Screening av PFAS i Västmanlands län 2015

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Ej granskad
Miljögiftssamordning
Punktinsats
Länsstyrelsen i Västmanlands län
SCR, Screening
2015
2015
Avslutat
Västmanland
2017-12-21 10:21
2017-12-21 12:49
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Knipkällan SE623850-162216 Knipkällan Badelundaåsen_Sätrabrunn Norrström
2 Kolbäck SE623005-172718 Kolbäck Strömsholmsåsen_Kvicksund-Surahammar Norrström
3 Köping SE617721-172546 Köping Köpingsåsen: Kungsör-Hed Norrström
4 Näs SE620225-158272 Näs Strömsholmsåsen_Kvicksund-Surahammar Norrström
5 Sagån SE664379-154593 Sagån Sagån: mellan "Sala flygplats" och mynningen till Lillån Norrström
6 Sala SE662925-154156 Sala Badelundaåsen_Sätrabrunn Norrström
7 Sala SE663554-153914 Sala Badelundaåsen_Sätrabrunn Norrström
8 Strömsholm SE660069-152632 Strömsholm Kolbäcksån: mellan Freden/Mälaren och "Sörstafors" Norrström

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 1. Hässlö_källa Grundvatten SE660913-154686 1. Hässlö_källa Grundvatten Badelundaåsen-Eskilstuna-Västerås Norrström
2 Isätrabäcken SE664384-154671 Isätrabäcken Isätrabäcken Norrström
3 Kolbäck SE660500-152300 Kolbäck Strömsholmsåsen_Kvicksund-Surahammar Norrström
4 Skottbacken-Hogsta SE621946-172460 Skottbacken-Hogsta Köpingsåsen, Västermoområdet Norrström
5 Västerås Skitviken SE660959-154294 Västerås Skitviken Mälaren-Västerås hamnomr Norrström