Åtgärdsstrategi för Växjösjöarna, etapp1 av 3

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Växjö kommun har, särskilt under de senaste 45 åren, bedrivit ett målmedvetet och intensivt miljöarbete som resulterat i en avsevärd förbättring av Växjösjöarnas vattenkvalitet. År 2010 togs en projektplan fram som ett nytt avstamp i åtgärdsarbetet för att på sikt uppnå miljökvalitetsnormen ”god ekologisk status” i alla sjöarna. Projektet uppdelades i tre etapper: Etapp 1 ”Undersökningar och beslutsunderlag”, Etapp 2 ”Framtagande av åtgärdsstrategi” och Etapp 3 ”Projektering av åtgärder”
Läs mer
Ej granskad
Sötvatten
Punktinsats
KÖ, kommunal övervakning
2012
-
Pågående
Kronoberg
2015-12-17 13:50
2020-03-06 12:54
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 313 S Bergundasjön SE630250-143760 Södra Bergundasjön Mörrumsån
2 316 N Bergundasjön SE630475-143615 Norra Bergundasjön Mörrumsån
3 429 Trummen ut SE630445-143990 Trummen Mörrumsån
4 430b Växjösjön utlopp SE630468-143880 Växjösjön Mörrumsån