbyn 1 Neboträsket Bureälven