Dioxiner i strömming, Livsmedelsverket

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (2022-2027) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Insamling av sill/strömming från yrkesfisket och analys av dioxiner inför fastställande av kostråd. Analys på strömming i form av muskel inklusive skinn. Poolade prover på 17-37 strömmingar.
Ej granskad
Kust och hav
Löpande program
Annat
2005
-
Pågående
Västerbotten
Norrbotten
Västernorrland
2016-12-19 13:58
2018-11-13 09:44
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Avagrundet SE714301-176851 Avagrundet S Bottenvikens kustvatten Ligger utanför HARO
2 Dönan SE723187-177150 Dönan Bursfjärden Ligger utanför HARO
3 Getbåden SE723208-177381 Getbåden Norrbottens skärgårds kustvatten Ligger utanför HARO
4 Kalix södra SE731550-181643 Kalix södra Ligger utanför HARO
5 Långnäsgrundet SE720599-175767 Långnäsgrundet N m Bottenvikens kustvatten Ligger utanför HARO
6 Lönö-Storbiden SE707304-173047 Lönö-Storbiden S n Kvarkens kustvatten Ligger utanför HARO
7 N 63,08 E 18,51 SE700625-165355 N 63,08 E 18,51 N Höga kustens kustvatten Ligger utanför HARO
8 N 63° 37´ E 20° 25´ SE706473-172859 N 63° 37´ E 20° 25´ S n Kvarkens kustvatten Ligger utanför HARO
9 N 63°09,88 E 20°10,09 SE701357-171972 N 63°09,88 E 20°10,09 Ligger utanför HARO
10 Norr Äspen (Luleå skg) SE727527-181098 Norr Äspen (Luleå skg) Sörbrändöfjärden Ligger utanför HARO
11 Norra Bottenviken SE730271-181584 Norra Bottenviken Ligger utanför HARO
12 Norra Bottenviken, Båtöfjärden SE730665-182103 Norra Bottenviken, Båtöfjärden Ligger utanför HARO
13 Nygrynnan SE730337-184127 Nygrynnan Ligger utanför HARO
14 Storgrundet SE720745-175999 Storgrundet N m Bottenvikens kustvatten Ligger utanför HARO
15 Sör Espen SE727068-180809 Sör Espen Sandgrönnfjärden Ligger utanför HARO
16 Täftefjärden SE707828-173213 Täftefjärden Yttre Täftefjärden Ligger utanför HARO
17 Umeå SE706509-172048 Umeå S n Kvarkens kustvatten Ligger utanför HARO