Projekt, Life IP Rich Waters -Action C13 - Norrviken

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Övervakningsprogrammet syftar till att följa upp effekterna av planerad aluminiumbehandling i sjön Norrviken för att minska internbelastningen av fosfor.
Rich Waters är ett projekt inom EUs miljöprogram LIFE IP. Projektet startade i januari 2017 och pågår till år 2024. Målet är att förbättra vattenmiljön, främst i de mellansvenska vatten som rinner ut i och påverkar Mälaren och norra Östersjön. Rich Waters är ett samarbete mellan myndigheter, kommuner, företag, forskare, föreningar och vattenvårdsförbund.
Läs mer
Ej granskad
Sötvatten
Punktinsats
Länsstyrelsen i Stockholms län
Sollentuna kommun
Upplands Väsby kommun
Annat
2017
-
Pågående
Stockholm
2018-02-23 13:44
2020-07-16 13:59
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Norrviken 3 SE659492-162071 Norrviken Norrström
2 Norrviken, utlopp SE659731-161985 Norrviken, utlopp 36596 Oxundaån-Edsån Norrström
3 Oxundaån-Hagbyån SE659811-162290 Oxundaån-Hagbyån 5773 Oxundaån-Hagbyån Norrström