Screening Vattendirektivsämnen 2006

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Screening med syfte att kartlägga förekomst av vattendirektivets prioriterade ämnen. Detta program omfattar Kronobergs provpunkter från den nationella screeningen.
Ej granskad
Sötvatten
Punktinsats
SCR, Screening
2006
2006
Avslutat
Kronoberg
2018-02-21 14:34
2018-02-21 16:33
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 101 Boskvarnasjöns utlopp SE634480-145955 Boskvarnasjön Mörrumsån
2 143 Kråkesjöns utlopp SE630540-143080 MÖRRUMSÅN: Bokabäcken - Bergkvarasjön Mörrumsån
3 201  Åsnens utlopp Hackekvarn SE626890-143550 Havbältesfjorden Mörrumsån