VER, Grundvatten 2009, Gävleborgs län

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Verifiering av miljögifter, metaller och läkemedelsrester i grundvattenförekomster. Passiva provtagare användes i samtliga provtagningslokaler, olika ämnesgrupper analyserades i 20talet stationer.
Ej granskad
Sötvatten
Punktinsats
Länsstyrelsen i Gävleborgs län
SCR, Screening
2009
2009
Avslutat
2016-04-28 13:50
2016-09-22 14:09
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.